Ledighet och semester

Under vissa förutsättningar har du bland annat rätt till ledighet för studier, för att bedriva näringsverksamhet och för trängande familjeskäl. Däremot har du ingen laglig rätt till ledighet för att prova annat arbete.

Rätten att vara ledig från sin anställning för att sköta om sitt barn regleras i Föräldraledighetslagen. Där framgår vilka former av föräldraledighet som finns, vilka formkrav som gäller vid ledighetens förläggning samt vilket skydd arbetstagaren har för sin anställning under ledigheten.

För många anställda kompletteras lagarna med kollektivavtal som ger bättre villkor. Hur det ser ut för dig beror främst på inom vilken sektor du arbetar - kommunal, statlig eller privat.

Vill du veta mer?