Psykologföreningen
Landstinget Dalarna


Psykologföreningen utgörs av medlemmar i Sveriges Psykologförbund som är anställda inom Landstinget Dalarna.

Styrelsen för Psykologföreningen Landstinget Dalarna, verksamhetsåret 2016/2017:

Bakre raden från vänster: Magdalena Wagner ledamot, Eva Gunnarsson ordförande, Frida Rosenström sekreterare samt Henrik Annerstedt ledamot.

Främre raden från vänster: Oskar Elthammar kassör samt Ylva Nordesjö ledamot.

Kontakt

Ordförande
Eva Gunnarsson
Vuxenpsykiatriska mottagningen, Falun.
Tel.023-49 29 07
Eva.Gunnarsson@ltdalarna.se