AKTUELLT

 • ”29 år och sjukskriven, det är vansinnigt”

  2017-03-23

  AKTUELLT. Bara tio av 21 landsting klarar av att göra adhd-utredningar på barn och unga inom tidsramen för den förstärkta vårdgarantin. Bup-psykologen Martin Herrgård, 29 år, berättar varför han sjukskrevs för utmattningssyndrom.

  Läs vidare

 • ”Låt psykologer ansvara för att riktlinjerna implementeras i vården”

  2017-03-20

  DEBATT. Den stora frågan gällande nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom är hur evidensbaserad psykologisk behandling bäst ska implementeras i vården. De mest lämpade är psykologerna, men där saknas en länk i Socialstyrelsens resonemang. Det skriver Sveriges Kliniska Psykologers Förening

  Läs vidare

 • Oväntat lönelyft

  2017-03-16

  AKTUELLT. Psykologernas medellön har för första gången passerat 40 000 kronor, visar Psykologförbundets nya lönestatistik och utvecklingen blev betydligt bättre än vad förbundet befarat. Psykologerna i Örebro lyckades bäst i landet med 4,2 procent i lönelyft.
  -Vi har blivit duktigare på att förhandla, säger Izabela Adamiak, ordförande för Psykologföreningen Örebro.

  Läs vidare

 • Rättspsykologin bidrar till säkrare asylbedömningar

  2017-03-13

  AKTUELLT. Migrationsverket tar hjälp av rättspsykologisk kompetens för att uppnå säkrare asylbedömningar. Huvudansvarig för ett nytt beslutsstöd till handläggarna är psykologiprofessor Pär Anders Granhag vid Göteborgs universitet.
  -Bedömningarna är mycket svåra och här kan rättspsykologisk kunskap verkligen göra skillnad, säger Pär Anders Granhag.

  Läs vidare

 • Inte mindre empatisk av våldsamma datorspel

  2017-03-09

  FORSKNING. Våldsamma datorspel leder inte till ett ökat aggressivt beteende eller en sänkt empatisk förmåga hos spelaren. Detta enligt en ny tysk studie. Resultaten motsäger flera tidigare rön, men då har man inte som nu studerat långtidseffekter, uppger forskarna bakom den nya studien.

  Läs vidare

 • ”Vårt förslag stärker barnens perspektiv”

  2017-03-07

  3 FRÅGOR till psykolog Jenny Klefbom, den enda med psykologisk kompetens som ingått i utvärderingen av 2006 års vårdnadsreform. Nu har betänkandet Se barnet! överlämnats till regeringen.
  - Med vårt förslag stärker vi barnens perspektiv i vårdnadstvister, säger Jenny Klefbom.

  Läs vidare

 • Allvarliga konsekvenser av nätbaserade övergrepp

  2017-03-02

  AKTUELLT. Sexuella övergrepp på nätet mot barn kan få lika allvarliga konsekvenser som övergrepp som sker utanför nätet. Det visar en ny fördjupad analys av undersökningen Unga, sex och Internet i en föränderlig värld från 2014, i vilken 5 800 gymnasieungdomar ingick

  Läs vidare

 • Samband mellan tonårströtthet och vuxenkriminalitet

  2017-02-28

  FORSKNING. Trötta tonåringar löper ökad risk för att bli kriminella som vuxna. Det visar den första longitudinella studien om sambandet mellan tonårströtthet och kriminalitet. Risken för att begå brott i 29-årsåldern ökar 4,5 gånger, visar studien, som pekar på bakomliggande socioekonomiska villkor som en viktig faktor.

  Läs vidare

 • Psykologisk behandling prioriteras i Tyskland

  2017-02-23

  AKTUELLT. -Varför ska universiteten utbilda psykoterapeuter när de inte används i vården? Det är ett oerhört slöseri.
  Det sa Stephan Hau, psykolog, psykoterapeut och professor vid Stockholms universitet under ett seminarium i riksdagen om nationella behandlingsriktlinjer vid depression och ångestsyndrom. Själv har han medverkat i arbetet med motsvarande tyska riktlinjer. 

  Läs vidare

 • Bristande transparens i psykoterapiforskning

  2017-02-21

  FORSKNING. Bara en av tre tidskrifter som publicerar metaanalyser för att peka på den effektivaste psykoterapin begär in uppgifter från granskarna om icke finansiella intressekonflikter. I de fall det görs är det få granskare som frivilligt uppger sådana, trots att de är relativt vanliga. Det framgår av en ny studie publicerad i BMJ.

  Läs vidare

 • Terapipatienter i upprop mot förslag till nya riktlinjer

  2017-02-15

  AKTUELLT. Patienters egna vittnesmål kan kanske bidra till att psykoterapeutiska metoder får en större tyngd i de nya riktlinjerna för behandling av depression och ångest. Det hoppas de psykologstudenter vid Stockholms universitet som startat patientuppropet Rör inte min terapi.
  -Vi är många som upprörts över att förslaget till nya riktlinjer har ett så starkt biologiskt perspektiv, säger Katarina Cederin, som tillsammans med Helena Björck är initiativtagare till Rör inte min terapi.

  Läs vidare

 • Dålig kunskap om psykisk ohälsa ökar risken för diskriminering

  2017-02-14

  AKTUELLT. Kunskapen om psykisk ohälsa brister i landets kommuner. Endast en tredjedel har ett handlingsprogram inom socialtjänsten mot diskriminering som omfattar psykisk funktionsnedsättning och i drygt hälften av kommunerna har socialtjänstpersonal fått kompetensutveckling kring bemötande kopplat till psykisk funktionsnedsättning. Det visar en kartläggning utförd av Nationell samverkan för psykisk hälsa.

  Läs vidare

 • APA kritiserar Trumps beslut om flyktingar

  2017-02-09

  AKTUELLT. American Psychological Association, APA, kritiserar president Donald Trumps beslut att försvåra inresor till USA för vissa nationaliteter, liksom att stoppa mottagandet av syriska flyktingar. "Att förneka dem inträde till USA är omänskligt och kommer sannolikt att förvärra deras lidande”, skriver APA:s president Antonio E. Puente i ett uttalande.

  Läs vidare

 • Vanligt med negativa behandlingseffekter

  2017-02-07

  FORSKNING. Uppemot 9 procent av patienter med depression och ångestsyndrom som genomgår internet-KBT rapporterar negativa effekter av behandlingen.
  -Genom kontinuerlig mätning och bättre matchning till rätt behandling skulle dessa förmodligen kunna förebyggas, säger Alexander Rozental som nyligen disputerade på en avhandling om biverkningar av internet-KBT.

  Läs vidare

 • Jakten på specialister

  2017-02-02

  AKTUELLT. Flera kliniker söker med ljus och lykta efter specialistpsykologer. Psykiatri Sydväst i Stockholm har efter ett års letande lagt rekryteringen på is.
  -Vi behöver komma på något nytt för att locka specialisterna, säger sektionschef Roland Säll, som tillsammans med den kvalitetsansvarige psykologen Jesper Enander inrättat nya specialisttjänster på Psykiatri Sydväst.

  Läs vidare

 • Psykologidagarna 2017
  ”Social fobi vanlig orsak till skolfrånvaro”

  2017-01-26

  AKTUELLT. -Social fobi hos ungdomar ligger ofta bakom skolfrånvaro och möts de inte av vuxna i skolan riskerar den psykiska ohälsan att utvecklas till mer allvarliga tillstånd.
  Det säger Malin Gren Landell, psykolog och forskare och en av föreläsarna på Psykologidagarna 2017.  

  Läs vidare

 • ”Stort behov av specialisttjänster inom kommunal sektor”

  2017-01-25

  AKTUELLT. Specialisttjänster inom kommunal sektor var en av frågorna som den nya förbundsstyrelsen behandlade vid sitt första möte efter kongressen.
  -Den prestigelöshet som genomsyrar FS kändes väldigt bra, säger Elinor Schad som är ny i förbundsstyrelsen och dess 2:e vice ordförande.

  Läs vidare

 • Psykologi viktigare än pengar för att ändra ett beteende

  2017-01-23

  FORSKNING. Psykologiska faktorer har en större betydelse än pengar för att få människor att ändra ett beteende. Men både beslutsfattare och folk i allmänhet tror oftast att ekonomiska skäl är de viktigaste. Det visar psykologiprofessorn Per Kristensson, Centrum för tjänsteforskning på Karlstads universitet, i en ny studie.

  Läs vidare

 • Egna initiativ viktiga för innovationer

  2017-01-18

  FORSKNING. Medarbetares egna initiativ är viktiga för att skapa fler innovationer i en organisation. Däremot tycks inte goda relationer mellan medarbetare och ledare i sig leda till fler innovationer. Det visar en ny svensk studie av bland andra psykologiprofessor Sven Hemlin vid Gothenburg Research Institute.

  Läs vidare

 • Studentprotesten gav resultat

  2017-01-12

  AKTUELLT. Trots en massiv studentprotest mot nedskärningar på psykologprogrammet vid Lunds universitet, stod Samhällsvetenskapliga fakulteten fast vid sitt beslut.
  Men kampen var inte förgäves

  Läs vidare

 • Belönas för forskning om flyktingars psykiska hälsa

  2017-01-09

  AKTUELLT. Anna-Clara Hollander, psykolog och forskare på Karolinska institutet, har belönats för den bästa vetenskapliga artikeln inom psykiatri 2016 skriven av yngre forskare, av föreningen European Psychiatric Association. Hennes studier handlar om ökad risk för icke-affektiva psykoser bland utrikes födda.
  -Jag hoppas att priset kan understryka vikten av forskning om psykisk hälsa hos flyktingar, säger Anna-Clara Hollander.

  Läs vidare

 • Vanligt med depressioner bland piloter

  2017-01-04

  FORSKNING. Hundratals piloter inom civilflyget går varje dag till jobbet med symtom på depression och i många fall även suicidtankar. Det visar en ny studie publicerad i Environmental Health. Få söker hjälp, dels för att det kan påverka karriären negativt, dels för att långa arbetstider och frånvaron från hemmet försvårar en planerad behandling.

  Läs vidare

 • Lämna Facebook och må bättre

  2017-01-02

  FORSKNING. Avstå från Facebook under en vecka och må lite bättre! Det gäller framför allt om du tillhör den grupp användare som mest följer andras inlägg och sällan själv postar något. Det framgår av en ny dansk studie med över 1 000 deltagare.

  Läs vidare

 • Hur går det med nyårslöftet?

  2016-12-28

  FORSKNING. Vilka nyårslöften ger svenskar och hur väl håller vi dessa? Det vill Per Carlbring, professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet, ta reda på i en ny studie som till viss del bygger på tidigare forskning på hans institution om bland annat prokrastinering.

  Läs vidare

 • Skolflickor påverkas mest av sexuella trakasserier

  2016-12-22

  FORSKNING. Sexuella trakasserier mot flickor i skolåldern är en viktig faktor bakom depressiva symptom medan pojkar inte drabbas lika hårt. För pojkar är ett lågt relativt välstånd - att ha sämre med pengar än kompisarna - en viktigare orsak till depressiva symtom. Det visar doktoranden Heléne Zetterström Dahlqvist en ny avhandling vid Mittuniversitetet.

  Läs vidare

 • "Jag är rädd för vad andra psykologer ska tycka"

  2016-12-14

  5 frågor till Stefan Blomberg, en av Sveriges främsta experter på mobbning i arbetslivet, som i fem program - som utspelas på fyra arbetsplatser - ska coacha Morgan Alling i SVT:s serie Morgans Mission.

  Läs vidare

 • Sluta döma - börja fråga

  2016-12-12

  TMO, traumamedveten omsorg, ska minska den psykiska ohälsan hos ensamkommande barn i Sverige. Howard Bath, psykolog från Australien, föreläser om förhållningssättet på Rädda Barnens kurser.
  - Man måste känna att man har någonstans att falla för att orka sätta ord på det svåra man varit med om, säger han.

  Läs vidare

 • Mindfulnessbaserad kognitiv terapi prioriteras i nya nationella riktlinjer

  2016-12-08

  AKTUELLT. Mindfulnessbaserad kognitiv terapi får hög prioritet för förebyggande av återfall i depression i de nya nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. Men för att riktlinjerna ska få bättre genomslag i vården krävs fler psykologer, anser Socialstyrelsen.
  – Patienterna får fortfarande främst träffa läkare när det i stället kanske borde handla om psykologbesök, säger Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef på Socialstyrelsen

  Läs vidare

 • "Jag gillar friheten"

  2016-12-07

  AKTUELLT. Mest uppskattade han friheten, variationen och lönen. Men det var inte villkoren som lockade Hans-Martin Engström att bli hyrpsykolog.
  - Jag hade egentligen inget val, säger han.

  Läs vidare

 • "Det är win-win-win"

  2016-12-07

  AKTUELLT. Bemanningsföretagen som hyr ut psykologer ser ljust på framtiden. Randstad Care AB har på bara ett år gått från två till tjugo hyrpsykologer.
  - Klart det är bra business, säger Per Söderberg, konsultchef.

  Läs vidare

 • Får patienten spela in mig?

  2016-12-05

  FRÅGA JURISTEN: Vill en patient spela in sitt samtal med psykologen bör man som psykolog först fråga om skälen till inspelningen. Det kan ofta finnas godtagbara skäl för en ljudinspelning, enligt bland annat uttalanden från JO. Men kontrollera först om din arbetsplats har egna regler kring detta. Det svarar förbundsjuristen Nils-Erik Solberg i Fråga Juristen.

  Läs vidare

 • ”Ett erkännande av behandlingsforskning”

  2016-12-01

  AKTUELLT. I flera vetenskapliga studier har psykologen och forskaren Erik Hedman, tillsammans med medarbetare vid Karolinska institutet, Gustavsbergs vårdcentral och Psykiatri Sydväst i Stockholm, visat att internetbaserad KBT är en effektiv behandlingsmetod mot hälsoångest och social fobi. Nu tilldelas de Athenapriset 2016.
  – Priset är ett viktigt erkännande av psykologisk behandlingsforskning, säger Erik Hedman.

  Läs vidare

 • Barns våldsbeteende når kulmen vid tre års ålder

  2016-11-30

  AKTUELLT. Richard E Tremblay, professor emeritus i pediatrik, psykiatri och psykologi, tilldelas Stockholmspriset i kriminologi 2017 för sin forskning om våldsbeteenden hos barn. Han har bland annat visat att medan förskolan kan innebära en förebyggande faktor för våldsutveckling hos vissa barn, är den tvärtom en riskfaktor för andra.

  Läs vidare

 • Två blir en

  2016-11-29

  KONGRESS 2016. Kongressen valde ny ledning för Studeranderådet. Nye ordförande Linus Olsson Collentine, Göteborgs universitet, och vice ordförande Sebastian Röhlcke, Umeå universitet, vill få in psykologer i folks medvetande

  Läs vidare

 • Psykologin bakom sifferuppfattning belönas

  2016-11-28

  FORSKNING. Psykologiforskaren Marcus Lindskog vid Uppsala universitet tilldelas 2016 års pris till yngre forskare i psykologi för sin kognitionsforskning, med inriktning på siffror och antalsuppfattning.
  – Jätteroligt och överraskande. Det viktigaste med priset är att forskningsområdet nu uppmärksammas extra mycket och att jag får hålla ett forskarsymposium 2017, säger Marcus Lindskog.

  Läs vidare

 • Internet-KBT hjälper barn med IBS

  2016-11-23

  FORSKNING. En ny svensk studie med internet-KBT för barn med irritable bowel syndrome (IBS) visar positiva resultat på såväl lång som kort sikt. Bland annat höjs barnens livskvalitet.
  – Inom internetpsykiatrienheten i Stockholm erbjuds KBT till vuxna med IBS. Jag hoppas att vi ska kunna bygga upp något liknande för barn, säger psykolog Brjánn Ljótsson vid Karolinska institutet.

  Läs vidare

 • ”Primärvården måste tänka om gällande psykisk ohälsa”

  2016-11-19

  KONGRESS 2016. – Primärvården måste tänka om och inse att den även har en uppgift att behandla psykisk ohälsa och där blir psykologerna därför allt viktigare i framtiden.
  Det säger Kerstin Evelius, nationell samordnare för området psykisk hälsa, som var invigningstalare vid Psykologförbundets kongress.

  Läs vidare

 • Barn reagerar olika på trauman beroende på kön

  2016-11-17

  FORSKNING. Pojkar och flickor påverkas olika av traumatiska upplevelser i delar av hjärnan som är viktiga för bland annat känslor, empati och fysiska signaler från den egna kroppen, visar en ny studie.
  – Ungdomar kan därför dra nytta av olika behandlingsmetoder beroende på kön, säger forskaren Victor Carrion.

  Läs vidare

 • Utmattningssyndrom påverkar synen på livet

  2016-11-16

  FORSKNING. Utmattningssyndrom kan leda till ett livsförändrande existentiellt tillstånd med känslor av maktlöshet, meningslöshet och sårbarhet. Men i vården är det ett perspektiv som sällan uppmärksammas. Den visar en doktorsavhandling av Ann-Kristin Eriksson vid Mittuniversitetet.

  Läs vidare

 • Ökat stöd för mindfulness vid depression

  2016-11-15

  FORSKNING. Patienter med återkommande depressioner skulle vinna mycket om mindfulness får ingå i de nya nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. Det säger psykolog Josefine Lilja, som i ny doktorsavhandling visar att Mindfulness-baserad kognitiv terapi (MBCT) kan sänka återfallsprocenten i depression från 68 procent till 16 procent.

  Läs vidare

 • 59 nya skolpsykologer

  2016-11-14

  AKTUELLT. Regeringen utvidgar det statliga stödet för att fler skolspykologer ska kunna anställas.
  - Skolpsykologer är en av de kompetenser som saknas i störst utsträckning på skolorna, säger Gustav Fridolin till Psykologtidningen.

  Läs vidare

 • Utbredd psykisk ohälsa bland nyanlända

  2016-11-10

  AKTUELLT. Det är tre gånger så vanligt med depression och ångest bland nyanlända syrier än bland den befolkningen i övrigt. Det visar en stor kartläggning som Röda Korsets Högskola nu presenterar. Den psykiska ohälsan är särskilt utbredd bland nyanlända kvinnor i åldern 35 till 64 år.
  – Ett bristande social stöd i det nya landet är en viktig orsak, säger Fredrik Saboonchi, professor i hälsopsykologi och en av forskarna bakom kartläggningen.

  Läs vidare

 • ”Att säga vad man tycker är en självklarhet”

  2016-11-09

  KONGRESS 2016. ”Om vi ses som ett låglöneyrke kommer vår professionella roll att urholkas”. Det säger Maria Nermark, som till kongressen 2016 föreslås som ny ledamot i Psykologförbundets förbudsstyrelse.

  Läs vidare

 • Psykoanalys och hiphop på Kuba

  2016-11-08

  UTBLICK KUBA. Psykoanalysen på Kuba har aldrig förbjudits, men ett ekonomiskt system där all sjukvård är statlig och kostnadsfri gör det svårt att utöva traditionell psykoanalys.
  Psykologen Raidel Martinez Cabrera är en av dem som hoppas på att psykoanalytiker i framtiden ska kunna ta emot sina patienter på egna mottagningar.
  - Förändringen måste börja på institutionerna, säger han.

  Läs vidare

 • "Acceptera aldrig muntliga löften"

  2016-11-07

  FRÅGA OMBUDSMANNEN. Acceptera aldrig muntliga löften! Även om ett muntligt avtal med arbetsgivaren är bindande så kan frågetecken uppstå kring vad man egentligen kommit överens om gällande exempelvis en anställning, och därför är ett skriftligt avtal viktigt. De svarar ombudsman Leif Pilevång en psykolog som blev uppsagd då en ny chef tillträtt som inte accepterade givna löften från tidigare chef.

  Läs vidare

 • "Se upp! Om det behövs: Dra i nödbromsen innan det är försent!"

  2016-11-03

  RECENSION. Boken "Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse" av Peter Gøtzsche är en stridsskrift om psykotropiska preparat, och användbar - inte minst som uppslagsbok - även för psykologer. Men som läsare, tänk: "Se upp! Om det behövs: Dra i nödbromsen innan det är försent!" Det skriver Alf Nilsson, psykolog och professor emeritus i klinisk psykologi.

  Läs vidare

 • Massuppsägningar hotar Bup

  2016-11-01

  AKTUELLT. Sedan 2015 har 67 Bup-psykologer inom Stockholms läns landsting sagt upp sig.
  Nu kräver 206 psykologer i ett upprop: "Ge lön efter kompetens - innan ännu fler slutar."
  Men ledningens svar får missnöjet att koka ytterligare.

  Läs vidare

 • Flykten från Bup
  Nils orkade bara stanna i två år

  2016-11-01

  AKTUELLT. Stor personalomsättning, bristande patientsäkerhet och usel lön.
  Psykologen Nils Högmo, 29 år, har fått nog. Efter bara två år på Bup Bromma lämnar han nu verksamheten.
  -Trots att jag trivs finns ingen framtid för mig på Bup.

  Läs vidare

 • Anders Wahlberg mot väggen
  Vill bli vald för vad han gjort

  2016-10-31

  KONGRESS 2016. Förbundsordförande Anders Wahlberg är till kongressen 2016 nominerad för ytterligare tre år. Sett i backspegeln har det varit ett ordförandeskap som inneburit både framgångar och misslyckanden för förbundet.
  – Förra gången valdes jag för den jag var, nu ska jag väljas för det jag åstadkommit, säger Anders Wahlberg.

  Läs vidare

 • Studentprotest mot besparingar

  2016-10-27

  AKTUELLT. Mindre undervisningstid, större grupper och moment som tas bort. Nu går hundratals psykologstudenter i Lund ut i en massprotest.
  – Vårt krav är att stoppa nedskärningarna som medför en kraftigt försämrad utbildning, säger psykologstuderande Linnéa Eng.

  Läs vidare

 • ”Med en somalisk kvinna kan jag börja prata matlagning”

  2016-10-26

  AKTUELLT. Psykologerna på Arbetsförmedlingen behöver verktyg för att bättre förstå de nyanlända. Ibland döljer sig psykisk ohälsa bakom kroppsliga problem.
  - Flyktingströmmen kommer att påverka oss under lång tid framöver, säger Nicklas Timstedt, ordförande för RAPPA, den ideella föreningen för psykologer på Arbetsförmedlingen.

  Läs vidare

 • Kerstin Twedmark lämnar FS:
  ”Vi har gjort oss relevanta i samhället”

  2016-10-25

  AKTUELLT. Efter elva år i förbundsstyrelsen, de senaste tre åren som 1:e vice ordförande, väljer nu psykolog Kerstin Twedmark att inte ställa upp för omval.
  – Under mina år i FS upplever jag att vi mejslat ut vad som är psykologprofessionens bidrag och ansvar, och på så sätt gjort oss relevanta i både samhället och hos arbetsgivarna, säger Kerstin Twedmark.

  Läs vidare

 • Sjukskrivning anpassas mer till individen

  2016-10-24

  AKTUELLT. Från årsskiftet ska sjukskrivning vid psykisk ohälsa bli mer individanpassad och leda till snabbare återgång i arbete. Det tror Socialstyrelsen som uppdaterat beslutsstödet för sjukskrivning. Sveriges Kliniska Psykologers Förening tror dock att det behövs andra lösningar.
  – Det skulle krävas att primärvården gör systematiska bedömningar med standardiserade instrument, vilket inte är fallet i dag, säger Olof Molander, ledamot i föreningens styrelse.

  Läs vidare

 • Pappor saknar ofta känsla av delaktighet

  2016-10-20

  FORSKNING. Pappor känner sig ofta utanför och osynliga i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård, vilket delvis beror på att vården fokuserar på mammans gravida kropp. Det visar doktoranden Stefan Björk, Institutionen för psykologi vid Umeå universitet, i en ny avhandling.

  Läs vidare

 • ”Det behövs en motkraft till normen om positivt tänkande”

  2016-10-19

  AKTUELLT. 3 frågor till Ida Hallgren, psykolog och doktorand i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, som under hösten leder en kurs i negativt tänkande på studieförbundet Sensus i Göteborg.
  – Det behövs en motkraft till normen om positivt tänkande, att vi får tillåta oss att tänka mer negativt, säger Ida Hallgren.

  Läs vidare

 • Debatt:
  ”Det krävs ett paradigmskifte i lönefrågan”

  2016-10-18

  DEBATT. Psykologförbundet, SACO och SKL bör gemensamt verka för att psykologers löner hamnar på samma nivå som läkares. Det skriver Njördur Viborg, psykolog, psykoterapeut och doktorand vid Lunds universitet. Han efterfrågar en större entusiasm hos den kommande Förbundsstyrelsen gällande lönefrågan liksom för en rad andra professionsfrågor.

  Läs vidare

 • ”Vi måste vässa vårt kritiska tänkande"

  2016-10-17

  AKTUELLT. Psykolog Ulrika Eskner Skoger tillträder i dag tjänsten som ny utbildningsledare för specialistutbildningen på Psykologförbundet.
  – Vårt mål är att skapa en specialistutbildning som är så bra att både psykologer och arbetsgivare vill ha den kompetensen, säger hon.

  Läs vidare

 • ”De har haft svårt att hålla nere kostnaderna”

  2016-10-13

  AKTUELLT. Ledningen för Lunds universitet försvarar de kraftiga nedskärningarna på Psykologprogrammet.
  – Man måste ta i kraftfullt, säger Ann-Katrin Bäcklund, dekan på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

  Läs vidare

 • Kraftiga nedskärningar på psykologprogram – 300 studerande protesterar

  2016-10-12

  AKTUELLT. Mindre undervisningstid, större grupper och moment som tas bort. Psykologstudenterna i Lund går nu ut i en massprotest.
  – Vårt krav är att stoppa nedskärningarna som medför en kraftigt försämrad utbildning, säger psykologstuderande Linnéa Eng.

  Läs vidare

 • Nya regler för svensk legitimation

  2016-10-11

  AKTUELLT. Den 1 oktober började ett nytt system gälla för att ansöka om legitimation för psykologer utbildade utanför EU och EES. Det innebär att den som söker svensk legitimation genom kunskapsprov ska kunna visa att man har de kunskaper och färdigheter som krävs för psykologexamen, och har då lättare att gå vidare mot legitimation även då den ursprungliga utbildningen skiljer sig från den svenska.

  Läs vidare

 • Fråga juristen:
  "Får patienter ta del av WISC-testerna?"

  2016-10-10

  FRÅGA JURISTEN: Behöriga testanvändare som i sitt arbete har behov av att ta del av testprotokoll från annan verksamhet om en patient har bytt vårdgivare, har rätt till det utan att bryta testsekretessen. Det svarar Psykologförbundets jurist Nils Erik Solberg i Fråga Juristen.

  Läs vidare

 • "Psykologer bör bevaka utvecklingen av en kommission av norsk modell"

  2016-10-06

  AKTUELLT. 5 frågor till Jens Gisselgård, verksam som psykolog och sakkunnig inom norsk rättspsykiatri, som ser flera fördelar med det norska systemet – inte minst efterfrågan på psykologisk kunskap.

  Läs vidare

 • Får vi den åldrande hjärna vi förtjänar?

  2016-10-05

  AKTUELLT. 5 frågor till Lars Nyberg, professor i psykologi och neurovetenskap vid Umeå universitet. Han är en av forskarna bakom det 30-åriga Betula-projektet, som i en ny bok presenterar både ”supergamlingar” och minnesstimulerande livsstilsfaktorer.

  Läs vidare

 • Låst miljö - inget hinder för behandling

  2016-10-04

  AKTUELLT. Säkerhetshäktet i Göteborg har efter en rad suicid och suicidförsök hos klienterna satsat på psykologtjänster. Sofia Boman ansvarar för att utveckla psykologverksamheten.
  -Man skulle kunna kalla häktet för parallellprocessernas hus. Jag arbetar både med de häktades ångest och med att handleda personalen, säger hon

  Läs vidare

 • Främst förespråkare av hierarkier som förnekar klimatförändringar

  2016-10-03

  FORSKNING. Individer som accepterar hierarkiska maktstrukturer har en större benägenhet än andra att förneka klimatförändringar och dess hot mot människor, djur och jordens ekosystem. Det visar en ny doktorsavhandling i psykologi av Kirsti Jylhä vid Uppsala universitet. Den gemensamma variabeln bland förnekare är så kallad social dominansorientering, SDO.

  Läs vidare

 • ”Vi psykologer måste säga ifrån när barn kränks”

  2016-09-29

  AKTUELLT. En granskning visar att fasthållning av utagerande barn i skolan är vanligt och att det sällan bedöms som kränkande. Uppgifterna har väckt kritik mot Skolinspektionen som nu ändrar sina rutiner. Men i grunden krävs mer kunskap inom skolan, säger psykolog Bo Hejlskov Elvén:
  – De flesta av Skolinspektionens ärenden handlar om barn med funktionsnedsättningar där skolan inte anpassat arbetssättet efter barnets förmågor. Skolan behöver främst mer kunskap om funktionsnedsättningar.

  Läs vidare

 • ”Psykologer älskar kunskap”

  2016-09-29

  AKTUELLT. Under två fullmatade decemberdagar arrangerar Psykologiska institutionen på Umeå universitet ”Mötesplats Psykologi”. Ett kunskapsutbyte mellan psykologer verksamma inom kommun och landsting och psykologstudenter, personal och forskare vid institutionen, men även med fackliga företrädare.
  – Intresset för dagarna är stort, säger Per Höglund, psykolog och forskare vid Psykologiska institutionen, samt projektledare för arrangemanget.

  Läs vidare

 • Fler medgivanden med ny förhörsteknik

  2016-09-28

  FORSKNING. Genom att strategiskt använda tillgängliga bevis i förhör med misstänka blir förhören mer effektiva för att få fram medgivanden från skyldiga. Den nya förhörstekniken, som är en vidareutveckling av den så kallade Strategic Use of Evidence (SUE)-tekniken, har utvecklats inom ramen för en doktorsavhandling vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

  Läs vidare

 • Anette Rödin, psykolog:
  ”Bristande tillit kan leda till deprofessionalisering av psykologrollen”

  2016-09-27

  DEBATT. Förståelse för psykologrollen leder till ökad tillit och förtroende, och för vad som gör den unik i förhållande till andra professioner. Utan förståelse för att komplex problematik kräver bred kompetens blir vi bortrationaliserade i jakten på effektivitet och minskade kostnader. Det skriver psykolog Anette Rödin.

  Läs vidare

 • Forskare ger tips på hur nätmobbning kan stävjas

  2016-09-26

  BOKMÄSSAN 2016. Minst ett av tio skolbarn är utsatt för nätmobbning. Psykologiforskaren Sofia Berne och psykologiprofessorn Ann Frisén vill med den nya boken Nätmobbning – Handbok för skolan, ge konkreta tips för att upptäcka, förebygga och åtgärda nätmobbning.
  – Vi vill hjälpa skolan att skapa en struktur för hur man kan arbeta med det här problemet, säger Sofia Berne, som under söndagen talade om nätmobbning på Psykologiscenen tillsammans med Ann Frisén.

  Läs vidare

 • Flytta in psykologisk kunskap i klassrummet

  2016-09-25

  BOKMÄSSAN 2016. Skolpsykologer får alltför ofta agera reaktivt och elevhälsan blir i värsta fall en akutcentral eller ”postsorteringsstation”. Med sin nya bok ”Psykologi för klassrummet” (Lärarförlaget) lyfter psykologerna Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin fram det förebyggande arbetet. Inte minst pläderar de för att elevhälsan ska ge pedagoger mer stöd och på så sätt flytta in elevhälsan i klassrummet.

  Läs vidare

 • Psykolog Anna Bennich Karlstedt:
  ”Jag vill slå hål på myter kring skilsmässan”

  2016-09-24

  BOKMÄSSAN 2016. För många är en skilsmässa den största kris de kommer att uppleva. Men varför är den så traumatisk och hur går man vidare? Psykolog Anna Bennich Karlstedt, som under lördagen samtalar på Psykologiscenen om relationer och separationer, kommer nu med boken Vägen genom skilsmässan.
  – Det har inte funnits någon bok som tar ett samlat grepp över de frågor som uppstår vid en skilsmässa, en bok att hänvisa till för den som bättre vill förstå varför man känner som man gör, säger Anna Bennich Karlstedt.

  Läs vidare

 • Nya böcker sätter ord på transpersoners liv

  2016-09-23

  BOKMÄSSAN 2016. Alla i samhället – däribland psykologer – behöver ta ansvar för att lära sig mer om hur det är att leva som transperson.
  – En transperson ska inte behöva lägga sina dyra terapipengar på att utbilda sin terapeut. Det konstaterade Jenny Jägerfeld, psykolog, sexolog och författare vid ett samtal på Psykologiscenen under Bokmässans första dag.

  Läs vidare

 • Stort tryck vid Psykologiscenen under bokmässans första dag

  2016-09-22

  BOKMÄSSAN 2016. Psykologiscenen på Bokmässan 2016 bjuder på ett mer späckat program än någonsin. Under fyra dagar ska 60 scenframträdanden avverkas, parallellt med bokförsäljning, signering och psykologer som svarar på besökares frågor vid montern Fråga psykologen. Redan det första scenframträdandet under första dagen fyllde samtliga åhörarplatser.

  Läs vidare

 • Sämre bilkörning vid telefonering

  2016-09-21

  FORSKNING. Bara ett av människans sinnen är på topp åt gången och är vi exempelvis upptagna med att använda synen så dämpar hjärnan hörselintrycken för att synsinnet ska fungera optimalt. Det visar en studie av bland andra Jerker Rönnberg, professor i psykologi med inriktning mot handikappvetenskap vid Linköpings universitet.

  Läs vidare

 • Rättspsykiatrisk vård ska bli mer rättssäker

  2016-09-20

  AKTUELLT. Rättssäkerheten inom rättspsykiatrin och den psykiatriska tvångsvården måste säkerställas. Det vill regeringen, som nu har gett Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att ta fram åtgärder. Bakgrunden är bland annat den kritik som framkom i Bergwallkommissionens rapport 2015.

  Läs vidare

 • Europeiska KBT-konferensen
  ”Utvärderingar måste bli obligatoriska”

  2016-09-19

  AKTUELLT. Löpande utvärdering av psykologiska behandlingar, ökad medvetenhet i alla personalled om betydelsen av satsningar och så kallad task-sharing, det var några av förslagen för att öka tillgången på bra psykologisk behandling då en expertpanel diskuterade psykisk ohälsa i Sverige.

  Läs vidare

 • Naturfilm ledde till mindre fängelsevåld

  2016-09-15

  FORSKNING. Naturfilmer på video kan leda till en sänkt aggressionsnivå och färre våldshändelser bland fängelsedömda. Det visar en studie på ett högsäkerhetsfängelse i USA och som presenterades under American Psychological Association´s konvent i Denver i augusti.

  Läs vidare

 • ”Viktigt att psykologer deltar i Pride”

  2016-09-14

  AKTUELLT. I helgen avslutades Värmland Pride, efter en veckas fullmatat program, traditionsenligt med en parad där även Värmlands psykologförening deltog.
  – Vi var fem psykologer som gick; något färre än förra året. Från studenterna kom tyvärr ingen i år, säger Kajsa Knape, psykolog inom öppenvårdspsykiatrin i Karlstad och sekreterare i Värmlands psykologförening.

  Läs vidare