Konsultation & Handledning

Under denna rubrik ryms kurser i teori och praktisk tillämpning i olika metoder för handledning och konsultation som psykologer använder i sin yrkesutövning.
Dessa kurser är vanligtvis orienterade i första hand mot verksamhetsområdet.