Avtal statlig sektor

Du som är statligt anställd företräds av Saco-S lokalt.

Gemensam kommentar till RALS 2010-T

Genom RALS-T, som träffats mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, utvecklas lönebildningen inom staten. Syftet med kommentaren är att utveckla hur centrala parter ser på tillämpningen av ett avtal som skapar mer stabila förutsättningar för ett långsiktigt arbete med lön och anställningsvillkor. Härigenom kan en välfungerande process för lokal lönebildning som utvecklar både verksamheter och medarbetare erhållas.

 Se länkar till avtal längre ned på sidan.