Psykologikonferensen 2019

28-29 mars, Clarion Hotel, Stockholm

Nya utmaningar kräver ny kunskap

Världen förändras ständigt, liksom människorna i den. Nu ställs vi inför nya utmaningar. Ökade produktionskrav, brist på nya medarbetare, mer komplicerade ärenden, nya etiska frågeställningar och nya evidensbaserade metoder att ta hänsyn till. Hur hanterar vi relationen mellan anpassning och följsamhet? Sambandet mellan etik, evidens och praktik har förmodligen aldrig varit viktigare.

Evidens och etik i praktiken

På Psykologikonferensen 2019 har vi valt evidens och etik i praktiken som övergripande tema. Ett tema som inte bara ligger till grund för Sveriges största mötesplats för dig som studerar, forskar och praktiserar psykologi, utan också som förutsättning för hela yrket. Kombinationen evidens, etik och praktik är helt grundläggande för våra möten med individer, familjer, grupper och organisationer. Dessutom behöver vi vara medvetna om hur våra egna egenskaper, värderingar och sammanhang interagerar med klientens.

Key-notes:

Ulrica von Thiele Schwarz, Emily Holmes, Deniz S. Ones och Judy Hutchings