Nationella konferensen 2017

Den 27 - 29 september hålls årets Nationella konferens i Lund

Nationella konferensen 2017

För barnets bästa?


Nationell konferens för psykologer i mödra- och barnhälsovård
27-29 september 2017

Plats: Grand Hotel, Bantorget 1, Lund.
Tider: Registrering från 11.00 onsdag 27 september. Programmet inleds 12.30 och
avslutas fredag 29 september 13.00.

Onsdag 27 september

11.00  

Registrering

11.30

Lunch

12.30  

Konferensen öppnar Föreningsordförande Kerstin Johannesson och regiondirektör Alf Jönsson

13.00  

The Dark Side of the Womb – healthy ambivalence and perinatal disturbances in pregnancy and early parenting Joan Raphael Leff

15.30  

Fika

16.00- 17.30  

Population based register studies on postpartum psychiatric episodes: Incidence, risk factors and prognosis Benedicte Marie Winther Johannsen

18.30  

Visning på Skissernas museum (separat anmälan krävs)
 

Torsdag 28 september

08.00 – 10.20  

Föreningens årsmöte (öppet för alla) – fika serveras under mötet

10.30  

Infantil sexualitet och sexuellt trauma Katrine Zeuthen

12.20  

Lunch

13.15  

Varför är de första tre åren så viktiga? – en transaktionell modell för utveckling av psykisk ohälsa hos barn Anders Broberg

15.00  

Fika

15.30  

Hur kan vi systematiskt beskriva små barns svårigheter? – En översikt över det diagnostiska klassificeringssystemet DC:0-5 Catarina Furmark

16.30- 17.30  

Paneldiskussion – För barnets bästa? Margaretha Månsson, Catarina Furmark och Anders Broberg.

19.00  

Festmiddag på Grand Hotel
 

Fredag 29 september

09.00  

Kära syster och bror. Är vi de bästa för varandra? Margareta Viberg

10.00  

Fika

10.30  

Föräldrarelationens inverkan på barnet – att arbeta med parrelationer utifrån EFT Tommy Waad

12.30  

Konferensen avslutas – lunch för medtag finns

 

Med reservation för ändringar. Programmet uppdateras på föreningens hemsida vid förändringar.
Kostnad: 3 300 kr (exkl. moms). Medlemsrabatt på 500 kr för föreningens medlemmar.
Pensionärspris 1 400 kr (inkl. moms). Studentpris 900 kr (inkl. moms). Inkluderar lunch
och kaffe alla dagar samt festmiddag. Logi ingår ej.

Anmälan görs här. Anmälan efter 30/6 debiteras med 500
kronor. Anmälan är bindande och giltig när fakturerat belopp finns föreningen tillhanda.
Vid förhinder återbetalas hela avgiften fram till fyra veckor före konferensen, halva
avgiften till och med en vecka före, därefter ingen återbetalning. Platsen kan då
överlåtas.

Frågor? Mejla nationellakonferensen2017@gmail.com

Välkomna till Lund!