Specialistkurser Katalog

Du kan förfina visningen genom att välja inriktning eller ort i fältet nedan och klicka på Visa


Du kan välja mellan Klinisk, Pedagogisk och Arbets och organisation.

Du kan också välja utifrån vilken ort du vill gå, eller om du vill gå en nätbaserad kurs

Här kan Du också söka med fritext efter en kurs

Visa
okt
26

26 oktober

Interpersonell neurobiologi med klinisk tillämpning

Plats: Göteborg. Kursanordnare: Psykologi med mera

nov
09

09 november

Handledning i sjukvården

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Karolinska sjukhuset, Medicinsk psykologi

nov
23

23 november

Krishantering i arbetslivet

Plats: Stockholm. Kursanordnare: BrolinWestrell AB

dec
04

04 december

Beteendeanalys och psykologisk behandling i somatisk vård

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Funktionsområde Medicinsk Psykologi, Karolinska sjukhuset

dec
11

11 december

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Psykologpartners W&W AB

jan
23

23 januari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Plats: Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB

jan
25

25 januari

Parterapi – Integrative Behavior Couple Therapy (IBCT)

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

jan
30

30 januari

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 1

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

feb
10

10 februari

Ego State Terapi, avancerad nivå. ESTI-certifierad.

Plats: Göteborg. Kursanordnare: Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos Västra

feb
13

13 februari

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 2

Plats: Stockholm. Kursgivare: WiseMind AB

feb
14

14 februari

Klinisk neuropsykologi, teori och metodik, 15 högskolepoäng

Plats: Stockholm. Kursanordnare: Stockholms Universitet

feb
28

28 februari

Hälsopsykologi

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

mar
01

01 mars

Psykologen som handledare. - Hantera svåra handledningssituationer med MI och ACT

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

mar
05

05 mars

MCT Master-class (Metakognitiv terapi)

Plats: Köpenhamn. Kursanordnare: MCT-institute i Manchester och Trondheim i samarbete med Föreningen Metakognitiv terapi i Sverige MCT-SE

mar
19

19 mars

Prolonged exposure vid PTSD

Plats: Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB

apr
09

09 april

Avancerad klinisk färdighetsträning

Plats: Uppsala. Kursanordnare: KBT-Psykologerna

apr
11

11 april

Personlighet och personlighetsstörningar

Plats: Stockholm. Kursgivare: WiseMind AB

apr
14

14 april

Miljööverkänslighet. Psykologisk bedömning och behandling, 7.5 poäng.

Plats: Uppsala. Kursanordnare: Roma Runeson Broberg

"Anmälan senast"

På många kurser anges "Anmälan senast". Om du missat sista ansökningsdag kan det dock i många fall ändå vara lönt att höra av sig till kursgivaren. Det kan av olika anledningar finnas restplatser kvar.