2016-03-14

Psykologförbundet: ”Lagförslagen kommer få allvarliga konsekvenser”

AKTUELLT Regeringens lagrådsremiss att begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd har kritiserats av flera fackförbund och ledarskribenter för dess långtgående konsekvenser för redan utsatta människor på flykt, inte minst barnen. Även Psykologförbundet är emot lagförslagen.

Sabina Gušić

Foto: Sabina Gušić

Psykologförbundet har på förfrågan av Saco skickat in ett remissvar till regeringens lagrådsremiss ”Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.” I sitt svar beklagar förbundet att ”regeringen nu i ett mycket hastigt tempo genomdriver förändringar av lagstiftningen som enligt vår mening medför bland annat stora inskränkningar i möjligheterna till familjeåterförening och som även försvårar integrationen.”

Enligt Psykologförbundets remissvar saknas ”genomgående konsekvensanalyser av förslagen både ur ett samhällsperspektiv vad gäller konsekvenserna för integration och kostnader för flyktingmottagande och ohälsa, samt ur ett individperspektiv för de flyktingar i olika åldrar som förslagen riktas mot.”

–Vårt remissvar ligger i samma linje med det upprop om flyktingmottagandet som Psykologförbundet skrev under i höstas på Rådskonferensen. Den första delen handlar om att vi ser att osäkerhet runt asyl, som nu lagrådsförlagen för med sig, innebär ökad risk för stress, psykisk ohälsa och trauman för människor som redan är hårt drabbade, säger Anders Wahlberg, ordförande i Sveriges Psykologförbund och fortsätter:

– Sedan har vi påtalat att förslagen kraftigt försvårar möjligheten att ta vara på personer med utländsk utbildning, vilket går helt emot Psykologförbundets intensiva arbete inom det så kallade snabbspåret; att få utländska psykologer i arbete. Om det ska finnas villkor som egen försörjning för uppehållstillstånd främjar man inte att akademiker, så som psykologer, att utbilda sig och gå kompletteringsutbildningar. I stället för att ta tillvara på den kompetens som finns så tvingas många ta ett annat jobb i stället. Det är ett slöseri med resurser och kompetens som vården och samhället behöver i dag.

Hur tror du att ert remissvar tas emot? Kommer de att lyssna på er?

– Ibland har vi fått väldigt gott genomslag på våra svar, och naturligtvis måste vi tro att vårt svar har betydelse och att de tar in våra synpunkter, annars kan vi lika gärna sluta svara. Sedan tror jag att det just i den här frågan är otroligt viktigt att vi är flera professionsförbund som uttalar oss i samma fråga. Det är en stark påtryckning som jag tror får genomslag, säger Anders Wahlberg.

Psykologförbundets remissvar har skrivits av en beredningsgrupp bestående av Anders Wahlberg, förbundsordförande, Ulrika Edwinson, förbundsdirektör och Nils Erik Solberg, förbundsjurist. Dessutom har flera psykologer på eget initiativ hört av sig till förbundet med synpunkter som sedan tagits med i remissvaret. Sabina Gušić, som även är doktorand vid Institutionen för psykologi i Lund är en av dessa. Hennes huvudsakliga forskning berör dissociation hos barn och ungdomar som utsatts för extrem traumatisering i form av krig och/eller organiserat våld.

– För oss som psykologer är det självklart och viktigt att ge våra synpunkter. Vi har kompetens att förstå vilken påverkan lagförslagen innebär och vilka konsekvenser de medför för människor på flykt, säger hon och fortsatte:

– Förhoppningen är att man avstyrker förslagen. Att man lyssnar och ser att de inte är värdiga för ett samhälle som vill ha en god och human rehabilitering för människor på flykt.

Övriga psykologer som kommit med synpunkter till Psykologförbundet tillsammans med Sabina Gušić är Malin Martelius, Hedda Skyllbäck, Andrea Malešević och Karin Boson.

Lagrådsförslagen ”Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”, som är tidsbegränsad att gälla i tre år, föreslås träda i kraft 31 maj 2016.