Frukostseminarium tillsammans med Akademikerförbundet SSR

28 april 07:30

Plats: World trade center, sektion D, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Akademikerförbundet SSR och Sveriges Psykologförbund bjuder in till ett frukostseminarium som handlar om elevhälsans arbete med hälsofrämjande och förebyggande insatser. Bland annat kommer skolpsykolog, skolkurator och regeringens psykiatrisamordnare Kerstin Evelius att tala.

Fredag 28 april 2017, klockan 08.00–09.30

Frukost serveras från 07.30.

Anmäl dig senast 24 april på

tinyurl.com/elevhalsa28april