Debattera mera!

Debattera arbetsvillkor, psykologisk forskning eller annat som berör dig i din yrkesroll som psykolog. I papperstidningen publiceras av utrymmesskäl ett begränsat urval, på webben publiceras både tidningens debatt och enbart webb-publicerad debatt. Välkommen. 

Debatt om beroendevården:
"Minischetti för fram värdefulla synpunkter, men missar ett viktigt perspektiv"

2016-01-26

"Ge mer utrymme åt beroendefrågor på psykologutbildningen"

2016-01-26

Psykolog Alexandra Thomas:
"Hur kan vi organisera oss för att möta och välkomna dem?"

2015-12-08

Psykolog Moa Minischetti:
"Förödande att skilja på beroendevård och psykiatri"

2015-12-08

Psykolog Rolf Hedberg:
"Utan egenterapi skulle psykologyrket förlora något av sin själv"

2015-12-08

Psykoterapihandledare vid Göteborgs universitet:
"Försämrad kvalitet om egenterapin tas bort"

2015-12-08

Joakim Löf, Ulla Risling och Mats Pihlgren:
"Ny forskning talar för egenterapi"

2015-11-03

Med anledning av debatten kring egenterapin i förra numret av Psykologtidningen (7/2015) vill vi bemöta missuppfattningar om egenterapin. Det har även varit en diskussion på Facebook-gruppen "Psykologer" och en debattartikel av Mattias Lundberg och Johan Waara i frågan.

DEBATTSVAR Lars Lundström:
”Var finns kompletterande studier?”

2015-09-17

Debatten om ADHD-medicinering för intagna på fängelser fortsätter med en replik från Lars Lundström till Lena Lundholm och Niklas Långström. Lars Lundströms första inlägg publicerades den 5 augusti. Lena Lundholms och Niklas Långströms debattinlägg den 1 september.

Debatt om ADHD:
”Kriminalvårdens insatser är evidensbaserade”

2015-09-01

Under denna vecka uppmärksammar Vetandets Värld, SR, i flera program den stigande kurvan för ADHD-diagnoser och användningen av ADHD-läkemedel. På Psykologtidningen.se förs en debatt om ADHD-diagnosticering inom kriminalvården. Nu svarar psykolog Lena Lundholm och psykiatrikern Niklas Långström på psykolog Lars Lundströms tidigare inlägg, där han ifrågasatte den höga användningen av narkotikaklassade läkemedel inom kriminalvården.

Helena Bjuhr och Birgitta Johansson:
"Psykologernas kvalitetskrav bör även omfatta mindfulness"

2015-08-25

Lars Sjödahl:
”Det problematiska sanningsbegreppet”

2015-08-17

Psykolog Lars Lundström:
”Otillräckligt beslutsunderlag för fängelsemedicinering”

2015-08-05

Svar till Ulf Hjelm och Eva Hedenstedt:
Vi arbetar aktivt utifrån kongressens uppdrag

2015-05-26

Eva Hedenstedt:
“Handledning är grundbulten i klinisk specialisering”

2015-05-26

Replik av Ulf Hjelm:
”En specialistförordning för psykologer!”

2015-05-26

Magnus Ivarsson, Maria Fritzell och Jonna Sandin:
"Ska Psykologförbundet uttala sig i skattefrågor?"

2015-05-26

Kristina Taylor, ordförande i Etikrådet:
"Hur förhåller sig vi psykologer oss till sanningen?"

2015-05-26

Psykolog Ulf Hjelm:
"Inte förbundets uppgift att driva specialistutbildning"

2015-04-21

Etikrådet svarar:
"Vi tar självklart avstånd"

2015-01-27

Anders Fagerlund:
"Jag vill att förbundet tar avstånd från verksamheter som kränker mänskliga rättigheter"

2015-01-27

Psykoterapeututbildningarna är nödvändiga och står som garanti för kontinuerlig psykoterapeutisk kunskapsutveckling

2015-01-27

Alf Nilsson:
"Psykologin fortfarande kvar i eran av kognitiv imperialism"

2015-01-27

Anvisningar

Debattinlägg får vara max 3 500 tecken (utan blanksteg).
Skicka inläggen till:
redaktionen
@psykologtidningen.se