Diplomkurs i parterapi, anordnad av yrkesföreningen PPP

Förlängd anmälningstid till 15 februari


Diplomkurs i parterapi i Vence 26 - 28 april 2014
anordnad av Sveriges Psykologförbunds yrkesförening PPP

 

Kursidé är att fördjupa kunskapen, främst för psykologer, i parmötets diskurs. Kunskaper vi behöver som familjeterapeuter och familjerådgivare.

Kursledare är Magnus Ringborg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi.
Magnus har handlett och utbildat i familjeterapi sedan 1981. Lärare vid flera psykoterapihandledarutbildningar. Har handlett familjerådgivningar i Linköping, Norrköping, Jönköping, Borås, Vänersborg, Västerås och Stockholm. Arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv men har en bred orientering och är förtrogen med psykodynamiska och inlärningsteoretiska teorier och metoder.
För videoinspelning med Magnus Ringborg, gå till: http://vimeo.com/28810271

Kursen är i huvudsak färdighetsorienterad. Den kommer att utgå från deltagarnas kliniska erfarenheter och ta avstamp i deras egna teoretiska och metodiska utgångspunkter. En metod att organisera och genomföra familjesamtal och parsamtal kommer att gås igenom relativt noga utifrån författarens bok ”Förändrande familjesamtal”.
Detta för att etablera en gemensam bas. Därifrån kommer vi att utgå från den enskilde kursdeltagarens prefererade modell. Kursen omfattar också en orientering i EFT, Emotionally Focused Therapy for Couples.

Mål för kursen är

A. Ha fått med sig en tydlig modell för att genomföra parsamtal.
B. Ha diskuterat hur den egna teoretiska och metodiska erfarenheten kan utvecklas i parsamtal.
C. Ha tränat på att lösa svåra situationer i parsamtal.

Program kursdag 1, lördag 26 april kl 15 – 19

Presentation och förutsättningar
Genomgång av ”Förändrande parsamtal” tillämpat på par.
Demonstration av metoden steg för steg av kursledaren.

Kursdag 2 söndag 27 april kl 9 - 13, 16 – 19

Träning av ”Förändrande parsamtal”.
Diskussion: Teoretiska och metodiska modeller i parsamtal

Kursdag 3 måndag 28 april kl 9 - 13, 16 – 19

Orientering i Emotionally Focused Therapy for Couples
Svårigheter i parsamtal. Genomgång av typiska svårigheter och träning i hur man tar sig ur dem.

Kursbok

Förändrande familjesamtal av Magnus Ringborg. Som referensbok rekommenderas Emotionally Focused Therapy for Couples; Susan M Johnson. Båda böckerna kan beställas genom Bokus.

Kursplats

är den lilla staden Vence i distriktet Alpes Maritime, en halvtimmes bussresa från flygplatsen i Nice.

Prisalternativ 1

flyg med Norweigan, inklusive kurs, logi, frukost och middag: 8 900 kr.
Flygtiderna som avses i detta prisalternativ är
Utresa lördag 26/4 kl.07.30, ankomst Nice 10.35.
Hemresa tisdag 29/4 kl. 13.15, ankomst ARN 16.10.
Anmälan senast 29 nov 2013 genom insättning av anmälningsavgiften på föreningens plusgiro: 643 75 86-8.

Prisalternativ 2

kurs, logi, frukost och middag; 7 500 kr, Flyg bokas genom egen försorg.
Senaste ankomsttid till Vence är kl 14 lördagen 26 april.

Anmälan senast 15 feb 2014 genom insättning av anmälningsavgiften på föreningens
plusgiro: 643 75 86-8.

Anmälningskostnad för priskategori 1 (inklusive flyg) är 2000 kr och för kategori 2 (utan flyg) 1500 kr. Anmälningskostnaden betalas ej tillbaka vid återbud. Vi vill gärna påminna om att biljettpriserna på flyget höjs efter hand och att det är bra att vara tidigt ute.

Mer information

För mer information och frågor maila: pppsverige@gmail.com

För yrkesföreningen PPPs (Privat Praktiserande Psykologer) styrelse;
Louise Boman, Lennart Melander och Maud Nevrell.

Anmälan
senast 15 feb 
genom insättning av anmälningsavgiften på föreningens
plusgiro: 643 75 86-8.

För mer information
och frågor maila:
pppsverige@gmail.com