Specialistkollegium

Från och med höstterminen 2022 kommer specialistkollegium att få ett uppdaterat innehåll med ett obligatoriskt ledarskapsblock under fyra av de tolv träffarna.

Specialistkollegiet löper genom specialistutbildningen och är ett forum för analys och reflektion kring specialistrollen. En arbetsgrupp av åtta blivande specialister leds av en erfaren specialist, en mentor. Gruppen träffas fyra dagar per år under tre års tid, totalt 72 klocktimmar.

Specialistkollegiet bygger vidare på introduktionskursen och syftar till en fördjupad förståelse och beredskap för vad ett professionellt förhållningssätt innebär i rollen som specialist. Momentet förbereder specialistpsykologen för att kunna axla ett psykologiskt ledningsansvar och företräda psykologprofessionen och sin specialitet.

För att kunna tillgodoräkna sig introduktionskurs och specialistkollegium är en förutsättning att man är antagen till specialistutbildningen då utbildningsmomenten påbörjas