Upphandlingar och LOV

LOV

På valfrihetswebben.se

hittar du som utförare annonser för uppdrag i kommuner och landsting som infört  ett valfrihetssystem.