Föräldraledighet

Rätten att vara ledig från sin anställning för att sköta om sitt barn regleras i Föräldraledighetslagen. Där framgår vilka former av föräldraledighet som finns, vilka formkrav som gäller vid ledighetens förläggning samt vilket skydd arbetstagaren har för sin anställning under ledigheten.

Omplacering eller graviditetspenning

Det finns arbetsmiljöer där psykologer arbetar, exempelvis psykiatriska avdelningar eller Kriminalvården, som kan innehålla en hot- eller våldsbild. Sådana arbetsmiljöer kan för en gravid psykolog utgöra skäl för omplacering alternativt berättiga till graviditetspenning.

Är du gravid och bedömer att din arbetssituation kan innehålla risker, t ex  hot eller våld, bör du ansöka om omplacering hos arbetsgivaren så snart (minst en månad innan) som möjligt.

Bedömer arbetsgivaren att du inte kan fortsätta ditt arbete ska arbetsgivaren försöka omplacera dig till ett mindre riskfyllt arbete. Har arbetsgivaren ingen möjlighet att omplacera dig kan du ansöka om graviditetspenning hos Försäkringskassan.

Vill du veta mer?