2017-10-31

Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn, där AkademikerAlliansen är en av parterna. Samverkansavtalet har fått namnet ”Avtal om samverkan och arbetsmiljö” och gäller från och med den 1 november 2017. Avtalet tydliggör kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö. Dess struktur har förenklats och innehållet har förtydligats, bland annat vad som ska göras på de olika nivåerna – individnivå, arbetsplatsnivå och partsnivå. Samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten enligt medbestämmandelagen.

- Vi är nöjda med att nu ha ett avtal som i större utsträckning än tidigare stödjer den praktiska tillämpningen gällande både verksamhetsutveckling och arbetsmiljöarbete. AkademikerAlliansen ser samverkan som grunden för en bra dialog mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivaren. Avtalet är dessutom bra strukturerat, pedagogiskt och synliggör tydligt nyttan med samverkan, säger Maria Andrén Bergström, vice ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingdelegation och AkademikerAlliansens representant i Arbetsmiljörådet.

- Vi har stora förhoppningar att avtalet ska bidra till att minska sjukskrivningarna. Nu handlar det om få till en bra implementering och en god tillämpning av avtalet lokalt, säger Carl-Axel Holmberg, förhandlingschef på Sveriges Psykologförbund.
Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Nyheter

Utskick av webbenkät till medlemmar

2018-04-18

Vi på Sveriges Psykologförbund vill gärna veta vad du som medlem tycker om oss, och tillsammans m...

Finalisterna till Lilla psykologpriset är utsedda

2018-04-05

Sveriges Psykologförbund har glädjen att presentera de tre finalisterna till Lilla psykologpriset.

Psykologuppropet överlämnade kravlista till jämställdhetsministern

2018-03-08

Den 8 mars uppmärksammades internationella kvinnodagen över hela världen. Detta i en tid då frågo...

Vård till papperslösa

2018-02-14

I början av februari månad presenterade Moderaterna ett förslag där de vill riva upp den...

Replik på Anders W Jonssons debattartikel gällande medicinsk bedömning inom primärvården

2018-02-08

Tillsammans med Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter, Vårdförbundet har vi idag en replik...