Sjukdom och rehabilitering

Om du blir sjuk och sjukdomen påverkar din arbetsförmåga har du rätt till sjuklön från din arbetsgivare efter en dag utan ersättning (karensdag).

Vid sidan av sjuklön och de offentliga ersättningarna som Försäkringskassan betalar ut har de flesta arbetstagare rätt till kompletterande ersättningar från kollektivavtalade försäkringar från och med dag 15. Villkoren för att få sjuklön framgår av sjuklönelagen.

Rehabilitering

Ju längre man är borta från arbetslivet desto svårare blir det att komma tillbaka. Därför är det viktigt att rehabiliteringsprocessen påbörjas så fort som möjligt. Arbetsgivaren behöver inte längre sända rehabiliteringsutredningar till Försäkringskassan om någon anställd är sjuk. Det ändrar dock inte på arbetsgivarens ansvar för rehabilitering av sina anställda.

Vill du veta mer?