Praktisk information


Anmälan

Anmälningarna accepteras i den ordning de kommit in.

IHPU Psykologiutbildarna förbehåller sig rätten att vid lågt deltagarantal ställa in eller flytta en kurs.
Detta kan ske senast 30 dagar innan kurstillfällets startdatum och meddelas anmälda deltagare.

Bekräftelse

Du får en bekräftelse på att Din anmälan är mottagen.

Betalning

IHPU Psykologiutbildarna fakturerar kursavgiften.

 

Återbud

Vid återbud, oavsett orsak, debiterar vi:

  • senast 30 dagar före kursstart 300 kronor,
  • 15 - 30 dagar före kursstart 500 kronor,
  • 8 - 14 dagar före kursstart halva kursavgiften,
  • därefter hela kursavgiften.

Register

De personuppgifter du lämnar på anmälningsblanketten kommer att användas i vårt kundregister och förutom administration av den kurs du anmält dig till, användas för vår marknadsföring av framtida kurser.
IHPU Psykologiutbildarna AB är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (1998:204) PUL, och vi är angelägna om att sköta detta ansvar korrekt. Du kan hos oss få information om innehållet om dig i våra register samt hos oss rätta ev felaktigheter.

 

International payments/internationella betalningar

Please pay to:

NDEASESS
IBAN: SE07 3000 0000 0302 9181 2694