Specialistkurs - Interpersonell Psykoterapi, IPT Nivå B med teoretisk fördjupning

29 januari

Plats: Plats: Göteborg. Kursanordnare: Verksam Psykologi

Detta är fortsättningen för dig som har gått en Nivå A – utbildning eller motsvarade i IPT och vill fortsätta arbeta kliniskt med metoden. Du får handledning i grupp på dina IPT-ärenden av ackrediterad IPT-handledare. Gruppen träffas en gång i månaden och kan ersätta eller komplettera din vanliga handledning. Förutom handledningen får du också en teoretisk fördjupning vid varje utbildningstillfälle. Teoretiska fördjupningsteman som gås igenom under utbildningen är anknytningsmönster och känsloreglering, svåra patienfall, anpassad IPT för ungdomar, bulimi, PTSD och IPT-Gruppbehandling. Med denna fördjupning kommer du att kunna tillämpa IPT kliniskt och samtidigt få fortsatt teoretisk fördjupning i metoden. Utbildningen är ackrediterad som en fördjupningskurs inom Psykologisk behandling/Psykoterapi, Klinisk vuxenpsykologi och Klinisk barn- och ungdomspsykologi.

Läs mer här.

jan
23

23 januari

Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Uppsala. Kursanordnare: Rolf Olofsson BAOU AB
jan
25

25 januari

Parterapi – Integrative Behavior Couple Therapy (IBCT)

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB
jan
29

29 januari

Specialistkurs - Interpersonell Psykoterapi, IPT Nivå B med teoretisk fördjupning

Plats: Göteborg. Kursanordnare: Verksam Psykologi
jan
30

30 januari

Evidensbaserad utredning och diagnostik av barn, ungdomar och vuxna. Del 1

Stockholm. Kursanordnare: WiseMind AB
jan
31

31 januari

Handledningsutbildning

Plats: Göteborg. Kursanordnare: Mindmatter AB