Bilder filmer länkar och texter Psykologförbundet i Almedalen 2015


Läs mer

Göteborgspsykologer med
i West Pride 10-14 juni

 


Läs mer

Psykologer på Pride i Stockholm

Psykologer Pride Stockholm 2015

Förbundsstyrelsens ställning om
bemötande av HBTQ-personer

Pride(juni 2014) Förbundsstyrelsens ställningstagande när det gäller bemötandet av HBTQ-personer.

Precis som alla andra ska HBTQ-personer självklart kunna förvänta sig ett respektfullt bemötande av en psykolog, vilket inkluderar att bli tilltalad på ett sätt som upplevs tryggt och värdigt. Våra yrkesetiska principer betonar vikten av gott bemötande och respekt.

Som psykolog har man ett ansvar att reflektera över dessa frågor och som förbund ska vi förstås verka för ökad förståelse och kunskap bland våra medlemmar när det behövs.
Läs mer

Medlemsservice

Har du frågor angående din avgift och ditt medlemskap?
Kontakta Medlemsservice
08-567 06 400
SPF@vasabyran.se 

Kontakt

Sveriges Psykologförbund
Box 3287
103 65 Stockholm
Besöksadress
Vasagatan 48
Tel 08-567 06 400
post@psykologforbundet.se
Orgnr: 802004-1284

Om cookies

Sveriges Psykologförbund använder cookies på sin webbplats. Cookies används för besöksstatistik, vid inloggning samt vårt Facebookflöde.

Psykologiguiden

Psykologiguiden är en webbplats om psykologi vars huvudsyfte är att sprida kunskap om psykologi till allmänheten.
Till Psykologiguiden
.

Psykologförbundet söker assistent

Som assistent på Psykologförbundet kommer du att ha varierade uppgifter och arbeta med de administrativa processer och uppgifter som förekommer i organisationen samt stödja kansli och övrig organisation med praktiska uppgifter.

På kansliet arbetar ca 20 personer. Din närmaste chef kommer att vara förbundsdirektören.
Läs mer

Psykologförbundet på Facebook

Möjlighet att påverka, viktigt för psykologföreningen i Skåne

”Det tar ett tag att komma in i uppdraget men det är verkligen stimulerande och roligt”.
Så säger Anna Tidman, ordförande för förbundets sydligaste psykologförening.

Läs mer

Psykologförening ligger steget före och sätter agendan

”Att dra igång en psykolog- förening var inte alls så svårt som man kanske skulle tro, säger Joel Rutchman, ordförande i Luleå kommuns psykologförening.

Läs mer

ECP 2015

Milano 7-10 juli
ECP 2015 Milano 7-10 juli
..to extend the contribution of psychological research and applications towards society as a whole and beyond the traditional recipients of psychological services..
Läs mer och anmälan

Psykologiguiden

Missa inget från Psykologförbundet
Har du bytt arbetsplats och/eller mejladress?

Gå in på
Mina sidor
och uppdatera dina uppgifter

så riskerar du inte att missa medlemsbrev, inbjudningar och annan relevant information.

Facklig rådgivning

Behöver du personlig rådgivning?
Kontakta i första hand din lokalfackliga representant.
Namn och kontaktuppgifter hittar du på Mina sidor
I andra hand kan du kontakta
Ombudsmannajouren.
Ring då 08-567 064 00
eller mejla
ombudsmannajouren
@psykologforbundet.se

Förbundets råd

Psykologförbundet har fyra råd. Varje råd bevakar och utvecklar frågor inom sitt verksamhetsområde.

Etikrådet
Specialistrådet
Studeranderådet
Vetenskapliga rådet