Föreningen

 

Yrkesföreningens uppgift 

är att ta tillvara medlemmarnas yrkesmässiga intressen, stimulera till kontakt mellan medlemmarna, bevaka och i viss mån presentera aktuell forskning inom området, likaså bevaka och påtala behovet av fortbildningsinsatser.

Föreningens uppgift är också att företräda medlemmarnas intressen inom förbundet och samverka med andra yrkesföreningar. På uppdrag av förbundsstyrelsen kan yrkesföreningen avge förslag till remissyttranden, genomföra utredningar och företräda förbundet utåt.

Yrkesföreningen företräds av en styrelse som väljs vid årsmötet i samband med föreningens årliga nationella konferens.