Styrelsen

Rauli Sulanko

Ordförande.
Rauli Sulanko
rauli.sulanko@psifos.se
Psykolog i Malmö stad.

 Joel Rutschman

Sekreterare.
Joel Rutschman 
joel.rutschman@psifos.se
 
Psykolog i Luleå kommun. Ansvarar för nyhetsbrev.

 Malin Öhman

Kassör.
Malin Öhman
malin.ohman@psifos.se
 
Psykolog i Motala kommun.

Erika Lagström Burkvist

Ledamot.
Erika Lagström Burkvist
erika.burkvist@psifos.se
 
Psykolog i Helsingborgs kommun.

 Daniel Påhlsson

Ledamot, ansvarig för hemsida och sociala medier.
Daniel Påhlsson 
daniel.pahlsson@psifos.se
 
070-300 5462 
Psykolog i Bollnäs kommun.

 Tom bild

Ledamot.
Anna Czoloszynski
anna.czoloszynski@psifos.se


Tom bild Ledamot.
Lena Svedjehed
lena.svedjehed@psifos.se
 

Ledamot.
Karin Larsson
karin.larsson@psifos.se

Tom bild

 Marta Satora

Ledamot.
Marta Satora
marta.satora@psifos.se

Psykolog i Stockholms stad.