Välkommen till nationell nätverksträff för primärvårdspsykologer!

11-12 oktober i Umeå
Lokal: Humanisthuset på Umeå universitet

Vi är glada att kunna presentera den första träffen för det nationella nätverket för primärvårdspsykologer i samarbete med Umeå universitet!
Temat är: Aktuell kunskap och kollegialt utbyte

Följande programpunker är klara:

Anders Berg med expertgrupp från Socialstyrelsen: Aktuella och kommande riktlinjer för ångest och depressionsbehandling

Mats Dahlin: Erfarenheter från implementering av Brief intervention i primärvård

Maria Lalos: Transdiagnostisk gruppbehandling i primärvården, hur funkar det?

Joakim Abrahamsson: Erfarenheter från att systematiskt använda M.I.N.I. vid bedömning i primärvård

Karin Allera: Psykologers egen arbetsmiljö i primärvården, vad är viktigt och hur kan man påverka den?

Sofia Eithun Rönning och Hanna Foconi: Att lyfta sex och sexualitet med patienter, varför är det viktigt och hur gör man?

Minna Forsell: Vilken plats har existentiella frågor i primärvården?

Mattias Myrälf Westin: Hemsidan KBT i primärvården, hur använder man den på bästa sätt?

Sinella Keskiniva: När en psykolog blir chef på en hälsocentral, vad händer då med flöde och arbetsmetoder?

Oskar Eriksson m fl: iKBT, hur fungerar internetbehandling idag och hur ser framtiden ut?

Umeå universitet och Karlstads universitet: Psykologstudenter och psykologkandidater, hur kan de berika primärvården?

Nina Melén: Professionsbeskrivning i primärvård, hur kan en sådan se ut och varför är det viktigt?

Anna Höglund: Vad är skillnaden på att behandla barn och ungdomar i primärvård, jämfört med vuxna? Och jämfört med att behandla barn på BUP?

Maria Nordin: Psykologiska interventioner för att förbättra sömn, varför är det viktigt och var ska vi lägga krutet?

Sandra Lindström: "Den ojämställda stressen" -strukturellt perspektiv på stressrelaterad ohälsa

Nicola Silberleitner & Anneli von Cederwald: O Sister, Where Art Though? - Hur kan vi med hjälp av vårdmodellen Integrerad Beteendehälsa (IBH/PCBH) nå ut till fler patienter?

Daniel Björkander: Gustavsbergs vårdcentral: praktik och flöde idag och pågående utveckling

Mattias Lundberg, Anders Wahlberg & Linda Sundqvist: Specialistutbildning för primärvårdspsykologer, hur går det till och vilka erfarenheter finns?Vid dagarna kommer även följande följande personer delta:
Kerstin Evelius, Regeringens nationella samordnare för psykisk hälsa
Anders Wahlberg, ordförande för Sveriges psykologförund
Linda Gjertsson, representant för styrelsen i Sveriges kliniska psykologer

Hålltider:

11 oktober
09.00 Registrering, mingel och fika
10.00 Programmet startar
17.00 Avslut av programmet på universitetet
18.30 Festmiddag på Restaurang Äpplet på Umeå Folkets hus

12 oktober
08.30 Programmet startar
16.00 Dagarna avslutas

Kostnad:
1200 kr för medlemmar i nätverket
1700 kr för icke-medlemmar

Sista anmälningsdag
18 september!

Vårt varmaste varmaste välkommen!
För styrgruppen och Västerbottens läns psykologer,

Annalena Pejok
leg psykolog

Anmäl dig här