2016-03-31

Psykologförbundet föreslår ny organisationsmodell för psykiatrin

Patienten i centrum, ökad tydlighet i yrkesrollerna, öppen och transparent vård. Det är några av ingredienserna i det förslag på organisationsmodell som Psykologförbundet tagit fram för att inspirera till nytänkande i psykiatrin. Vad är det som kännetecknar bra respektive mindre bra samarbete? Hur kan vården organiseras efter patienten istället för tvärtom?

Läs fullständiga rapporten här

Läs en kortare version här

Nyheter