2017-09-26

Saco-S har fått igenom att parterna ska öka insatserna för ett hållbart arbetsliv

Årets förhandlingar på det statliga området har avslutats. Det har bland annat resulterat i att Ett hållbart arbetsliv blir ett eget arbetsområde för Partsrådet, parternas samarbetsorganisation. Det nya arbetsområdet ska fokusera på fyra viktiga områden för ett friskt arbetsliv, rehabilitering av långtidssjukskrivna, förebyggande insatser mot ohälsa, friskvårdsinsatser samt karriär och kompetensfrågor.

- Det är väldigt bra att arbetet med ett hållbart arbetsliv intensifieras samt att ersättningsnivåerna förbättrats i ett antal olika avseenden, säger Carl-Axel Holmberg, förhandlingschef på Psykologförbundet.

Avtalet innebär även följande nyheter:

  • Arbetsgivarverket ska återkommande samla in statistik kring tidsbegränsade anställningar och återrapportera den till parterna.
  • Bättre ersättning vid förebyggande sjukpenning
  • Utökad ersättning vid långtidssjukrivning
  • Personskadeavtalet – PSA förbättras genom att den 14 dagar långa karenstiden tas bort och kravet på vållandeprövning försvinner.
  • Frågan om restid ska lyftas in i det partsgemensamma arbetet om arbetstid
  • Kännedomen ska öka kring möjligheten att teckna enskilda överenskommelser för att hantera individens möjlighet att förena arbete och privatliv.
  • Arbetsgivarverket ska informera och kommunicera till arbetsgivarna om syftet med och förutsättningarna för provanställning
  • Saco-S och Arbetsgivarverket har slutit en ny separat överenskommelse om RALS-T.

- Det känns bra att det nya avtalet på den statliga sidan är klart. Vissa framsteg har vi nått på områden som t.ex intjänande av tjänstepension under föräldraledighet och en översyn av hur tidsbegränsade anställningar används. Vi är dock inte framme, så det finns mycket kvar att arbeta vidare med. Särskilt glädjande är att ett hållbart arbetsliv blir ett särskilt arbetsområde för partsrådet. En bättre arbetsmiljö är oerhört viktigt för våra medlemmar, säger Psykologförbundets ordförande Anders Wahlberg.
Här kan du läsa mer

Nyheter

Regeringens psykiatrisamordnare vill se över möjligheterna att införa psykologiskt ledningsansvar

2018-01-12

I december 2016 fick nationella samordnaren inom området psykisk hälsa uppdraget att göra en...

Stor satsning på ny sajt om psykisk ohälsa hos unga

2018-01-11

Sveriges Psykologförbund har tillsammans med Sveriges Elevkårer, Lärarnas Riksförbund och...

Sveriges kliniska psykologers förenings replik på Socialstyrelsens debattartikel

2017-12-19

I samband med publiceringen av de uppdaterade nationella riktlinjerna den 13/12 gick Socialstyrel...

Nytt klagomålssystem i vården

2017-12-19

Den 1 januari 2018 träder nya bestämmelser om hälso- och sjukvårdens klagomålssystem ikraft.

Slutgiltig version av nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

2017-12-13

Idag publicerade Socialstyrelsen de uppdaterade nationella riktlinjerna för vård vid depression o...