Aktuella recensioner

Recension
"Likheter och särdrag hos behandlingsmetoder vid depression"

2016-04-19

Treating depression
MCT, CBT and Third Wave Therapies
Red: Adrian Wells & Peter Fisher
Chichester: Wiley Blackwell (2016)

Ska det vara såhär??!
Berättelsen om Elvis

2016-01-26

Av Peter Schössow
Översättning Anna Braw
Verbum, 2016

Boktips
En annan gryning

2016-01-26

Av Camilla Sten
Ordfront förlag, 2016

Recension
"Viktig bok om den fascistiska ideologin"

2015-12-09

Raskrigaren - Seriemördaren Peter Mangs
Av Mattias Gardell
Leopard förlag, 2015

Recension
"En efterlängtad nyutgåva"

2015-12-09

Klinisk barnpsykologi - Utveckling av avvägar
Av Anders Broberg, Kjerstin Almqvist, Pia Risholm Mothander, Tomas Tjus
(2:a utgåvan) Natur & Kultur

Recension
"Klargörande om kommunikation"

2015-12-09

Klar kommunikation - SAVI
Av Ben E Benjamin, Amy Yeager, Anita Simon
Studentlitteratur AB, 2015

Recension
"En andlös upplevelse att läsa denna drabbande bok"

2015-12-09

Arons bok
(Originaltitel: The Book of Aron)
Av Jim Shepard
Brombergs, 2015

Recension
"Tänkvärt om ny affektregleringsteori"

2015-12-09

AFFEKT REGULATION THEORY. A CLINICAL MODEL
Av: Daniel Hill
W W Norton, 2015

Recension
Den tuffa kampen om psykoterapimarkanden"

2015-11-03

The great psychotherapy debate. The evidence for what makes psychotherapy work
Av: B E Wampold & Z Elmel
New York: Routledge (2015).

Boktips
Beteendeproblem i psykiatrisk vård

2015-09-29

Beteendeproblem i psykiatrisk vård
Om lågaffektivt bemötande
Av Bo Hejlskov Elvén och Sophie Abild
Natur & Kultur, 2015

"Originellt bidrag om psykodynamisk terapi"

2015-08-25

Konceptualisering i psykodynamisk terapi - Att begripliggöra människor i rummet, situationen, personen och bakgrundshistorien
Av Bengt Eriksson
Studentlitteratur, 2014

Affektfokuserad psykodynamisk terapi
”Kommer att bli standard på våra utbildningar för lång tid framöver”

2015-06-03

Affektfokuserad psykodynamisk terapi
Av: Katja Bergsten (red), Peter Lilliengren, Patrik Lindert, m fl
Natur & Kultur, 2015

"Den bortglömda gruppsykologin"
Jonas Mosskin har läst tre böcker i ämnet

2015-05-26

SCT IN ACTION Applying the Systems-Centered Approach in Organizations
Av Yvonne Agazarian och Susan GanttiUniverse, 2005
GRUPPENS POTENTIAL Att leda och utveckla gruppbehandling
Av Christer Sandahl, Hjördis Nilsson, m fl.
Natur & Kultur, 2014
ORGANISATIONSPSYKOLOGI
Av Johan Näslundn (red) och Stefan Jern (red)
Studentlitteratur, 2015

Om fibromyalgi och traumans betydelse

2015-04-21

Symtom fluctuation in fibromyalgi
Environmental, psychological and psychobiological influences
Av Kerstin Wentz
Walter de Gruyter Co, 2013

Om autism - och vikten av samverkan

2015-03-04

Habiliteringspsykiatri - om vuxna med autism
Av Sylvia Mellfeldt Milchert
Gothia fortbildning AB, 2014

Recension
Om patientens blick och dess påverkan

2015-02-12

BLICKEN
Av Åke Larsson
Columbi Publishing, 2014

Boktips:
"En ovanlig bok om att välja sin egen väg"

2015-01-27

EN PSYKOANALYTIKERS VÄG/LE CHEMINEMENT D´UN PSYCHANALYSTE
Ett möte med Per Magnus Johansson/Un entretien avec Per Magnus Johansson
Av (red): Emil Asbjörnsen, Tormod Otter Johansen och Rebecca Vinberg, med förord av Elisabeth Roudinesco
Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys, 2014