Kontakta oss

08-567 06 409

IHPU Psykologiutbildarna AB
är Sveriges Psykologförbunds utbildningsföretag

IHPU Psykologiutbildarna gör psykologisk kunskap grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet tillgänglig för psykologer likväl som andra intresserade målgrupper.

Du kan välja mellan ett stort antal kurser hos IHPU Psykologiutbildarna

- Oavsett om du är psykolog eller verksam inom andra yrkesområden finns det möjlighet att lära sig nya saker.
 

Coronavirusets påverkan på IHPU:s utbildningsverksamhet

Coronavirusets spridning i Sverige och omvärlden skapar oro och Sveriges Psykologförbund och IHPU får in många frågor om vad som gäller för inplanerade kurser och träffar. Förbundet följer noga utvecklingen och följer myndigheternas rekommendationer. Det är en extraordinär situation som vi behöver förhålla oss till, samtidigt som vi vill fullfölja vårt utbildningsuppdrag.

På grund av det rådande läget är IHPU:s kurser under våren inställda. I vissa fall erbjuds examination via Teams/Skype. Information har skickats per e-post till alla som har anmält sig till berörda kurser.

Det går att anmäla sig till IHPU:s kurser planerade för hösten, men med reservation att spridningen av Coronaviruset har minskat samt att regeringen och myndigheten har gett nya direktiv.

Har du frågor kan du skicka dem till Eva Haglund: eva.haglund@psykologforbundet.se