Insänt

”Det handlar om mer än frihet från symtom”

2016-06-13

Privatpraktikerna, PPP, höll i april sin årliga fortbildning i Provence med Dan Stiwne, docent, Ph.D, existentiell psykoterapeut.

ISPS:s höstmöte
"Att förstå Psykos och Schizofreni”

2016-01-21

Den 23 oktober höll svenska ISPS sitt höstmöte i Stockholm, då boken Att förstå Psykos och Schizofreni presenterades. Det är en översättning av det brittiska originalet Understanding Pychosis and Schizophrenia (2014). Materialet har väckt uppseende på många håll i världen och är kanske på väg att - med vetenskapligt underbyggda argument och hänvisande till senare års forskning - i grunden förändra synen på psykos och hur vi kan och bör hjälpa människor med sitt lidande.

Minnesord: Knut Larsson

2015-12-14

Professor Knut Larsson har avlidit vid en ålder av 93 år. Han disputerade vid Göteborgs Universitet år 1956, efter att fem år tidigare ha licentierat i teoretisk filosofi under Gunnar Aspelin. Han tillträdde året därpå en tjänst som e.o. docent vid Psykologiska institutionen, vid Göteborgs Universitet.

En weekend i Finland på Nordic Psychology Students Conference

2015-12-01

Under en helg samlades ett femtiotal psykolog- och psykologistudenter från Sverige, Norge, Danmark, Estland och Finland i en stugby utan internet för att delta i workshops, lyssna på föreläsare och diskutera forensisk psykologi med varandra. Från Sverige var vi tolv personer från fem olika lärosäten som packade våra väskor och begav oss dit.

Stort engagemang vid panelforum under PS15

2015-05-18

Psykologförbundet höll ett forum under PS15 där studenter fick ställa frågor om psykologassistent, PTP och specialistordningen till Maria Lindhe och Martin Björklind från Psykologförbundet. Det blev ett livligt forum där frågor strömmade in från publiken. Det blev tydligt att detta är ämnen som engagerar och väcker frågor hos studenterna.

PPP på lyckad kurs i Vence

2015-05-05

Föreningen för Privatpraktiserande Psykologer inom Psykologförbundet (PPP) arrangerade ännu en lyckad kurs i Vence i södra Frankrike, första helgen efter påsk.

Ukrainsk psykolog vänder sig till regeringen i legitimationsärende

2015-04-16

Oksana Winbladh från Ukraina är en av dem som drabbats av Socialstyrelsens långa handläggningstider av legitimationsärenden för psykologer utbildade utanför EU/EES. I ett brev till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson föreslår hon nu en kommission som granskar svenska statens hantering av invandrade psykologer från tredjeland. Läs om hennes egna erfarenheter i brevet till Ylva Johansson.

Nationell BOF-konferens i Göteborg

2015-01-22

Ett hundratal deltagare fanns på plats i Göteborg den 6 oktober 2014 då BOF-nätverket (Barnorienterad familjeterapi) på Västkusten bjöd in till den första nationella BOF-konferensen. Barbro Sjölin-Nilsson, psykolog, barnpsykoterapeut och BOF-terapeut, rapporterar.

KONFERENSRAPPORT
AEDP – en läkningsorienterad anknytnings- och känslofokuserad psykodynamisk terapimodell

2015-01-07

”Alla som håller på med psykoterapi arbetar utifrån teorier om förändring. Det som tydligast skiljer Accelerated Experiental Dynamic Psykotherapy (AEDP) från andra psykoterapiteorier är att den beskriver hur själva förändringen – läkningen -går till.”

Beteendeterapins historia i fokus i Lund

2014-12-17

Beteendeterapi är en psykologisk behandlingsform som har visat sig ha goda effekter för olika typer av psykisk problematik, men fortfarande associeras den ibland med reduktionistisk människosyn, djurförsök och bestraffningsterapier med elstötar. Med syfte att kasta ljus på behaviorismens ”delvis mörka historia”, och hur vi ska förhålla oss till den, bad SKBT (Studentföreningen för KBT) i Lund Björn Paxling, före detta ordförande i BTF (Beteendeterapeutiska föreningen), att hålla ett föredrag om ämnet.

Under Insänt publiceras unikt material som inte återfinns i pappersutgåvan av Psykologtidningen eller under någon av de övriga vinjetterna på Psykologtidningen.se

Insänt är medlemmarnas sida. Skicka ditt bidrag till redaktionen@
psykologtidningen.se