Geropsykologer

Sveriges Geropsykologers Förening (Geropsykologerna) utformar och utvecklar det geropsykologiska forsknings- och verksamhetsområdet.

Föreningen arbetar för att äldre personer skall erbjudas kvalificerade insatser i samband med utredning/diagnostik och konsultation/behandling samt att vård och äldreomsorg skall utvecklas med utgångspunkt från gero-psykologisk kunskap om äldres egna resurser, önskemål och förutsättningar. 

Kraven från nya generationer av äldre kommer att föra med sig ökad efterfrågan på kvalificerade psykologinsatser.

De kunskaper som idag finns om åldrandet och åldersrelaterade förändringar måste komma fler till nytta. Geropsykologerna har här en viktig och växande uppgift.

Yrkeskalendarium

sep
21

21 september 09:00 – 23 september 16:30

Olika barn lika värde

Plats: Östersund

sep
22

22 september – 25 september

Psykologiscenen Bokmässan

Plats: Bokmässan Göteborg

nov
18

18 november – 20 november

Psykologförbundets
Kongress 2016

Plats: Stockholm

Kontakt

Ordförande
Birgitta Ingridsdotter

E-post:
bingridsdotter@spray.se

Brochyr
Sveriges Geropsykologers förening

Önskar du kontakt 
med en geropsykolog?

Skicka ett mail till 
Birgitta Ingridsdotter
bingridsdotter@spray.se