2017-12-13

Slutgiltig version av nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Idag publicerade Socialstyrelsen de uppdaterade nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. Sveriges Psykologförbund ser särskilt positivt på att Socialstyrelsen lyfter fram att tillgängligheten till psykologisk behandling måste öka i stor omfattning, vikten av tidiga insatser för att främja barns och ungas psykiska hälsa, samt att kompetensen inom psykologisk bedömning och behandling måste stärkas i första linjens vård.

Nyheter

Regeringens psykiatrisamordnare vill se över möjligheterna att införa psykologiskt ledningsansvar

2018-01-12

I december 2016 fick nationella samordnaren inom området psykisk hälsa uppdraget att göra en...

Stor satsning på ny sajt om psykisk ohälsa hos unga

2018-01-11

Sveriges Psykologförbund har tillsammans med Sveriges Elevkårer, Lärarnas Riksförbund och...

Sveriges kliniska psykologers förenings replik på Socialstyrelsens debattartikel

2017-12-19

I samband med publiceringen av de uppdaterade nationella riktlinjerna den 13/12 gick Socialstyrel...

Nytt klagomålssystem i vården

2017-12-19

Den 1 januari 2018 träder nya bestämmelser om hälso- och sjukvårdens klagomålssystem ikraft.

Slutgiltig version av nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

2017-12-13

Idag publicerade Socialstyrelsen de uppdaterade nationella riktlinjerna för vård vid depression o...