Psykologidagarna 2017

30 mars 08:00 – 31 mars 18:00

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre: Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

TEMA: FÖRÄNDRING

Vi lever idag i ett samhälle där mycket förändras och i en allt snabbare takt. Med förändringen kommer mycket positivt, inte minst kunskapsutvecklingen gör att vi får allt bättre förutsättningar för ett gott samhälle och ett liv med god hälsa. Tyvärr finns det också baksidor och många utmaningar med förändringar. Aktuella utmaningar som miljö, integration, terrorism, stress, psykisk ohälsa är alla effekter eller påverkas av förändring.

Psykologin som vetenskap, likväl som psykologerna, är en kraft som starkt bidrar till den positiva förändringen men också till att minska de negativa effekterna. Det gäller allt från utvecklingen av organisationer, via pedagogiska insatser och till arbetet med individens hälsa. Psykologin kommer till nytta både i det förebyggande arbetet och att åtgärda när svårigheter har uppstått.

Utifrån ovanstående har vi valt förändring som tema för 2017 års Psykologidagar. Här ges psykologer och forskare från olika områden möjlighet att mötas och lära av varandra. Psykologin kan vara den vetenskap som är den viktigaste när det gäller att möta och påverka de förändringar som sker idag. Det är psykologin som är grunden till att skapa hälsa och minska ohälsa.

Därför vill vi bjuda in dig till 2017 års Psykologidagar för att dela med dig av din kunskap och få ny kunskap. Tillsammans kan vi bidra stort till en positiv förändring i samhället.

Till Psykologidagarnas hemsida