AKTUELLT

 • Realism och entusiasm nycklar till välfungerande psykiatri

  2016-06-30

  KONFERENSRAPPORT. ”Vad utmärker en välfungerande psykiatri, och hur når vi dit?” Det var temat för ett seminarium med Magnus Lord och Per Magnus Johansson i Kungsbacka den 19 maj. Magnus Lord är läkare, ekonom och ingenjör och arbetar som konsult med utveckling av sjukvårdsverksamheter utifrån lean-modellen. Per Magnus Johansson är psykolog, psykoanalytiker och docent i idé- och lärdomshistoria.

  Läs vidare

 • Debatt:
  ”Lyft frågorna om sambandet mellan inkomst och psykisk ohälsa!”

  2016-06-28

  DEBATT. I senaste numret av Psykologtidningen skriver Jonas Mosskin om det ”introverta” Psykologförbundet och efterlyser ett förbund som är mer aktiv i samhällsdebatten. Jag kan inte annat än hålla med, skriver här psykolog Ingrid Eriksson, som bland annat föreslår fler lokala och regionala debatter. I ett svar av förbundsordförande Anders Wahlberg får hon stöd på flera punkter gällande dagens samhällsdebatt.

  Läs vidare

 • Undersökning om psykologföretagare: Uppskattar friheten som företagare och vill nätverka mer

  2016-06-23

  AKTUELLT. Psykologer som driver företag trivs väldigt bra men den frihet som företagandet innebär. De uppskattar den hjälp de får från Psykologförbundet men vill i högre utsträckning kunna träffas i företagarnätverk. Det visar en ny undersökning från Psykologförbundet.

  Läs vidare

 • Rapporten om samers psykosociala ohälsa – nu överlämnad till regeringen

  2016-06-22

  AKTUELLT. Samer i Sverige upplever sämre psykosocial hälsa än majoritetsbefolkningen – och det behövs mer forskning om och av samer. Det visar Sametingets rapport. Nu hoppas Jon Petter Stoor, som gjort sammanställningen, att regeringen ger Sametinget incitament att arbeta vidare med frågan.

  Läs vidare

 • "Asyllagen splittrar familjer"

  2016-06-21

  AKTUELLT. Uppehållstillstånd ska begränsas liksom rätten till anhörighetsinvandring. Och krav på försörjning skärps. I dag ska riksdagen besluta om regeringens lagförslag, som får massiv kritik.

  – Jag hoppas att ledamöterna lyssnar till sitt samvete och röstar mot förslaget, säger psykologen Sabina Gušić.

  Läs vidare

 • Förskrivningen av adhd-läkemedel ökar - geografiska skillnader består

  2016-06-16

  AKTUELLT. Förskrivningen av adhd-läkemedel fortsätter att öka och de geografiska skillnaderna i förskrivningsmönstret består. Det visar en ny kartläggning från Socialstyrelsen, som uppger socioekonomiska faktorer och olika tillämpning av diagnosen som möjliga orsaker. I vissa kommuner får nu drygt 14 procent av pojkar i tonåren adhd-läkemedel.

  Läs vidare

 • Andras sätt att agera kan påverka viljan att ingripa mot relationsvåld

  2016-06-14

  FORSKNING. Vad får människor som bevittnar våld i nära relationer att ingripa eller tveka till att göra något? Både personliga normer och känslomässiga engagemang kan spela en roll, men också hur andra människor i omgivningen agerar. Det visar Helen Alfredssons i en doktorsavhandling i psykologi vid Göteborgs universitet.

  Läs vidare

 • ”Vinnartyper presterar bäst då utgången är oviss”

  2016-06-10

  AKTUELLT. 5 frågor till Erwin Apitzsch, idrottspsykolog och docent i psykologi, inför fotbolls-EM som startar i dag. Vad betyder exempelvis en spelare som Zlatan Ibrahimovic för teamkänslan och lagets möjligheter att nå framgång på fotbollsplanen?

  Läs vidare

 • Två nya inlägg i debatten om Psykologförbundets roll

  2016-06-08

  DEBATT. Debatten om Psykologförbundet, som startade med en artikel av Jonas Mosskin fortsätter. ”Vi får se Mosskins inlägg som ett mycket viktigt påpekande och absolut inte hamna i försvarsposition inom kåren” skriver Anders Ljungqvist, ombud i VRG-regionen. Kristina Taylor, Etikrådets ordförande, vill i sin tur bjuda in till ett samtal som inte präglas av ett ”vi-och-dom-tänk”.

  Läs vidare

 • ”Vi normalstörda måste omvärdera synen på de med autism”

  2016-06-02

  RECENSION. Den här boken bör vara obligatorisk för alla som arbetar med individer med autism. Det skriver Maria Bühler, psykolog och specialist i neuropsykologi, i sin recension av Neurotribes, The Legacy of autism and how to think smarter about people who think differently. “Skickligt för Silberman sin läsare fram mot sin mer revolutionerande tes: att alla försök att bota och behandla autism kanske faktiskt har lett helt fel”, skriver hon.

  Läs vidare

 • Viktoria Konstenius – senaste tillskottet i redaktionsrådet

  2016-06-01

  AKTUELLT. Hållbar utveckling, social rättvisa och psykologer i okonventionella roller. Det är några ämnen som Viktoria Konstenius, ny medlem i Psykologtidningens redaktionsråd, vill se mer av i tidningen. Hon hoppas att många kollegor tar chansen och hör av sig med tips och förslag på vad de vill läsa.

  Läs vidare

 • Replik till förbundsordförande Anders Wahlberg

  2016-05-31

  DEBATT. I en replik till förbundsordförande Anders Wahlberg lyfter psykolog Jonas Mosskin fram exempel på att det, som han ser det, "inte är så bra ställt" med Psykologförbundet. Syftet med den första debattartikeln var att skaka liv i en debatt om förbundets roll, skriver Jonas Mosskin.

  Läs vidare

 • Lågaffektivt bemötande
  - en pedagogisk utmaning

  2016-05-30

  AKTUELLT. Problemskapande beteenden hos elever kan med rätt verktyg hanteras som pedagogiska utmaningar och inte främst som besvärliga situationer. Det är tanken bakom Levla, som psykolog Erik Rova i Umeå varit med att utforma.
  -Vi vill implementera ett lågaffektivt bemötande i skolan och ett strukturerat stöd för att uppnå en lärmiljö som genomsyras av lugn och positiva förväntningar, säger Erik Rova.

  Läs vidare

 • Digital handbok för skolpsykologer

  2016-05-26

  AKTUELLT. Anna Carin Grahn Ekstrand, skolpsykolog och medicinskt ledningsansvarig i Järfälla, har tagit initiativ till att ge ut en handbok för skolpsykologer som ska fungera som ett stöd i arbetet. Handboken är digital med länkar till aktuella lagtexter och dokument som är viktiga att känna till i arbetet som skolpsykolog.

  Läs vidare

 • DEBATT
  "Det introverta Psykologförbundet”

  2016-05-25

  DEBATT. Enskilda psykologer visar ett stort engagemang i samhället, men deras eget förbund – Psykologförbundet – förmår inte ”göra sig relevant i utvecklingen i samhället”. Det skriver psykolog Jonas Mosskin i en debattartikel. Han får svar av förbundsordförande Anders Wahlberg, som bland annat pekar på att förbundet allt oftare syns i media och ingår i allt fler statliga utredningar.

  Läs vidare

 • "Det är ovärdigt ett av världens rikaste länder att inte kunna säga något om hälsan hos urfolket"

  2016-05-24

  AKTUELLT. Regeringen har för första gången gett riktade medel för att kartlägga samernas psykosociala ohälsa. Ett efterlängtat beslut, enligt Jon Petter Stoor, som anställts av Sametinget för uppdraget.
  - Vi behöver veta hur vården ska nå samer med psykisk ohälsa, inte minst de med suicidtankar, säger Jon Petter Stoor.

  Läs vidare

 • Överföring av rädsla kan förebyggas

  2016-05-23

  FORSKNING. Det är möjligt att förebygga social överföring av rädsla, som annars kan bidra till fobier. Det visar en ny studie av bland andra forskaren Armita Golkar på institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet och som i april publicerades i Journal of Experimental Psychology.

  Läs vidare

 • Omdiskuterad film om psykotisk mamma

  2016-05-19

  AKTUELLT. Suzanne Osten vill med sin film Flickan, mamman och demonerna nå barn som har förälder med psykossjukdom. Men filmen fick 15-årsgräns. Det är något som Jennifer Strand, som forskar om föräldrar med psykossjukdom och deras barn, förstår – samtidigt som hon välkomnar filmen.

  Läs vidare

 • Orosanmälan gällande grannbarnet – vad är det som gäller?

  2016-05-18

  FRÅGA JURISTEN. Gäller samma regler för orosanmälan utanför jobbet som i anställningen som psykolog? Det undrar en läsare som är orolig för att grannens barn far illa.
  – Ja, alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa uppmanas i Socialtjänstlagen att anmäla det till socialnämnden, säger Nils Erik Solberg, Psykologförbundets förbundsjurist.

  Läs vidare

 • ”PS16 har fört oss närmare varandra”

  2016-05-17

  AKTUELLT. Linnéuniversitetet examinerar sina första färdigutbildade psykologer, som samtidigt arrangerade PS16. Under ett tal berättade några av studenterna om hur viktiga PS-kongresserna varit för dem som inte haft några psykologstuderande som förebilder på programmet.
  – PS16-gänget har verkligen lyckats få oss att komma varandra lite närmare, säger Milagros Llenas som läser termin 9 på KI.

  Läs vidare

 • Psykologer utan gränser bakom seminarium om global neuropsykiatri

  2016-05-16

  AKTUELLT. När det gäller neuropsykiatri har Sverige kommit längre än många andra länder. Att dela med sig av forskning och klinisk erfarenhet är ett sätt att utjämna olikheterna. Som ett led i detta arbete arrangerade Psykologer utan gränser nyligen ett seminarium om global neuropsykiatri.

  Läs vidare

 • Stadens brus kan ge bäst återhämtning

  2016-05-12

  FORSKNING. Personer som lätt känner oro, irritation och ofta svänger snabbt i humöret kan ha lättare att återhämta sig kognitivt i brusande stadsmiljö än i stillsam natur. Stadens larm eller naturens lugn för återhämtning? Det är personligheten som avgör, menar forskarna bakom en studie publicerad i Journal of Consumer Psychology.

  Läs vidare

 • ”Låt oss komma bort från stereotyperna om autism”

  2016-05-11

  AKTUELLT. Judith Gould är psykolog och tidigare ledare för NAS Lorna Wing Centre for Autism i Storbritannien. Tillsammans med Lorna Wing arbetade hon under 70-talet fram modellen med symtomtriaden vid autism. Under de senaste åren har hon ägnat sig åt autism hos kvinnor och flickor, bland annat i projektet Autism in Pink.
  – Det är kvinnorna själva som har lärt mig om detta. Genom deras berättelser, bloggar och böcker har jag kunnat förstå deras värld, säger Judith Gould.

  Läs vidare

 • Konferens om autism:
  ”Inkludering och acceptans viktigt vid autism”

  2016-05-11

  KONFERENSRAPPORT. Anpassad KBT kan fungera som en bra metod vid behandling av autism. Det framkom vid konferensen Fokus på autism på KI i våras.

  Läs vidare

 • Snabb hantering av specialistarbeten efter kraftsamling

  2016-05-10

  AKTUELLT. Höga kvalitetskrav och en ofärdig organisation runt granskningsprocessen har lett till att många fått vänta länge på en bedömning av sina skriftliga specialistarbeten. Nu har situationen förbättrats avsevärt, säger Maria Lindhe, central studierektor för specialistutbildningen.
  – Vi har kraftsamlat för att komma i kapp. Efter sommaren räknar vi med cirka två månaders handläggningstid för granskningen, säger Maria Lindhe.

  Läs vidare

 • Nytt från FS
  ”Man ska inte förlora ekonomiskt på ett fackligt uppdrag”

  2016-05-09

  FACKLIGT. Nu jobbar förbundsstyrelsen för fullt med att arbeta fram sina förslag till kongressen i höst. Men även medlemmarna har lämnat in många idéer:
  – Vi blir verkligen taggade av alla bra motioner vi fått, säger Ulrika Sharifi, 2:e vice ordförande i Psykologförbundet.

  Läs vidare

 • Journal via nätet
  ”I linje med att öka patientens inflytande”

  2016-05-04

  AKTUELLT. I princip ställer sig Psykologförbundet positivt till patientjournaler via nätet, även inom psykiatrin. Men det är inte en helt okomplicerad utveckling.
  – Det är viktigt att det följs upp och utvärderas, att risker och problem uppmärksammas. Men eftersom systemet införs successivt landsting för landsting så blir det framför allt en fråga för de lokala psykologföreningarna, säger Psykologförbundets 2:e vice ordförande Ulrika Sharifi.

  Läs vidare

 • "Vi har nått nya grupper via webben och sociala medier"

  2016-05-03

  AKTUELLT. 4 frågor till Carin Waldenström som efter fyra år lämnar uppdraget som chefredaktör och ansvarig utgivare för Psykologtidningen.
  – Efter många år i olika roller på Psykologtidningen kände jag att det var dags att göra något annat. Men det var ett svårt beslut, säger Carin Waldenström.

  Läs vidare

 • Fallkonsultation ökade känslan av självförmåga hos lärare

  2016-05-02

  FORSKNING. Psykologisk fallkonsultation kan minska lärares stress och öka tilltron till den egna kapaciteten att klara utmaningar, så kallad självförmåga. Det visar en studie med förskolepedagoger av PTP-psykologerna Dennis Wedholm och Mattias Wideklint.
  – Men det krävs mer forskning för att uttala sig om vilket som påverkar vad, säger Dennis Wedholm.

  Läs vidare

 • ”Hallå, Sverige har ett urfolk!”

  2016-04-28

  AKTUELLT. Efter att forskaren Per Axelsson och psykolog Jon Petter Stoor reagerat på vinkeln i artikeln ”Samers hälsa lika bra som andra svenskars” i Dagens Medicin har redaktionen nu tagit bort artikeln och lagt ut en ny med samma ämne fast med ny rubrik, bild och vinkel. Men nu kritiseras även den nya versionen.

  Läs vidare

 • Missvisande om samers hälsa

  2016-04-27

  AKTUELLT. ”Samers hälsa lika bra som andra svenskars”, konstaterar Dagens Medicin felaktigt och refererar till en artikel i The Lancet. I studien ingår 28 urfolk från 23 länder, däribland samerna i Sverige.
  – Deras slutsats är direkt felaktig och helt missvisande, säger Per Axelsson, docent vid Umeå universitet, som varit med och gjort studien.

  Läs vidare

 • Journal via nätet införs i allt fler landsting

  2016-04-27

  AKTUELLT 12 landsting har gjort patientjournaler tillgängliga via internet, varav två även inkluderar psykiatrin. Under 2017 ska samtliga landsting ingå i systemet hoppas Sofie Zetterström på Inera, det landstingsägda bolag som tillhandahåller tjänsten.
  – Patienter som kan läsa sina journaler på nätet är mer informerade om sin egen vård och bättre förberedda när de träffar sin behandlare, säger Sofie Zetterström.

  Läs vidare

 • "Likheter och särdrag hos behandlingsmetoder vid depression"

  2016-04-26

  RECENSION. Även om KBT är den mest studerade och använda behandlingen vid egentlig depression återhämtar sig endast 50 procent av patienterna. Det finns inte heller någon definitiv kunskap om att KBT överträffar andra alternativ, som MCT eller ACT, eftersom modellerna inte testats tillräckligt mot varandra i studier.
  I boken Treating depression - MCT, CBT and Third Wave Therapies beskrivs respektive modell med sina respektive särdrag och likheter. Boken bör läsas av varje psykologstudent och psykolog med intresse för KBT, skriver Peter Myhr och Göran Parment i sin recension.

  Läs vidare

 • Hédi Fried föreslås till hedersledamot i Psykologförbundet

  2016-04-25

  AKTUELLT. Författaren och psykologen Hédi Fried har under hela sitt yrkesliv arbetat för att motverka främlingsfientlighet och rasism. Som en av överlevarna från Auschwitz kom Hédi Fried till Sverige 1945. Hennes engagemang har tagit sig många olika utryck, inte minst i hennes verksamhet som psykolog. Nu föreslås hon till hedersledamot i Psykologförbundet.

  Läs vidare

 • ”Semesterdagar - vem bestämmer när jag ska vara ledig?”

  2016-04-21

  FACKLIGT. Snart semestertider och rätten till betald semester kan variera beroende på om det finns kollektivavtal, var man arbetar, din ålder etc. Leif Pilevång, ombudsman på Psykologförbundet, reder ut begreppen under Fråga Ombudsmannen i nya numret av Psykologtidningen.

  Läs vidare

 • KBT lovande behandlingsform för samlarsyndrom

  2016-04-20

  AKTUELLT. I början av veckan höll Sveriges KBT-psykologers förening sin sista workshop innan föreningen uppgår i Kliniska Psykologers förening. Volen Ivanov, psykolog vid Ångestenheten på Psykiatri Nordväst och forskare vid Karolinska Institutet ledde workshopen vars tema var samlarsyndrom, eller hoarding disorder.

  Läs vidare

 • "Vi vet så otroligt lite om vad som egentligen händer i hjärnan"

  2016-04-19

  FORSKARINTERVJU. Neuropsykologen Agneta Sandström är ovanligt frispråkig för att vara forskare. Hon pratar gärna om sin forskning om utmattningssyndrom, men lika engagerat om politik, vikten av en "hjärnergonomisk" arbetsmiljö och konsten att "tomglo".

  Läs vidare

 • Specialistutbildning lönar sig – men löneskillnaderna ändå otillräckliga

  2016-04-18

  LÖNER. En specialistutbildning för psykologer ger utdelning i högre lön för samtliga anställningsgrupper. Det visar Psykologförbundets lönestatisk för 2015.
  – Men det borde vara en betydligt större skillnad i lön mellan specialister och icke specialister, säger Mahlin Lenerius, förbundssekreterare på Psykologförbundet.

  Läs vidare