Specialistutbildning

Specialistutbildningen har som syfte att deltagarna ska få en ökad förmåga till kritiskt och metakognitivt tänkande, brett och fördjupat kunnande om psykologiska bedömningar och behandlingar/interventioner inom respektive specialistområde. Vidare är syftet att deltagarna ska få ökad kunskap om utvärderingsmetoder och implementering av evidensbaserad och evidensbaserad praktik i det dagliga arbete som specialistpsykolog.