Öppna kurser

I den här kategorin finns kurser som främst riktar sig till psykologer men även i vissa fall till andra yrkesgrupper, som t ex socionomer och psykoterapeuter.