Specialistutbildning

Förbundet driver en specialistutbildning för psykologer sedan 1992. Specialistutbildningens utformning och innehåll är fortfarande under uppbyggnad.

Målet är att specialisttjänstgöringen för psykologer ska kringgärdas av en struktur med specialiseringstjänster, regionala studierektorer, formaliserad yrkeshandledning etc. Där är vi inte idag. Det är dock genom att driva utbildningen och utbilda allt fler specialister som denna struktur successivt byggs upp. Dagens STP-psykologer får bära stort eget ansvar för att möjliggöra sin specialisering. Arbetsgivarna ligger på efterkälken i denna utveckling, och organisationen runt utbildningen är inte alls anpassad för psykologer såsom den är för andra yrkesgrupper under deras specialisttjänstgöring.

En grundläggande förmåga för att kunna bli specialistpsykolog är att kunna bedöma sitt utvecklingsbehov och självständigt skapa förutsättningar för att utveckla sin kompetens. I det inbegrips att skapa nödvändiga strukturella förutsättningar för att genomgå en specialistutbildning. En specialistutbildning bygger på självstyrt lärande och STP-psykologen ansvarar själv för att lägga upp en plan för genomförandet av specialistutbildningens samtliga moment inom givna tidsramar.

För mer information om kursen, maila ihpu@psykologforbundet.se