2017-11-24

Vi gratulerar Ulrika Edwinson, förbundsdirektör för Sveriges Psykologförbund som har valts in som ledamot i Sacos styrelse

"Det ska bli mycket spännande att få vara med i arbetet med att stärka SACOs och akademikers intressen, position och betydelse i en arbetsmarknad i förändring" säger Ulrika.

Den nya styrelsen består av:

Göran Arrius, styrelseordförande Saco
Ulrika Edwinson, Sveriges Psykologförbund
Helke Erkers, Akademikerförbundet SSR
Åsa Fahlen, Lärarnas Riksförbund
Magnus Hedberg, Jusek
Mats Ericson, SULF
Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna
Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter
Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer
Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund
Heidi Stensmyren, Sveriges Läkarförbund

Nyheter

Slutgiltig version av nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

2017-12-13

Idag publicerade Socialstyrelsen de uppdaterade nationella riktlinjerna för vård vid depression o...

Vi gratulerar Ulrika Edwinson, förbundsdirektör för Sveriges Psykologförbund som har valts in som ledamot i Sacos styrelse

2017-11-24

"Det ska bli mycket spännande att få vara med i arbetet med att stärka SACOs och akademikers...

#inteförhandlingsbart

2017-11-22

Ett gemensamt upprop, "#inteförhandlingsbart” har samlat 1501 kvinnor från hela fackföreningsröre...

Vem ska jag kontakta om jag utsätts för sexuella trakasserier på min arbetsplats?

2017-11-16

Det du bör göra vid sexuella trakasserier är att påtala för den som trakasserar att beteendet är...

Sveriges Psykologförbund ny medlem i Folk och Försvar

2017-11-13

Folk och Försvar arbetar med frågor som rör säkerhet och fred. Frihet och demokrati finns på...