2017-10-31

Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn, där AkademikerAlliansen är en av parterna. Samverkansavtalet har fått namnet ”Avtal om samverkan och arbetsmiljö” och gäller från och med den 1 november 2017. Avtalet tydliggör kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö. Dess struktur har förenklats och innehållet har förtydligats, bland annat vad som ska göras på de olika nivåerna – individnivå, arbetsplatsnivå och partsnivå. Samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten enligt medbestämmandelagen.

- Vi är nöjda med att nu ha ett avtal som i större utsträckning än tidigare stödjer den praktiska tillämpningen gällande både verksamhetsutveckling och arbetsmiljöarbete. AkademikerAlliansen ser samverkan som grunden för en bra dialog mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivaren. Avtalet är dessutom bra strukturerat, pedagogiskt och synliggör tydligt nyttan med samverkan, säger Maria Andrén Bergström, vice ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingdelegation och AkademikerAlliansens representant i Arbetsmiljörådet.

- Vi har stora förhoppningar att avtalet ska bidra till att minska sjukskrivningarna. Nu handlar det om få till en bra implementering och en god tillämpning av avtalet lokalt, säger Carl-Axel Holmberg, förhandlingschef på Sveriges Psykologförbund.
Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Nyheter

Regeringens psykiatrisamordnare vill se över möjligheterna att införa psykologiskt ledningsansvar

2018-01-12

I december 2016 fick nationella samordnaren inom området psykisk hälsa uppdraget att göra en...

Stor satsning på ny sajt om psykisk ohälsa hos unga

2018-01-11

Sveriges Psykologförbund har tillsammans med Sveriges Elevkårer, Lärarnas Riksförbund och...

Sveriges kliniska psykologers förenings replik på Socialstyrelsens debattartikel

2017-12-19

I samband med publiceringen av de uppdaterade nationella riktlinjerna den 13/12 gick Socialstyrel...

Nytt klagomålssystem i vården

2017-12-19

Den 1 januari 2018 träder nya bestämmelser om hälso- och sjukvårdens klagomålssystem ikraft.

Slutgiltig version av nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

2017-12-13

Idag publicerade Socialstyrelsen de uppdaterade nationella riktlinjerna för vård vid depression o...