AKTUELLT

 • ”Vem gör mitt jobb när jag jobbar fackligt?”

  2016-08-30

  FRÅGA OMBUDSMANNEN. Fråga: Jag funderar på att bli förtroendevald på min arbetsplats, men undrar hur jag ska få tid till uppdraget? Det är mycket att göra på jobbet och dessutom är jag småbarnsförälder. Vem gör mitt arbete under den tid som jag ägnar åt det fackliga engagemanget?

  Läs vidare

 • Emotional Detectives – Känslofokuserad KBTbehandling för barn

  2016-08-29

  FORSKNING. Emotional Detectives (ED) är en behandling för barn mellan 7 och12 år som bygger på den känslofokuserade KBT-behandlingen Unified Protocol (UP) för vuxna. Nu kommer manualen för ED och här beskriver Mats Jacobson, psykolog och psykoterapeut, hur ED fungerar, vid vilken problematik den används och det vetenskapliga stödet för metoden.

  Läs vidare

 • ”Jag vill försöka förstå principer som styr den mänskliga naturen”

  2016-08-25

  FORSKNING. Armita Golkar hade just inlett sin forskarbana då hon övervägde att helt lämna den. Uppförsbacken kändes oövervinnlig. Men så hände något i privatlivet som även satte ett nytt ljus på forskningen och i dag är hon en väletablerad och prisad emotionsforskare som bland annat har visat hur social överföring kan vara en effektiv utsläckare av rädslor.

  Läs vidare

 • ”Vi måste lära oss ta tillvara flyktingars egen kapacitet”

  2016-08-24

  AKTUELLT. Det finns en tendens att tala om asylsökande som en homogen grupp då psykisk hälsa diskuteras, trots att det är en rad faktorer som påverkar hälsan – inte minst de egna och gruppens inneboende resurser till återhämtning.
  – Det finns en potentiell kapacitet för återhämtning som vi måste lära oss att mobilisera, säger Fredrik Saboonchi, professor i hälsopsykologi vid Röda Korsets högskola. Han leder nu en stor studie om faktorer som påverkar psykisk hälsa, både positivt och negativt, bland flyktingar.

  Läs vidare

 • Nationell satsning på asylsökandes vårdbehov

  2016-08-23

  AKTUELLT. Landstingen måste bli bättre på att identifiera vårdbehoven hos och mottagandet av asylsökande. SKL, som fått 30 miljoner av Socialdepartementet, vill nu utbilda personalen.
  – Vi behöver stärka samtliga insatser för att främja hälsa – som i sin tur medför en snabbare etablering, säger psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren.

  Läs vidare

 • Kritik mot nya asyllagen:
  "Använd den erfarenhet och evidens som finns"

  2016-08-22

  AKTUELLT. Att beslutsfattare inte tar hänsyn till evidens och erfarenhet är ett demokratiproblem, säger psykologen Solvig Ekblad angående den skärpta asyllagen. Hon får medhåll av många i kåren, däribland Anders Wahlberg, ordförande i Psykologförbundet.
  – Det är märkligt att de fattar beslut utan att ta hänsyn till vårt och andra professionsförbunds underlag.

  Läs vidare

 • Regeringen om kritiken mot nya asyllagen

  2016-08-18

  AKTUELLT. – Vi har lyssnat och tagit del av de synpunkter som framförts och vissa justeringar har gjorts. Det säger folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister Gabriel Wikström med anledning av den massiva kritik som framförts mot den nya asyllagen som trädde i kraft 19 juli.

  Läs vidare

 • Auktoritetsbundna har lättare att acceptera tortyr

  2016-08-16

  FORSKNING. Auktoritetsbundna personer och sådana som ser sin egen grupp som socialt mer högtstående än andra är oftare benägna att acceptera tortyr. Det som förenar dem är en stark tendens att avhumanisera människor som inte liknar dem själva. Detta visar psykologisk forskning vid Lunds universitet.

  Läs vidare

 • Gunnel Backenroth, svensk deltagare i ICP:
  ”Ett sätt att bygga nätverk och etablera forskningssamarbeten”

  2016-08-11

  AKTUELLT. – Det är viktigt att tillämpa kunskap från psykologisk forskning i samhället och medverka till att skapa bättre livsvillkor och en fungerande tillvaro för alla, säger psykologiprofessor Gunnel Backenroth, en av deltagarna i världskongressen i psykologi i Yokohama i Japan.

  Läs vidare

 • Stor övervikt av psykisk ohälsa bland torterade visar svensk studie

  2016-08-09

  FORSKNING. Mellan 1 och 76 procent av alla flyktingar har utsatts för tortyr. Det visar en stor genomgång av vetenskapliga studier på området som nyligen publicerats. I genomgången framgår att psykisk ohälsa är två till tre gånger vanligare bland flyktingar som utsatts för tortyr jämfört med andra flyktingar.
  – En fjärdedel av studierna visar att andelen flyktingar som utsatts för tortyr är över 40 procent, säger Fredrik Saboonchi, professor i hälsopsykologi vid Röda Korsets högskola och en av forskarna bakom studien.

  Läs vidare

 • Vägledande vision:
  – Kompetensutveckling ska löna sig!

  2016-08-04

  KONGRESS 2016. Psykologförbundets styrelse har tagit fram ett förslag till en villkorspolicy för det fackliga arbetet och som ska läggas fram som en proposition vid kongressen.
  – Vi vill kunna ta ett mer samlat grepp och, efter en förhoppningsvis ordentlig diskussion, få ett tydligt mandat att arbeta med dessa frågor på ett sätt som är väl förankrat i organisationen, säger Ulrika Sharifi, 2:e vice ordförande i Psykologförbundet.

  Läs vidare

 • Lennart Kriisa, tillträdande chefredaktör på Psykologtidningen:
  ”Vill ha mer fokus på arbetsmarknadsjournalistik”

  2016-08-01

  AKTUELLT. 3 frågor till Lennart Kriisa som den 1 oktober tillträder som ny chefredaktör för Psykologtidningen. Lennart Kriisa kommer närmast från uppdraget som chefredaktör för tidningarna Lag & Avtal och Arbetarskydd, båda ges ut av mediehuset Talentum, och har tidigare en bakgrund som journalist på bland annat Expressen, TV4 och Dagens Nyheter.

  Läs vidare

 • FS-förslag till ny organisation för Psykologförbundet:
  ”Vi vill ta vara på medlemmarnas engagemang”

  2016-07-28

  KONGRESS 2016. Att bättre ta tillvara medlemmarnas drivkrafter är en grundtanke i förslaget till förändrad organisation för Psykologförbundet.
  – Vi har många eldsjälar och förbundet behöver deras engagemang, säger Ulrika Sharifi, 2:e vice ordförande i Psykologförbundet.

  Läs vidare

 • ICP 2016 Stevan Hobfoll
  ”Vi psykologer har ett ansvar – vi har kunskap som politikerna saknar”

  2016-07-26

  ICP16. Temat för världskongressen i psykologi ICP16 i Yokohama är Diversity in Harmony, Insights from Psychology. Eller fritt översatt: Hur kan psykologin bidra till en bättre och välfungerande värld? En av de mest kända talarna under konferensen, professor Stevan Hobfoll, är mycket engagerad i den frågan och de spänningar som kommer till uttryck i konflikter och terrorattacker runt om i världen. Han har bland annat studerat konflikten mellan palestinier och israeler i Gaza.

  Läs vidare

 • Anders Wahlberg:
  Förföljelsen av akademiker i Turkiet ett hot mot demokratin

  2016-07-25

  AKTUELLT. Akademiker förföljs och åsiktsfrihet och fri rörlighet för forskare begränsas. Detta innebär ett hot mot demokrati och mänskliga rättigheter, men minskar också möjligheter till forskning och utveckling både i Turkiet men även i den övriga världen. Det skriver förbundsordförande Anders Wahlberg i ett uttalande från världskongressen i psykologisk vetenskap som pågår denna vecka i Japan.

  Läs vidare

 • Psykologer på Pride

  2016-07-21

  Lovisa Axelsson:
  ”Finns absolut utrymme för förbundet att lyfta HBTQ mer!”
  Snart dags för Stockholm Pride. Precis som förra året anordnar Sveriges Psykologers HBTQ-nätverk evenemangen ”Fråga Psykologen” och ”Psykologer ser på film” med efterföljande paneldiskussion.
  – Vår målgrupp är inte psykologer, utan de inom HBTQ-community som är intresserade av psykologi, säger Lovisa Axelsson, ansvarig för evenemangen.

  Läs vidare

 • Facit efter Almedalen: ”Vi har lyckats nå ut i bruset!”

  2016-07-19

  – Vi driver aktuella samhällsfrågor, som vad vi kan göra åt de höga sjukskrivningstalen på grund av psykisk ohälsa, i Almedalen. Psykologiska frågor är högaktuella i samhällsdebatten. Vi har fått respekt för vår kunskap och kompetens och är nu en part att räkna med, säger Psykologförbundets ordförande Anders Wahlberg.

  Läs vidare

 • Föryngring och ökad professionalisering – men etnisk mångfald saknas

  2016-07-14

  Det är en enad valberedning som presenterar förslag påledamöter till förbundsstyrelsen, de olika råden och kongresspresidiet.
  – Jag tror det blir en väldigt bra styrelse med kompetenta personer som representerar stora delar av psykologin från hela landet, och dessutom med en bra köns- och åldersfördelning, säger Julia Stenberg, valberedningens ordförande.

  Läs vidare

 • Debatt:
  Intelligenskvotens betydelse lätt att feltolka i DSM-5

  2016-07-05

  DEBATT. Kriterier för intellektuell funktionsnedsättning är ofullständiga i kortversionerna av DSM-5 och kan feltolkas som att intelligenskvotgränserna försvunnit. Det skriver en grupp psykologer och läkare, som uppmanar kollegor att beakta kriterierna så som de är formulerade i den fullständiga DSM-5.

  Läs vidare

 • Rekordmånga psykologer i Almedalen

  2016-07-04

  Nätmobbning och kvinnors psykiska ohälsa. Och om rätt vård för personer med svag teoretisk begåvning. Det är några ämnen som Psykologförbundet valt att belysa under Almedalsveckan i Visby.
  – Allt är viktigt, men de med svag teoretisk begåvning har inga talespersoner så därför är det extra viktigt att vi tar upp det, säger Anders Wahlberg, förbundsordförande.

  Läs vidare