AKTUELLT

 • DEBATT
  "Det introverta Psykologförbundet”

  2016-05-25

  DEBATT. Enskilda psykologer visar ett stort engagemang i samhället, men deras eget förbund – Psykologförbundet – förmår inte ”göra sig relevant i utvecklingen i samhället”. Det skriver psykolog Jonas Mosskin i en debattartikel. Han får svar av förbundsordförande Anders Wahlberg, som bland annat pekar på att förbundet allt oftare syns i media och ingår i allt fler statliga utredningar.

  Läs vidare

 • "Det är ovärdigt ett av världens rikaste länder att inte kunna säga något om hälsan hos urfolket"

  2016-05-24

  AKTUELLT. Regeringen har för första gången gett riktade medel för att kartlägga samernas psykosociala ohälsa. Ett efterlängtat beslut, enligt Jon Petter Stoor, som anställts av Sametinget för uppdraget.
  - Vi behöver veta hur vården ska nå samer med psykisk ohälsa, inte minst de med suicidtankar, säger Jon Petter Stoor.

  Läs vidare

 • Överföring av rädsla kan förebyggas

  2016-05-23

  FORSKNING. Det är möjligt att förebygga social överföring av rädsla, som annars kan bidra till fobier. Det visar en ny studie av bland andra forskaren Armita Golkar på institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet och som i april publicerades i Journal of Experimental Psychology.

  Läs vidare

 • Omdiskuterad film om psykotisk mamma

  2016-05-19

  AKTUELLT. Suzanne Osten vill med sin film Flickan, mamman och demonerna nå barn som har förälder med psykossjukdom. Men filmen fick 15-årsgräns. Det är något som Jennifer Strand, som forskar om föräldrar med psykossjukdom och deras barn, förstår – samtidigt som hon välkomnar filmen.

  Läs vidare

 • Orosanmälan gällande grannbarnet – vad är det som gäller?

  2016-05-18

  FRÅGA JURISTEN. Gäller samma regler för orosanmälan utanför jobbet som i anställningen som psykolog? Det undrar en läsare som är orolig för att grannens barn far illa.
  – Ja, alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa uppmanas i Socialtjänstlagen att anmäla det till socialnämnden, säger Nils Erik Solberg, Psykologförbundets förbundsjurist.

  Läs vidare

 • ”PS16 har fört oss närmare varandra”

  2016-05-17

  AKTUELLT. Linnéuniversitetet examinerar sina första färdigutbildade psykologer, som samtidigt arrangerade PS16. Under ett tal berättade några av studenterna om hur viktiga PS-kongresserna varit för dem som inte haft några psykologstuderande som förebilder på programmet.
  – PS16-gänget har verkligen lyckats få oss att komma varandra lite närmare, säger Milagros Llenas som läser termin 9 på KI.

  Läs vidare

 • Psykologer utan gränser bakom seminarium om global neuropsykiatri

  2016-05-16

  AKTUELLT. När det gäller neuropsykiatri har Sverige kommit längre än många andra länder. Att dela med sig av forskning och klinisk erfarenhet är ett sätt att utjämna olikheterna. Som ett led i detta arbete arrangerade Psykologer utan gränser nyligen ett seminarium om global neuropsykiatri.

  Läs vidare

 • Stadens brus kan ge bäst återhämtning

  2016-05-12

  FORSKNING. Personer som lätt känner oro, irritation och ofta svänger snabbt i humöret kan ha lättare att återhämta sig kognitivt i brusande stadsmiljö än i stillsam natur. Stadens larm eller naturens lugn för återhämtning? Det är personligheten som avgör, menar forskarna bakom en studie publicerad i Journal of Consumer Psychology.

  Läs vidare

 • ”Låt oss komma bort från stereotyperna om autism”

  2016-05-11

  AKTUELLT. Judith Gould är psykolog och tidigare ledare för NAS Lorna Wing Centre for Autism i Storbritannien. Tillsammans med Lorna Wing arbetade hon under 70-talet fram modellen med symtomtriaden vid autism. Under de senaste åren har hon ägnat sig åt autism hos kvinnor och flickor, bland annat i projektet Autism in Pink.
  – Det är kvinnorna själva som har lärt mig om detta. Genom deras berättelser, bloggar och böcker har jag kunnat förstå deras värld, säger Judith Gould.

  Läs vidare

 • Konferens om autism:
  ”Inkludering och acceptans viktigt vid autism”

  2016-05-11

  KONFERENSRAPPORT. Anpassad KBT kan fungera som en bra metod vid behandling av autism. Det framkom vid konferensen Fokus på autism på KI i våras.

  Läs vidare

 • Snabb hantering av specialistarbeten efter kraftsamling

  2016-05-10

  AKTUELLT. Höga kvalitetskrav och en ofärdig organisation runt granskningsprocessen har lett till att många fått vänta länge på en bedömning av sina skriftliga specialistarbeten. Nu har situationen förbättrats avsevärt, säger Maria Lindhe, central studierektor för specialistutbildningen.
  – Vi har kraftsamlat för att komma i kapp. Efter sommaren räknar vi med cirka två månaders handläggningstid för granskningen, säger Maria Lindhe.

  Läs vidare

 • Nytt från FS
  ”Man ska inte förlora ekonomiskt på ett fackligt uppdrag”

  2016-05-09

  FACKLIGT. Nu jobbar förbundsstyrelsen för fullt med att arbeta fram sina förslag till kongressen i höst. Men även medlemmarna har lämnat in många idéer:
  – Vi blir verkligen taggade av alla bra motioner vi fått, säger Ulrika Sharifi, 2:e vice ordförande i Psykologförbundet.

  Läs vidare

 • Journal via nätet
  ”I linje med att öka patientens inflytande”

  2016-05-04

  AKTUELLT. I princip ställer sig Psykologförbundet positivt till patientjournaler via nätet, även inom psykiatrin. Men det är inte en helt okomplicerad utveckling.
  – Det är viktigt att det följs upp och utvärderas, att risker och problem uppmärksammas. Men eftersom systemet införs successivt landsting för landsting så blir det framför allt en fråga för de lokala psykologföreningarna, säger Psykologförbundets 2:e vice ordförande Ulrika Sharifi.

  Läs vidare

 • "Vi har nått nya grupper via webben och sociala medier"

  2016-05-03

  AKTUELLT. 4 frågor till Carin Waldenström som efter fyra år lämnar uppdraget som chefredaktör och ansvarig utgivare för Psykologtidningen.
  – Efter många år i olika roller på Psykologtidningen kände jag att det var dags att göra något annat. Men det var ett svårt beslut, säger Carin Waldenström.

  Läs vidare

 • Fallkonsultation ökade känslan av självförmåga hos lärare

  2016-05-02

  FORSKNING. Psykologisk fallkonsultation kan minska lärares stress och öka tilltron till den egna kapaciteten att klara utmaningar, så kallad självförmåga. Det visar en studie med förskolepedagoger av PTP-psykologerna Dennis Wedholm och Mattias Wideklint.
  – Men det krävs mer forskning för att uttala sig om vilket som påverkar vad, säger Dennis Wedholm.

  Läs vidare

 • ”Hallå, Sverige har ett urfolk!”

  2016-04-28

  AKTUELLT. Efter att forskaren Per Axelsson och psykolog Jon Petter Stoor reagerat på vinkeln i artikeln ”Samers hälsa lika bra som andra svenskars” i Dagens Medicin har redaktionen nu tagit bort artikeln och lagt ut en ny med samma ämne fast med ny rubrik, bild och vinkel. Men nu kritiseras även den nya versionen.

  Läs vidare

 • Missvisande om samers hälsa

  2016-04-27

  AKTUELLT. ”Samers hälsa lika bra som andra svenskars”, konstaterar Dagens Medicin felaktigt och refererar till en artikel i The Lancet. I studien ingår 28 urfolk från 23 länder, däribland samerna i Sverige.
  – Deras slutsats är direkt felaktig och helt missvisande, säger Per Axelsson, docent vid Umeå universitet, som varit med och gjort studien.

  Läs vidare

 • Journal via nätet införs i allt fler landsting

  2016-04-27

  AKTUELLT 12 landsting har gjort patientjournaler tillgängliga via internet, varav två även inkluderar psykiatrin. Under 2017 ska samtliga landsting ingå i systemet hoppas Sofie Zetterström på Inera, det landstingsägda bolag som tillhandahåller tjänsten.
  – Patienter som kan läsa sina journaler på nätet är mer informerade om sin egen vård och bättre förberedda när de träffar sin behandlare, säger Sofie Zetterström.

  Läs vidare

 • "Likheter och särdrag hos behandlingsmetoder vid depression"

  2016-04-26

  RECENSION. Även om KBT är den mest studerade och använda behandlingen vid egentlig depression återhämtar sig endast 50 procent av patienterna. Det finns inte heller någon definitiv kunskap om att KBT överträffar andra alternativ, som MCT eller ACT, eftersom modellerna inte testats tillräckligt mot varandra i studier.
  I boken Treating depression - MCT, CBT and Third Wave Therapies beskrivs respektive modell med sina respektive särdrag och likheter. Boken bör läsas av varje psykologstudent och psykolog med intresse för KBT, skriver Peter Myhr och Göran Parment i sin recension.

  Läs vidare

 • Hédi Fried föreslås till hedersledamot i Psykologförbundet

  2016-04-25

  AKTUELLT. Författaren och psykologen Hédi Fried har under hela sitt yrkesliv arbetat för att motverka främlingsfientlighet och rasism. Som en av överlevarna från Auschwitz kom Hédi Fried till Sverige 1945. Hennes engagemang har tagit sig många olika utryck, inte minst i hennes verksamhet som psykolog. Nu föreslås hon till hedersledamot i Psykologförbundet.

  Läs vidare

 • ”Semesterdagar - vem bestämmer när jag ska vara ledig?”

  2016-04-21

  FACKLIGT. Snart semestertider och rätten till betald semester kan variera beroende på om det finns kollektivavtal, var man arbetar, din ålder etc. Leif Pilevång, ombudsman på Psykologförbundet, reder ut begreppen under Fråga Ombudsmannen i nya numret av Psykologtidningen.

  Läs vidare

 • KBT lovande behandlingsform för samlarsyndrom

  2016-04-20

  AKTUELLT. I början av veckan höll Sveriges KBT-psykologers förening sin sista workshop innan föreningen uppgår i Kliniska Psykologers förening. Volen Ivanov, psykolog vid Ångestenheten på Psykiatri Nordväst och forskare vid Karolinska Institutet ledde workshopen vars tema var samlarsyndrom, eller hoarding disorder.

  Läs vidare

 • "Vi vet så otroligt lite om vad som egentligen händer i hjärnan"

  2016-04-19

  FORSKARINTERVJU. Neuropsykologen Agneta Sandström är ovanligt frispråkig för att vara forskare. Hon pratar gärna om sin forskning om utmattningssyndrom, men lika engagerat om politik, vikten av en "hjärnergonomisk" arbetsmiljö och konsten att "tomglo".

  Läs vidare

 • Specialistutbildning lönar sig – men löneskillnaderna ändå otillräckliga

  2016-04-18

  LÖNER. En specialistutbildning för psykologer ger utdelning i högre lön för samtliga anställningsgrupper. Det visar Psykologförbundets lönestatisk för 2015.
  – Men det borde vara en betydligt större skillnad i lön mellan specialister och icke specialister, säger Mahlin Lenerius, förbundssekreterare på Psykologförbundet.

  Läs vidare

 • Försämrad relation till barnet efter hjärnskakning

  2016-04-14

  FORSKNING. En mild traumatisk hjärnskada till följd av hjärnskakning i förskoleåldern kan påverka utvecklingen av barnets sociala färdigheter och kvaliteten på relationen mellan föräldrar och barn. Det visar en ny studie i Journal of Neuropsychology. Om orsaken är neurologisk, en förändring i föräldraskapet eller den stress som skadan kan ha lett till, är oklart.

  Läs vidare

 • Kraftig ökning av antalet besök hos psykolog

  2016-04-13

  AKTUELLT. Det var sex gånger fler psykologbesök inom Stockholms primärvård 2015 jämfört med 2008. Totalt har de psykosociala besöken (besök hos psykolog, kurator etc.) tredubblats under den perioden. Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) hoppas nu på en utbyggnad av den psykiska hälsovården med hjälp av bland annat internetpsykiatri.

  Läs vidare

 • Överrisk för psykisk ohälsa bland hbtq-personer

  2016-04-12

  AKTUELLT. Hbtq-personer drabbas oftare än andra av depressioner, psykoser och förtidig död. Även riskbruk av främst alkohol är högre i hbtq-gruppen. Orsaken är förmodligen en långvarig och allvarlig stress, så kallad minoritetsstress, skriver Socialstyrelsen som i en ny studie jämfört psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskap med personer i tvåkönade äktenskap.

  Läs vidare

 • Psykiatridagarna 2016
  ”Missbruksvården behöver fler psykologer”

  2016-04-11

  AKTUELLT. De som vårdas med stöd av Lag om vård av missbrukare i vissa fall har ofta lika omfattande psykiatrisk problematik som patienter vårdade med stöd av Lag om psykiatrisk tvångsvård. Det förklarade psykolog Sven-Eric Alborn, då han under Psykiatridagarna 2016 presenterade hur Region Halland utvecklar en mer integrerad vårdkedja för missbrukare.

  Läs vidare

 • Ohälsa i arbetslivet är ett strukturellt problem – inte ett ”kvinnoproblem”

  2016-04-07

  FORSKNING. Arbetsrelaterad ohälsa är inte ett ”kvinnoproblem”, det är ett strukturellt problem som till stor del bygger på olikheter i arbetsorganisation och psykosocial arbetsmiljö mellan olika sektorer. Och de sämsta villkoren återfinns ofta i kvinnodominerade sektorer. Det visar en kunskapssammanställning från Stockholms universitet som letts av psykologiprofessor Magnus Sverke.

  Läs vidare

 • Strejkvarsel – få psykologer berörs

  2016-04-06

  Sveriges Ingenjörer och Unionen har i dag, onsdagen den 6 april, varslat om strejk mot den privata tjänstesektorns arbetsgivarorganisation Almega.

  Läs vidare

 • Många hinder när ny kunskap ska nå ut i sjukvården

  2016-04-06

  FORSKNING. Ständiga organisationsförändringar inom sjukvården och allt för komplexa kunskapsunderlag gör att nya behandlingsmetoder mot exempelvis depression har svårt att nå ut i sjukvården, trots att de i studier visat sig både effektiva och rekommenderas i nationella riktlinjer.
  – Psykologiska och andra icke-medicinska behandlingar lånar sig i vissa fall sämre till hierarkin av rådande evidensgradering och en tydlig evidens kan vara förhållandevis svårare att påvisa. Det är ytterligare ett hinder för att nå ut med ny kunskap, säger psykologen och doktoranden Linda Richter Sundberg.

  Läs vidare

 • 34 motioner till kongressen - varav en om Psykologtidningen

  2016-04-05

  FACKLIGT. Totalt 34 motioner har inkommit till Sveriges Psykologförbunds kongress 2016, vilket är en mer än till kongressen 2013. Somliga motioner återkommer (begränsa utbildningsplatser, prioritera arbetsmiljön) men här finns också radikala förslag som krav på sex timmars arbetsdag och att förbundet ska vara aktiv i samhällsdebatten.

  Läs vidare

 • Närhet – årets tema på PS16

  2016-04-01

  AKTUELLT Psykologstudents årliga kongress vänder sig till psykologstudenter och PTP-psykologer i hela landet, och arrangeras av psykologstudenter vid respektive lärosäte. I år har turen kommit till Linnéuniversitet i Växjö, och temat är ”Närhet”.

  Läs vidare

 • Förslag för samarbete inom psykiatrin: Psykologiskt och medicinskt ledningsansvar på lika villkor

  2016-04-01

  AKTUELLT I dagarna publiceras Psykologförbundets rapport Tänk nytt kring psykiatrin. – Syftet med rapporten är att ta fram förslag för att förbättra samarbetet mellan psykologer och psykiatrer i psykiatrin, berättar Martin Björklind, professionsansvarig på Psykologförbundet.

  Läs vidare

 • Förslag på nationell satsning för asylsökande med psykisk ohälsa

  2016-03-31

  AKTUELLT. Kulturanpassad internetbaserad KBT på olika språk bör erbjudas till asylsökande för att hantera lindriga psykiska symtom så som ångest, oro och sömnbesvär. Det föreslår Sveriges kommuner och landsting, SKL, i en ny rapport. Vid misstänkt svårare problematik föreslås bland annat telefon- och videohandledning av specialiter för vårdpersonal.

  Läs vidare

 • Kvarstående autism hos 9 av 10 barn trots tidiga insatser

  2016-03-30

  FORSKNING. Trots tidiga insatser från ett habiliteringscentrum specialiserat på autism hade 9 av 10 förskolebarn fortfarande stora svårigheter vid en uppföljning efter åtta år då barnen var i skolåldern. Det visar en ny doktorsavhandling av Martina Barnevik Olsson, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

  Läs vidare

 • Även alkoholpåverkade vittnen minns bra

  2016-03-23

  FORSKNING. Alkoholpåverkade personer kan vara lika tillförlitliga vittnen som nyktra personer, även då vittnet har en förhållandevis hög promillehalt i blodet. Det visar psykolog Malin Hildebrand Karlén i sin forskning.
  – Det har kommit liknande studier tidigare och det är viktigt att man inom rättssystemet ser över kunskapsläget gällande alkoholens betydelse för vittnens tillförlitlighet, säger Malin Hildebrand Karlén.

  Läs vidare

 • ”Påverka förbundets politik de kommande åren!”

  2016-03-22

  FACKLIGT. – Använd möjligheten att påverka Psykologförbundets politik de närmaste tre åren och nominera ditt ombud till kongressen 2016, säger förbundssekreterare Mahlin Lenerius, och påminner om att deadline för nomineringarna är 17 april. Alla medlemmar i förbundet är valbara och det går även att nominera sig själv.

  Läs vidare

 • Vetenskapligt pris till ung forskare i arbets- och organisationspsykologi

  2016-03-21

  AKTUELLT. Ledarskap har oftast inte en direkt påverkan på anställdas hälsa. Men det kan påverka medarbetarnas egna resurser och ett bristande ledarskap kan starta en kedja av negativa processer som leder till ohälsa. Det berättar psykologen och forskaren Susanne Tafvelin, Institutionen för psykologi vid Umeå universitet, som belönas med Umeå kommuns vetenskapliga pris 2016.

  Läs vidare