Behörighet och examination

Behörighet
För att kunna tillgodoräkna sig Introduktionskurs och Specialistkollegium inom Specialistutbildningen är en förutsättning att man är antagen till Specialistutbildningen då utbildningsmomenten påbörjas. Det innebär att man inte kan ekvivalera dessa utbildningsmoment i efterhand. Registrering av genomgången och godkänd Introduktionskurs hos IHPU sker automatiskt i STP-psykologens utbildningsprofil.

Kunskapskontroll och examination
För samtliga moment gäller obligatorisk närvaro som kunskapskrav. Kursen examineras skriftligt genom ett arbetspapper och muntligt genom ett avslutningsseminarium. Delmomenten evidens och ledarskap examineras genom eget arbete och aktivt deltagande under kursdagarna.

Omexamination
Den som blir underkänd eller är förhindrad att delta vid examinationstillfället har ett år på sig att, mot avgift, delta på examination vid kommande kursomgångar. Anmäl då ditt intresse av deltagande till ihpu@psykologforbundet.se så tilldelas du en plats och får vidare information.