Sveriges Neuropsykologers Förening, SNPF

Medlemmarna är psykologer som yrkesmässigt arbetar med, eller intresserar sig för, neuropsykologi.
Även andra yrkeskategorier är välkomna som stödmedlemmar i föreningen.

Föreningen har en årlig riksstämma och anordnar seminarier, studiedagar och liknande på olika håll i landet. Dessa är öppna även för icke medlemmar.

Föreningens tidning Svensk Neuropsykologi utkommer 4 gånger om året. I den står det mesta om föreningens verksamhet, samt en hel del aktuellt om forskning och klinisk neuropsykologi.

Vad är neuropsykologi?

Neuropsykologin studerar sambandet mellan hjärnans funktioner och beteendet. Man vet numera ganska väl hur en skada i hjärnan kan ta sig uttryck i t.ex. språksvårigheter, minnesproblem eller personlighetsförändringar.
Vissa sjukdomar, t.ex. demens, leder också till förändring och försämring av hjärnans funktioner.

Kontakt