2017-09-26

Saco-S har fått igenom att parterna ska öka insatserna för ett hållbart arbetsliv

Årets förhandlingar på det statliga området har avslutats. Det har bland annat resulterat i att Ett hållbart arbetsliv blir ett eget arbetsområde för Partsrådet, parternas samarbetsorganisation. Det nya arbetsområdet ska fokusera på fyra viktiga områden för ett friskt arbetsliv, rehabilitering av långtidssjukskrivna, förebyggande insatser mot ohälsa, friskvårdsinsatser samt karriär och kompetensfrågor.

- Det är väldigt bra att arbetet med ett hållbart arbetsliv intensifieras samt att ersättningsnivåerna förbättrats i ett antal olika avseenden, säger Carl-Axel Holmberg, förhandlingschef på Psykologförbundet.

Avtalet innebär även följande nyheter:

  • Arbetsgivarverket ska återkommande samla in statistik kring tidsbegränsade anställningar och återrapportera den till parterna.
  • Bättre ersättning vid förebyggande sjukpenning
  • Utökad ersättning vid långtidssjukrivning
  • Personskadeavtalet – PSA förbättras genom att den 14 dagar långa karenstiden tas bort och kravet på vållandeprövning försvinner.
  • Frågan om restid ska lyftas in i det partsgemensamma arbetet om arbetstid
  • Kännedomen ska öka kring möjligheten att teckna enskilda överenskommelser för att hantera individens möjlighet att förena arbete och privatliv.
  • Arbetsgivarverket ska informera och kommunicera till arbetsgivarna om syftet med och förutsättningarna för provanställning
  • Saco-S och Arbetsgivarverket har slutit en ny separat överenskommelse om RALS-T.

- Det känns bra att det nya avtalet på den statliga sidan är klart. Vissa framsteg har vi nått på områden som t.ex intjänande av tjänstepension under föräldraledighet och en översyn av hur tidsbegränsade anställningar används. Vi är dock inte framme, så det finns mycket kvar att arbeta vidare med. Särskilt glädjande är att ett hållbart arbetsliv blir ett särskilt arbetsområde för partsrådet. En bättre arbetsmiljö är oerhört viktigt för våra medlemmar, säger Psykologförbundets ordförande Anders Wahlberg.
Här kan du läsa mer

Nyheter

Utskick av webbenkät till medlemmar

2018-04-18

Vi på Sveriges Psykologförbund vill gärna veta vad du som medlem tycker om oss, och tillsammans m...

Finalisterna till Lilla psykologpriset är utsedda

2018-04-05

Sveriges Psykologförbund har glädjen att presentera de tre finalisterna till Lilla psykologpriset.

Psykologuppropet överlämnade kravlista till jämställdhetsministern

2018-03-08

Den 8 mars uppmärksammades internationella kvinnodagen över hela världen. Detta i en tid då frågo...

Vård till papperslösa

2018-02-14

I början av februari månad presenterade Moderaterna ett förslag där de vill riva upp den...

Replik på Anders W Jonssons debattartikel gällande medicinsk bedömning inom primärvården

2018-02-08

Tillsammans med Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter, Vårdförbundet har vi idag en replik...