Skatter Avgifter Bokföring

Skatter och avgifter

Som företagare måste du själv ha kontroll på och betala in skatter och avgifter. Det är egentligen inte så komplicerat, men det är förstås mycket viktigt att sköta det

Bokföring

Alla med en firma måste ha en bokföring. Har du en enskild firma kan det räcka med en enklare form av bokföring enligt den s k kontantprincipen. Det finns bra och billiga program för bokföring att hämta på internet
Det finns också en förenklad form av bokslutet där du som fakturerar för mindre än 3 miljoner kronor kan upprätta ett s k förenklat årsbokslut.
Om du bildar ett aktiebolag ställs det högre krav även om grundprinciperna är desamma.