AKTUELLT

 • Pappor saknar ofta känsla av delaktighet

  2016-10-20

  FORSKNING. Pappor känner sig ofta utanför och osynliga i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård, vilket delvis beror på att vården fokuserar på mammans gravida kropp. Det visar doktoranden Stefan Björk, Institutionen för psykologi vid Umeå universitet, i en ny avhandling.

  Läs vidare

 • ”Det behövs en motkraft till normen om positivt tänkande”

  2016-10-19

  AKTUELLT. 3 frågor till Ida Hallgren, psykolog och doktorand i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, som under hösten leder en kurs i negativt tänkande på studieförbundet Sensus i Göteborg.
  – Det behövs en motkraft till normen om positivt tänkande, att vi får tillåta oss att tänka mer negativt, säger Ida Hallgren.

  Läs vidare

 • Debatt:
  ”Det krävs ett paradigmskifte i lönefrågan”

  2016-10-18

  DEBATT. Psykologförbundet, SACO och SKL bör gemensamt verka för att psykologers löner hamnar på samma nivå som läkares. Det skriver Njördur Viborg, psykolog, psykoterapeut och doktorand vid Lunds universitet. Han efterfrågar en större entusiasm hos den kommande Förbundsstyrelsen gällande lönefrågan liksom för en rad andra professionsfrågor.

  Läs vidare

 • ”Vi måste vässa vårt kritiska tänkande"

  2016-10-17

  AKTUELLT. Psykolog Ulrika Eskner Skoger tillträder i dag tjänsten som ny utbildningsledare för specialistutbildningen på Psykologförbundet.
  – Vårt mål är att skapa en specialistutbildning som är så bra att både psykologer och arbetsgivare vill ha den kompetensen, säger hon.

  Läs vidare

 • ”De har haft svårt att hålla nere kostnaderna”

  2016-10-13

  AKTUELLT. Ledningen för Lunds universitet försvarar de kraftiga nedskärningarna på Psykologprogrammet.
  – Man måste ta i kraftfullt, säger Ann-Katrin Bäcklund, dekan på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

  Läs vidare

 • Kraftiga nedskärningar på psykologprogram – 300 studerande protesterar

  2016-10-12

  AKTUELLT. Mindre undervisningstid, större grupper och moment som tas bort. Psykologstudenterna i Lund går nu ut i en massprotest.
  – Vårt krav är att stoppa nedskärningarna som medför en kraftigt försämrad utbildning, säger psykologstuderande Linnéa Eng.

  Läs vidare

 • Nya regler för svensk legitimation

  2016-10-11

  AKTUELLT. Den 1 oktober började ett nytt system gälla för att ansöka om legitimation för psykologer utbildade utanför EU och EES. Det innebär att den som söker svensk legitimation genom kunskapsprov ska kunna visa att man har de kunskaper och färdigheter som krävs för psykologexamen, och har då lättare att gå vidare mot legitimation även då den ursprungliga utbildningen skiljer sig från den svenska.

  Läs vidare

 • Fråga juristen:
  "Får patienter ta del av WISC-testerna?"

  2016-10-10

  FRÅGA JURISTEN: Behöriga testanvändare som i sitt arbete har behov av att ta del av testprotokoll från annan verksamhet om en patient har bytt vårdgivare, har rätt till det utan att bryta testsekretessen. Det svarar Psykologförbundets jurist Nils Erik Solberg i Fråga Juristen.

  Läs vidare

 • "Psykologer bör bevaka utvecklingen av en kommission av norsk modell"

  2016-10-06

  AKTUELLT. 5 frågor till Jens Gisselgård, verksam som psykolog och sakkunnig inom norsk rättspsykiatri, som ser flera fördelar med det norska systemet – inte minst efterfrågan på psykologisk kunskap.

  Läs vidare

 • Får vi den åldrande hjärna vi förtjänar?

  2016-10-05

  AKTUELLT. 5 frågor till Lars Nyberg, professor i psykologi och neurovetenskap vid Umeå universitet. Han är en av forskarna bakom det 30-åriga Betula-projektet, som i en ny bok presenterar både ”supergamlingar” och minnesstimulerande livsstilsfaktorer.

  Läs vidare

 • Låst miljö - inget hinder för behandling

  2016-10-04

  AKTUELLT. Säkerhetshäktet i Göteborg har efter en rad suicid och suicidförsök hos klienterna satsat på psykologtjänster. Sofia Boman ansvarar för att utveckla psykologverksamheten.
  -Man skulle kunna kalla häktet för parallellprocessernas hus. Jag arbetar både med de häktades ångest och med att handleda personalen, säger hon

  Läs vidare

 • Främst förespråkare av hierarkier som förnekar klimatförändringar

  2016-10-03

  FORSKNING. Individer som accepterar hierarkiska maktstrukturer har en större benägenhet än andra att förneka klimatförändringar och dess hot mot människor, djur och jordens ekosystem. Det visar en ny doktorsavhandling i psykologi av Kirsti Jylhä vid Uppsala universitet. Den gemensamma variabeln bland förnekare är så kallad social dominansorientering, SDO.

  Läs vidare

 • ”Vi psykologer måste säga ifrån när barn kränks”

  2016-09-29

  AKTUELLT. En granskning visar att fasthållning av utagerande barn i skolan är vanligt och att det sällan bedöms som kränkande. Uppgifterna har väckt kritik mot Skolinspektionen som nu ändrar sina rutiner. Men i grunden krävs mer kunskap inom skolan, säger psykolog Bo Hejlskov Elvén:
  – De flesta av Skolinspektionens ärenden handlar om barn med funktionsnedsättningar där skolan inte anpassat arbetssättet efter barnets förmågor. Skolan behöver främst mer kunskap om funktionsnedsättningar.

  Läs vidare

 • ”Psykologer älskar kunskap”

  2016-09-29

  AKTUELLT. Under två fullmatade decemberdagar arrangerar Psykologiska institutionen på Umeå universitet ”Mötesplats Psykologi”. Ett kunskapsutbyte mellan psykologer verksamma inom kommun och landsting och psykologstudenter, personal och forskare vid institutionen, men även med fackliga företrädare.
  – Intresset för dagarna är stort, säger Per Höglund, psykolog och forskare vid Psykologiska institutionen, samt projektledare för arrangemanget.

  Läs vidare

 • Fler medgivanden med ny förhörsteknik

  2016-09-28

  FORSKNING. Genom att strategiskt använda tillgängliga bevis i förhör med misstänka blir förhören mer effektiva för att få fram medgivanden från skyldiga. Den nya förhörstekniken, som är en vidareutveckling av den så kallade Strategic Use of Evidence (SUE)-tekniken, har utvecklats inom ramen för en doktorsavhandling vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

  Läs vidare

 • Anette Rödin, psykolog:
  ”Bristande tillit kan leda till deprofessionalisering av psykologrollen”

  2016-09-27

  DEBATT. Förståelse för psykologrollen leder till ökad tillit och förtroende, och för vad som gör den unik i förhållande till andra professioner. Utan förståelse för att komplex problematik kräver bred kompetens blir vi bortrationaliserade i jakten på effektivitet och minskade kostnader. Det skriver psykolog Anette Rödin.

  Läs vidare

 • Forskare ger tips på hur nätmobbning kan stävjas

  2016-09-26

  BOKMÄSSAN 2016. Minst ett av tio skolbarn är utsatt för nätmobbning. Psykologiforskaren Sofia Berne och psykologiprofessorn Ann Frisén vill med den nya boken Nätmobbning – Handbok för skolan, ge konkreta tips för att upptäcka, förebygga och åtgärda nätmobbning.
  – Vi vill hjälpa skolan att skapa en struktur för hur man kan arbeta med det här problemet, säger Sofia Berne, som under söndagen talade om nätmobbning på Psykologiscenen tillsammans med Ann Frisén.

  Läs vidare

 • Flytta in psykologisk kunskap i klassrummet

  2016-09-25

  BOKMÄSSAN 2016. Skolpsykologer får alltför ofta agera reaktivt och elevhälsan blir i värsta fall en akutcentral eller ”postsorteringsstation”. Med sin nya bok ”Psykologi för klassrummet” (Lärarförlaget) lyfter psykologerna Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin fram det förebyggande arbetet. Inte minst pläderar de för att elevhälsan ska ge pedagoger mer stöd och på så sätt flytta in elevhälsan i klassrummet.

  Läs vidare

 • Psykolog Anna Bennich Karlstedt:
  ”Jag vill slå hål på myter kring skilsmässan”

  2016-09-24

  BOKMÄSSAN 2016. För många är en skilsmässa den största kris de kommer att uppleva. Men varför är den så traumatisk och hur går man vidare? Psykolog Anna Bennich Karlstedt, som under lördagen samtalar på Psykologiscenen om relationer och separationer, kommer nu med boken Vägen genom skilsmässan.
  – Det har inte funnits någon bok som tar ett samlat grepp över de frågor som uppstår vid en skilsmässa, en bok att hänvisa till för den som bättre vill förstå varför man känner som man gör, säger Anna Bennich Karlstedt.

  Läs vidare

 • Nya böcker sätter ord på transpersoners liv

  2016-09-23

  BOKMÄSSAN 2016. Alla i samhället – däribland psykologer – behöver ta ansvar för att lära sig mer om hur det är att leva som transperson.
  – En transperson ska inte behöva lägga sina dyra terapipengar på att utbilda sin terapeut. Det konstaterade Jenny Jägerfeld, psykolog, sexolog och författare vid ett samtal på Psykologiscenen under Bokmässans första dag.

  Läs vidare

 • Stort tryck vid Psykologiscenen under bokmässans första dag

  2016-09-22

  BOKMÄSSAN 2016. Psykologiscenen på Bokmässan 2016 bjuder på ett mer späckat program än någonsin. Under fyra dagar ska 60 scenframträdanden avverkas, parallellt med bokförsäljning, signering och psykologer som svarar på besökares frågor vid montern Fråga psykologen. Redan det första scenframträdandet under första dagen fyllde samtliga åhörarplatser.

  Läs vidare

 • Sämre bilkörning vid telefonering

  2016-09-21

  FORSKNING. Bara ett av människans sinnen är på topp åt gången och är vi exempelvis upptagna med att använda synen så dämpar hjärnan hörselintrycken för att synsinnet ska fungera optimalt. Det visar en studie av bland andra Jerker Rönnberg, professor i psykologi med inriktning mot handikappvetenskap vid Linköpings universitet.

  Läs vidare

 • Rättspsykiatrisk vård ska bli mer rättssäker

  2016-09-20

  AKTUELLT. Rättssäkerheten inom rättspsykiatrin och den psykiatriska tvångsvården måste säkerställas. Det vill regeringen, som nu har gett Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att ta fram åtgärder. Bakgrunden är bland annat den kritik som framkom i Bergwallkommissionens rapport 2015.

  Läs vidare

 • Europeiska KBT-konferensen
  ”Utvärderingar måste bli obligatoriska”

  2016-09-19

  AKTUELLT. Löpande utvärdering av psykologiska behandlingar, ökad medvetenhet i alla personalled om betydelsen av satsningar och så kallad task-sharing, det var några av förslagen för att öka tillgången på bra psykologisk behandling då en expertpanel diskuterade psykisk ohälsa i Sverige.

  Läs vidare

 • Naturfilm ledde till mindre fängelsevåld

  2016-09-15

  FORSKNING. Naturfilmer på video kan leda till en sänkt aggressionsnivå och färre våldshändelser bland fängelsedömda. Det visar en studie på ett högsäkerhetsfängelse i USA och som presenterades under American Psychological Association´s konvent i Denver i augusti.

  Läs vidare

 • ”Viktigt att psykologer deltar i Pride”

  2016-09-14

  AKTUELLT. I helgen avslutades Värmland Pride, efter en veckas fullmatat program, traditionsenligt med en parad där även Värmlands psykologförening deltog.
  – Vi var fem psykologer som gick; något färre än förra året. Från studenterna kom tyvärr ingen i år, säger Kajsa Knape, psykolog inom öppenvårdspsykiatrin i Karlstad och sekreterare i Värmlands psykologförening.

  Läs vidare

 • Bäst behandlingsresultat om målet är helnykterhet

  2016-09-13

  FORSKNING. Personer med alkoholberoende som söker hjälp lyckas bäst om den egna och vårdgivarens målsättning är att uppnå helnykterhet. För personer som vill uppnå en kontrollerad alkoholkonsumtion och söker vård hos en vårdgivare som delar den målsättningen lyckas mindre bra. Det visar en studie från psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

  Läs vidare

 • Europeiska KBT-konferensen:
  ”Fler än experter måste få ge psykologisk behandling”

  2016-09-12

  AKTUELLT. En av de stora utmaningarna på KBT-området är att minska gapet mellan vad man vet utifrån psykologisk forskning och det kliniska arbetet. Men även så kallad task-sharing, att psykologisk behandling ges av andra än traditionella behandlare, är en nödvändig utveckling. Det anser den amerikanske psykologiprofessorn Terry Wilson.

  Läs vidare

 • Kan Donald Trump lära oss något?

  2016-09-08

  AKTUELLT. Donald Trump är, tillsammans med många av sina anhängare, ett exempel på det som inom ledarskapspsykologin kallas den toxiska triangeln. I den spelar den narcissistiska och aggressiva ledaren en central roll. Det förklarar psykologiforskaren Magnus Lindén som i kväll diskuterar ämnet i en paneldebatt i Lund.

  Läs vidare

 • Europeiska KBT-konferensen:
  Lyckad satsning i England på psykologisk behandling

  2016-09-07

  AKTUELLT. För tio år sedan hade endast omkring 5 procent av alla engelsmän som led av depression eller ångest tillgång till evidensbaserad psykologisk behandling. I dag är siffran 15 procent och målet är 25 procent år 2020. Förklaringen heter Improving Access to Psychological Therapies.
  – Programmet skulle inte varit möjligt om vi inte tydligt kunnat visa politikerna vilket ekonomiskt utfall satsningarna ger, sa professor David Clark då han besökte den europeiska KBT-konferensen i Stockholm.

  Läs vidare

 • Europeiska KBT-konferensen:
  Personligt om Aaron Becks livsgärning

  2016-09-06

  EABCT 2016. Inför ett välfyllt auditorium på Stockholm Waterfront presenterade psykologiprofessor Gerhard Andersson psykologen Judith Beck, dotter till Aaron Beck och chef för Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy i USA. Temat för hennes föreläsning var en personlig betraktelse över fadern – såväl hennes och den kognitiva terapins.
  – Han fyllde nyligen 95 år och är fullt verksam. Bara sedan millenniumskiftet medverkar han i över 230 publiceringar, sa Judith Beck.

  Läs vidare

 • Europeisk KBT-konferens i Stockholm den största hittills

  2016-09-05

  AKTUELLT. Under helgen arrangerade The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) sin 46:e kongress, den här gången i Stockholm. Vad har varit de största utmaningarna, kongresspresident Björn Paxling?
  - Att alla idéer måste slutföras. Det är en utmaning att sy ihop allt. Sedan förstås att få dygnets timmar att räcka.

  Läs vidare

 • Ny bok:
  Särskilt begåvade barn

  2016-09-01

  Psykologen Linda Kreger Silverman, en av världens främsta forskare inom området särskilt begåvade barn, menar att intelligens är ett organiserande personlighetsdrag, där upplevelser och tolkningar av erfarenheter hos barn som är extremt högbegåvade är väsensskilda från mer genomsnittligt begåvade jämnåriga. Men ämnet särskild begåvning är fortfarande kontroversiellt.

  Läs vidare

 • Robert J Vallerand:
  ”Passion en del av identiteten”

  2016-08-31

  ICP16: Den kanadensiske professorn Robert J Vallerand från Université du Quebec i Montreal är en av de ledande inom området positiv psykologi. Han har forskat om drivkrafterna bakom ett passionerat intresse för en företeelse.
  -Våra studier visar att upp till 85 procent av befolkningen berörs och kan anses vara passionerat intresserade av åtminstone en aspekt av tillvaron, sade Robert J Vallerand under världskongressen i psykologi i Japan.

  Läs vidare

 • ”Vem gör mitt jobb när jag jobbar fackligt?”

  2016-08-30

  FRÅGA OMBUDSMANNEN. Fråga: Jag funderar på att bli förtroendevald på min arbetsplats, men undrar hur jag ska få tid till uppdraget? Det är mycket att göra på jobbet och dessutom är jag småbarnsförälder. Vem gör mitt arbete under den tid som jag ägnar åt det fackliga engagemanget?

  Läs vidare

 • Emotional Detectives – Känslofokuserad KBTbehandling för barn

  2016-08-29

  FORSKNING. Emotional Detectives (ED) är en behandling för barn mellan 7 och12 år som bygger på den känslofokuserade KBT-behandlingen Unified Protocol (UP) för vuxna. Nu kommer manualen för ED och här beskriver Mats Jacobson, psykolog och psykoterapeut, hur ED fungerar, vid vilken problematik den används och det vetenskapliga stödet för metoden.

  Läs vidare

 • ”Jag vill försöka förstå principer som styr den mänskliga naturen”

  2016-08-25

  FORSKNING. Armita Golkar hade just inlett sin forskarbana då hon övervägde att helt lämna den. Uppförsbacken kändes oövervinnlig. Men så hände något i privatlivet som även satte ett nytt ljus på forskningen och i dag är hon en väletablerad och prisad emotionsforskare som bland annat har visat hur social överföring kan vara en effektiv utsläckare av rädslor.

  Läs vidare

 • ”Vi måste lära oss ta tillvara flyktingars egen kapacitet”

  2016-08-24

  AKTUELLT. Det finns en tendens att tala om asylsökande som en homogen grupp då psykisk hälsa diskuteras, trots att det är en rad faktorer som påverkar hälsan – inte minst de egna och gruppens inneboende resurser till återhämtning.
  – Det finns en potentiell kapacitet för återhämtning som vi måste lära oss att mobilisera, säger Fredrik Saboonchi, professor i hälsopsykologi vid Röda Korsets högskola. Han leder nu en stor studie om faktorer som påverkar psykisk hälsa, både positivt och negativt, bland flyktingar.

  Läs vidare

 • Nationell satsning på asylsökandes vårdbehov

  2016-08-23

  AKTUELLT. Landstingen måste bli bättre på att identifiera vårdbehoven hos och mottagandet av asylsökande. SKL, som fått 30 miljoner av Socialdepartementet, vill nu utbilda personalen.
  – Vi behöver stärka samtliga insatser för att främja hälsa – som i sin tur medför en snabbare etablering, säger psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren.

  Läs vidare

 • Kritik mot nya asyllagen:
  "Använd den erfarenhet och evidens som finns"

  2016-08-22

  AKTUELLT. Att beslutsfattare inte tar hänsyn till evidens och erfarenhet är ett demokratiproblem, säger psykologen Solvig Ekblad angående den skärpta asyllagen. Hon får medhåll av många i kåren, däribland Anders Wahlberg, ordförande i Psykologförbundet.
  – Det är märkligt att de fattar beslut utan att ta hänsyn till vårt och andra professionsförbunds underlag.

  Läs vidare

 • Regeringen om kritiken mot nya asyllagen

  2016-08-18

  AKTUELLT. – Vi har lyssnat och tagit del av de synpunkter som framförts och vissa justeringar har gjorts. Det säger folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister Gabriel Wikström med anledning av den massiva kritik som framförts mot den nya asyllagen som trädde i kraft 19 juli.

  Läs vidare

 • Auktoritetsbundna har lättare att acceptera tortyr

  2016-08-16

  FORSKNING. Auktoritetsbundna personer och sådana som ser sin egen grupp som socialt mer högtstående än andra är oftare benägna att acceptera tortyr. Det som förenar dem är en stark tendens att avhumanisera människor som inte liknar dem själva. Detta visar psykologisk forskning vid Lunds universitet.

  Läs vidare

 • Gunnel Backenroth, svensk deltagare i ICP:
  ”Ett sätt att bygga nätverk och etablera forskningssamarbeten”

  2016-08-11

  AKTUELLT. – Det är viktigt att tillämpa kunskap från psykologisk forskning i samhället och medverka till att skapa bättre livsvillkor och en fungerande tillvaro för alla, säger psykologiprofessor Gunnel Backenroth, en av deltagarna i världskongressen i psykologi i Yokohama i Japan.

  Läs vidare

 • Stor övervikt av psykisk ohälsa bland torterade visar svensk studie

  2016-08-09

  FORSKNING. Mellan 1 och 76 procent av alla flyktingar har utsatts för tortyr. Det visar en stor genomgång av vetenskapliga studier på området som nyligen publicerats. I genomgången framgår att psykisk ohälsa är två till tre gånger vanligare bland flyktingar som utsatts för tortyr jämfört med andra flyktingar.
  – En fjärdedel av studierna visar att andelen flyktingar som utsatts för tortyr är över 40 procent, säger Fredrik Saboonchi, professor i hälsopsykologi vid Röda Korsets högskola och en av forskarna bakom studien.

  Läs vidare

 • Vägledande vision:
  – Kompetensutveckling ska löna sig!

  2016-08-04

  KONGRESS 2016. Psykologförbundets styrelse har tagit fram ett förslag till en villkorspolicy för det fackliga arbetet och som ska läggas fram som en proposition vid kongressen.
  – Vi vill kunna ta ett mer samlat grepp och, efter en förhoppningsvis ordentlig diskussion, få ett tydligt mandat att arbeta med dessa frågor på ett sätt som är väl förankrat i organisationen, säger Ulrika Sharifi, 2:e vice ordförande i Psykologförbundet.

  Läs vidare

 • Lennart Kriisa, tillträdande chefredaktör på Psykologtidningen:
  ”Vill ha mer fokus på arbetsmarknadsjournalistik”

  2016-08-01

  AKTUELLT. 3 frågor till Lennart Kriisa som den 1 oktober tillträder som ny chefredaktör för Psykologtidningen. Lennart Kriisa kommer närmast från uppdraget som chefredaktör för tidningarna Lag & Avtal och Arbetarskydd, båda ges ut av mediehuset Talentum, och har tidigare en bakgrund som journalist på bland annat Expressen, TV4 och Dagens Nyheter.

  Läs vidare

 • FS-förslag till ny organisation för Psykologförbundet:
  ”Vi vill ta vara på medlemmarnas engagemang”

  2016-07-28

  KONGRESS 2016. Att bättre ta tillvara medlemmarnas drivkrafter är en grundtanke i förslaget till förändrad organisation för Psykologförbundet.
  – Vi har många eldsjälar och förbundet behöver deras engagemang, säger Ulrika Sharifi, 2:e vice ordförande i Psykologförbundet.

  Läs vidare

 • ICP 2016 Stevan Hobfoll
  ”Vi psykologer har ett ansvar – vi har kunskap som politikerna saknar”

  2016-07-26

  ICP16. Temat för världskongressen i psykologi ICP16 i Yokohama är Diversity in Harmony, Insights from Psychology. Eller fritt översatt: Hur kan psykologin bidra till en bättre och välfungerande värld? En av de mest kända talarna under konferensen, professor Stevan Hobfoll, är mycket engagerad i den frågan och de spänningar som kommer till uttryck i konflikter och terrorattacker runt om i världen. Han har bland annat studerat konflikten mellan palestinier och israeler i Gaza.

  Läs vidare

 • Anders Wahlberg:
  Förföljelsen av akademiker i Turkiet ett hot mot demokratin

  2016-07-25

  AKTUELLT. Akademiker förföljs och åsiktsfrihet och fri rörlighet för forskare begränsas. Detta innebär ett hot mot demokrati och mänskliga rättigheter, men minskar också möjligheter till forskning och utveckling både i Turkiet men även i den övriga världen. Det skriver förbundsordförande Anders Wahlberg i ett uttalande från världskongressen i psykologisk vetenskap som pågår denna vecka i Japan.

  Läs vidare

 • Psykologer på Pride

  2016-07-21

  Lovisa Axelsson:
  ”Finns absolut utrymme för förbundet att lyfta HBTQ mer!”
  Snart dags för Stockholm Pride. Precis som förra året anordnar Sveriges Psykologers HBTQ-nätverk evenemangen ”Fråga Psykologen” och ”Psykologer ser på film” med efterföljande paneldiskussion.
  – Vår målgrupp är inte psykologer, utan de inom HBTQ-community som är intresserade av psykologi, säger Lovisa Axelsson, ansvarig för evenemangen.

  Läs vidare

 • Facit efter Almedalen: ”Vi har lyckats nå ut i bruset!”

  2016-07-19

  – Vi driver aktuella samhällsfrågor, som vad vi kan göra åt de höga sjukskrivningstalen på grund av psykisk ohälsa, i Almedalen. Psykologiska frågor är högaktuella i samhällsdebatten. Vi har fått respekt för vår kunskap och kompetens och är nu en part att räkna med, säger Psykologförbundets ordförande Anders Wahlberg.

  Läs vidare

 • Föryngring och ökad professionalisering – men etnisk mångfald saknas

  2016-07-14

  Det är en enad valberedning som presenterar förslag påledamöter till förbundsstyrelsen, de olika råden och kongresspresidiet.
  – Jag tror det blir en väldigt bra styrelse med kompetenta personer som representerar stora delar av psykologin från hela landet, och dessutom med en bra köns- och åldersfördelning, säger Julia Stenberg, valberedningens ordförande.

  Läs vidare

 • Debatt:
  Intelligenskvotens betydelse lätt att feltolka i DSM-5

  2016-07-05

  DEBATT. Kriterier för intellektuell funktionsnedsättning är ofullständiga i kortversionerna av DSM-5 och kan feltolkas som att intelligenskvotgränserna försvunnit. Det skriver en grupp psykologer och läkare, som uppmanar kollegor att beakta kriterierna så som de är formulerade i den fullständiga DSM-5.

  Läs vidare

 • Rekordmånga psykologer i Almedalen

  2016-07-04

  Nätmobbning och kvinnors psykiska ohälsa. Och om rätt vård för personer med svag teoretisk begåvning. Det är några ämnen som Psykologförbundet valt att belysa under Almedalsveckan i Visby.
  – Allt är viktigt, men de med svag teoretisk begåvning har inga talespersoner så därför är det extra viktigt att vi tar upp det, säger Anders Wahlberg, förbundsordförande.

  Läs vidare