Kontakt-Organisation

Regionala föreningar för studerande (RFS)

Förbundets medlemmar som studerar på psykologprogrammet ingår automatiskt i den regionala föreningen för studerande (RFS) på sin studieort. RFS har en styrelse som samordnar det studerandefackliga arbetet och består av två ledamöter på respektive ort, och två suppleanter för dessa.

RFS driver frågor kring utbildning och arbetsmarknad, arrangerar olika aktiviteter och föreläsningar, förmedlar facklig information till studenterna samt arbetar med kontaktskapande och nätverkande mellan studenter, yrkesverksamma psykologer och andra intressenter.

RFS styrelseledamöter på respektive ort arbetar även på central nivå med förbundsfrågor i studeranderådet (SR).

Studeranderådet (SR)

Studeranderådet (SR) består av två ledamöter från varje studieorts RFS, och två suppleanter för dessa, samt en ordförande och en biträdande ordförande. Här finns alltså ledamöter representerade från varje RFS.

SR bevakar psykologstudenternas intressen, driver frågor som rör utbildningen, samordnar verksamheten genom varje RFS och förbereder förbundsfrågor som ska behandlas centralt och arbetar dels på uppdrag av förbundsledningen. Ofta leder arbetet i SR till artiklar i Psykologtidningen och intressanta diskussioner förs regelbundet genom deras blogg.

 Ytterligare två ledamöter i SR, och tre suppleanter för dessa, har uppdrag i förbundsstyrelsen (FS). På detta sätt sker ett kontinuerligt utbyte av kommunikation och information som är nödvändigt för att förbundsarbetet skall fungera optimalt.
 
 
 

Kontaktpersoner


Angelica Hörberg Ordförande (PTP) angelicaa.h@hotmail.com
Siri Mogren Ordförande (PTP) siri.mogren@gmail.com

Elin Röblom eliro937@student.liu.se
Emilia Ergin emilia.ergin@gmail.com
Josefine Eriksson erikssonjosefine@gmail.com
Karl Eriksson Dahl karl.eriksson.dahl@gmail.com
Linus Olsson Collentine linus.collentine@gmail.com
Nora Hansson Bittár nora.hansson@gmail.com 
Sofie Olofsson sofie_olofsson@hotmail.com     

Förbundsstyrelsen
Emma Henning Studerandeledamot (GU) emmahenning@hotmail.com
Per Fallenius Studerandeledamot (LNU) falleniusper@gmail.com
Astrid Forslund Suppleant (PTP) ljunghonung@hotmail.com
Carl Hellström Suppleant (PTP) calle.hellstrom@gmail.com
Staffan Wellander Suppleant (GU) iamspej@gmail.com

RFS GÖTEBORG (GU)
www.facebook.com/psykologforbundet.student.gbg/?fref=ts
Donia Shalabi Ordförande psykologforbundet.gbg@gmail.com

RFS KARLSTAD (KAU)
Emilia Ergin Ordförande emilia.ergin@gmail.com                                            

RFS KAROLINSKA INSTITUTET (KI)                                           www.facebook.com/Studeranderadetki/
Jennie Åberg Ordförande jennie.aberg@live.se

RFS LINKÖPING (LIU)
Leo Backman Ordförande leoba084@student.liu.se 

RFS LUND (LU)                                        
www.facebook.com/Psykologförbundets-Studentförening-Lund-1559707054349865/
Maja Straht Ordförande maja@straht.se

RFS STOCKHOLM (SU)
Vakant

RFS UMEÅ (UMU)
www.facebook.com/SPF-Student-Umeå-1515795552061867/
Emma Sjögren Ordförande emma.sjgren@gmail.com

RFS UPPSALA (UU)
Vakant      
                                              
RFS VÄXJÖ (LNU/ LINNÉUNIVERSITETET)
Paul Yngvesson Ordförande py222af@student.lnu.se 

RFS ÖREBRO (ORU)
Elinor Wilson Ordförande elinor.brita.wilson@gmail.com         
            
RFS ÖSTERSUND (MIUN/ MITTUNIVERSITETET)
Vakant

Kontakt

Du kan antingen kontakta din lokala representant direkt (e-postadresser nedan) eller maila direkt e-postadress:

Studeranderadet
@psykologforbundet.se

Studerande- representanter i FS

Oskar Lorenzi Wall
lorentziwall@gmail.com

Emma Henning
emmahenning
@hotmail.com

Studeranderådet 2017


Styrelsen