Psykisk hälsa på 4 minuter
- om partiet själv får välja

01 juli 08:30 – 09:30

Plats: Almedalen Kårhuset Rindi, Stora salen n.b
Arrangör: Sveriges Psykologförbund

Psykologförbundet ställer frågor till partierna om psykisk hälsa.
De väljer två frågor var som bl.a. handlar om psykiatri, elevhälsa, kvacksalveri, vem som får sjukskriva och tillgång till psykologisk hjälp i primärvården.
<h3>Se seminariet på WebbTV</h3>

 

De politiska partierna har valt att besvara två av följande sex frågor om psykisk hälsa.

1. Hur ska eleverna garanteras hjälp inom det psykologiska området när behov finns?

2. Hur vill ditt parti skydda allmänheten mot skador som riskeras vid oseriös yrkesutövning inom området psykisk ohälsa.

3. Hur vill ert parti göra psykologisk kompetens och behandling tillgänglig även för patienter inom den psykiatriska slutenvården?

4. Hur ska personer i behov av psykologisk behandling få den hjälp de behöver när bara varannan vårdcentral har tillgång till psykologisk kompetens?

5. Hur vill ni göra för att utnyttja kompetensen på rätt sätt och minska risken för felaktiga bedömningar när det gäller sjukskrivningar inom området psykisk hälsa?

6. Idag råder brist på psykologer inom många områden. Samtidigt nekas psykologer med väl dokumenterad utländsk utbildning legitimation från Socialstyrelsen. Hur hänger det ihop med den fria rörligheten på arbetsmarknaden och vilka konsekvenser får det?

Medverkande:
Agneta Luttropp, Riksdagsledamot, Miljöpartiet.
lennart Axelsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna.
Magnus Sjödahl, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna.
Johan Pehrson, Riksdagsledamot, Folkpartiet.
Karin Rågsjö, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet.
Saila Quicklund, (m) riksdagsledamot.
Gustav Hemming, Landstingråd, Centerpartiet.
Camilla Ländin, Moderator

Inledning av Anders Wahlberg och Jenny Klefbom från Sveriges Psykologförbund