Kontakta oss

08-567 06 409

IHPU Psykologiutbildarna AB är Sveriges Psykologförbunds utbildningsföretag

IHPU Psykologiutbildarna gör psykologisk kunskap grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet tillgänglig för psykologer likväl som andra intresserade målgrupper.

Du kan välja mellan ett stort antal kurser. Oavsett om du är psykolog eller verksam inom andra yrkesområden finns det möjlighet att lära sig nya saker.

 

Så påverkas specialistutbildningen av pandemin

Coronavirusets spridning i Sverige och omvärlden skapar oro och Sveriges Psykologförbund/utbildningsavdelningen får in många frågor om hur specialistutbildningen påverkas av pandemin. Förbundet följer noga utvecklingen och följer myndigheternas rekommendationer för samlingar och utbildningar.

Du som är anmäld till en specialistkurs
Det är varje kursanordnares ansvar att kommunicera hur de har valt att lösa situationen och besvara frågor om hur lösningen ser ut för just deras kurs. Sveriges Psykologförbund rekommenderar att undervisningen genomförs på distans, eller flyttas till ett senare tillfälle. Kursanordnaren ansvarar även för att ta fram de tekniska hjälpmedel som behövs för att genomföra kursen på distans. Det är dock av största vikt att kvalitén och uppfyllandet av läromålen inte påverkas negativt, vilket förbundet har förmedlat till kursanordnarna.

Introduktionskurs
På grund av virusspridningen har det inte gått att anmäla sig till introduktionskursen under våren. Introduktionskursen som har fått ett delvis nytt innehåll, skulle ha startat från och med september 2020 men är nu framflyttad till slutet av hösten. Den kommer då att ges i webbaserad form. Beslutet grundar sig dels i behov av att skapa en mer lättillgänglig introduktionskurs som kan erbjuda deltagande på samma villkor oavsett var i Sverige den blivande specialisten bor och arbetar, och dels för att kunna erbjuda en kurs som på ett tryggt och säkert sätt går att erbjuda under den kris som vi genomgår med covid-19.Det kommer att gå att anmäla sig på IHPU’s hemsida precis som vanligt från september. Vanligtvis bör introduktionskursen inleda specialistutbildningen, men i nuläget när det inte går att anmäla sig till introduktionskursen går det naturligtvis bra att börja med andra delar i specialistutbildningen.

Specialistkollegium
För dig som deltar i ett pågående specialistkollegium löper dessa på med rekommendationen att de ska genomföras på distans. Har du frågor om detta hör av dig till den som är mentor för ditt specialistkollegium. Om du ännu inte har påbörjat specialistkollegium kan du anmäla dig på IHPU’s webb. För tillfället avvaktar vi med att starta nya specialistkollegium och uppdaterar webben så fort vi har mer information. Har du frågor om specialistkollegium, hör av dig till ihpu@psykologforbundet.se

Om du har frågor
Utbildningsavdelningen har telefontid på torsdagar mellan
kl 13.30-15.00. Du kan även skicka dina frågor till specialist@psykologforbundet.se