IHPU
Psykologiutbildarna

- Specialistkurser

- Professionskurser

- Specialistkollegium


Till IHPU

Tomas Tranströmer har avlidit

Tomas TranströmerPoeten, Nobelpristagaren, psykologen och Psykologförbundets hedersmedlem
Tomas Tranströmer
har avlidit efter en kortare tids sjukdom. Han blev 83 år gammal.

Psykologiguidens monter lockade många på Bokmässan i Göteborg

"Jag känner mig konstig" Psykologiguiden på Bokmässan 2014


Det var ständig trängsel runt Psykologiguidens monter på Bokmässan och 5 300 ex av boken "Jag känner mig så konstig" delades ut.


Läs också artiklar om evenemangen
i Psykologiguidens monter

Handfasta råd för ett dystert liv (Svd)

Då ska du plocka bort skärmen från barnen (SvD)

Ser man bra ut antas man vara bra (SVD)

Pride-publiken applåderade Psykologförbundet

Psykologer på Pride StockholmLiksom att det var första gången en svensk statsminister gick med i Stockholm Prides parad i helgen, var det första gången representanter för Sveriges Psykologförbunds styrelse gick. Något som uppskattades av såväl publiken som deltagarna.
(Foto: Ulrica Zwenger)

Läs mer på Psykologtidningen.se

Förbundsstyrelsens ställning om
bemötande av HBTQ-personer

Pride(juni 2014) Förbundsstyrelsens ställningstagande när det gäller bemötandet av HBTQ-personer.

Precis som alla andra ska HBTQ-personer självklart kunna förvänta sig ett respektfullt bemötande av en psykolog, vilket inkluderar att bli tilltalad på ett sätt som upplevs tryggt och värdigt. Våra yrkesetiska principer betonar vikten av gott bemötande och respekt.

Som psykolog har man ett ansvar att reflektera över dessa frågor och som förbund ska vi förstås verka för ökad förståelse och kunskap bland våra medlemmar när det behövs.
Läs mer

Psykologförbundet välkomnar politikernas besked om fler psykologer i primärvården

Anders Wahlberg, förbundsordförande(2014-05-25) Media har de senaste dagarna rapporterat om en ökning av psykologer till primärvården i Stockholm. Psykologförbundet välkomnar detta.

 - Vi vet att psykologisk behandling är oerhört effektivt för de problem merparten söker hjälp för inom primärvården. Att ersättningssystemet har begränsat möjligheterna till behandling har varit ett stort problem”, säger förbundsordförande Anders Wahlberg.

Läs mer

Psykologer kräver maxtak i förskolan

Anna Sandell, ordförande i Föreningen Psykologer i förskola och skola, Psifos, har tillsammans med styrelseledamöterna Christine Andersson och Nina Linck undertecknat brevet.

Öppet brev till ministrarna Maria Arnholm, Jan Björklund och Maria Larsson
Barnens behov ska avgöra förskolans organisation.
Men i verkligheten styr ekonomin hur man bemöter små barns behov i förskolan.
Läs hela brevet

 

Regeringen svarar Psifos om maxtak i förskolan

Utbildningsdepartementet föreslår i ett svar på Psifos öppna brev om maxtak i förskolan att de bör diskutera synpunkterna om barngruppens storlek med ansvariga för förskolans verksamhet i de kommuner där Psifos anser att barngrupperna är för stora.

Dessutom bör Psifos rikta dessa synpunkter till lokala politiker, t.ex. ledamöter i den nämnd som ansvarar för förskolan. Man hänvisar också Psifos vidare till Statens skolinspektion om de tycker att förskolan eller kommunen inte följer lagstiftningen. Regeringen fortsätter, enligt brevet, att noga följa utvecklingen i förskolan då man anser att frågor om barngruppernas storlek och kvaliteten i förskolan är mycket viktiga.
Läs hela brevet här

Medlemsservice

Har du frågor angående din avgift och ditt medlemskap?
Kontakta Medlemsservice
08-567 06 400
SPF@vasabyran.se 

Kontakt

Sveriges Psykologförbund
Box 3287
103 65 Stockholm
Besöksadress
Vasagatan 48
Tel 08-567 06 400
post@psykologforbundet.se
Orgnr: 802004-1284

Om cookies

Sveriges Psykologförbund använder cookies på sin webbplats. Cookies används för besöksstatistik, vid inloggning samt vårt Facebookflöde.

Psykologiguiden

Psykologiguiden är en webbplats om psykologi vars huvudsyfte är att sprida kunskap om psykologi till allmänheten.
Till Psykologiguiden
.

Psykologförbundet på Facebook

Konferens
Hemmasittare

En bra samverkan och ett fungerande nätverk är viktigt när man arbetar med hemmasittare.
Men hur gör du i praktiken?

Göteborg 21-22 maj
Stockholm 28-29 maj
Läs mer och anmälan

 

ECP 2015

Milano 7-10 juli
ECP 2015 Milano 7-10 juli
..to extend the contribution of psychological research and applications towards society as a whole and beyond the traditional recipients of psychological services..
Läs mer och anmälan

Eawop 2015 Respectful and effective leadership - managing people and organizations in turbulent times

Respectful and effective leadership - managing people and organizations in turbulent times
Läs mer och anmälan

Psykologiguiden

Missa inget från Psykologförbundet
Har du bytt arbetsplats och/eller mejladress?

Gå in på
Mina sidor
och uppdatera dina uppgifter

så riskerar du inte att missa medlemsbrev, inbjudningar och annan relevant information.

Facklig rådgivning

Behöver du personlig rådgivning?
Kontakta i första hand din lokalfackliga representant.
Namn och kontaktuppgifter hittar du på Mina sidor
I andra hand kan du kontakta
Ombudsmannajouren.
Ring då 08-567 064 00
eller mejla
ombudsmannajouren
@psykologforbundet.se

Förbundets råd

Psykologförbundet har fyra råd. Varje råd bevakar och utvecklar frågor inom sitt verksamhetsområde.

Etikrådet
Specialistrådet
Studeranderådet
Vetenskapliga rådet