Din lön

Sveriges Psykologförbund arbetar med lönefrågan på flera sätt. Det är viktigt att alla ska finna stöd och kunna använda sig av förbundets politik i diskussioner om lön eller villkor; individen vid den egna löneförhandlingen, förtroendevalda och föreningar på lokal nivå samt de som internt eller externt arbetar med förbundets centrala påverkansarbete.

Vi anser att lönen ska sättas individuellt och differentierad, avspegla uppnådda mål och resultat samt motsvara de kraven som arbetet ställer. Lönesättningen ska utgå ifrån en process där ditt resultat och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, bidrag till verksamheten och resultat uppnås. Läs om lönens beståndsdelar

En större lönespridning höjer löneläget

Om vi räknar bort de tio procent som har lägst lön och den tio procent som har högst lön är lönespridningen för en legitimerad psykolog 34 500-44 200. Medianen, det mittersta värdet, ligger på 38 800. Den här lönespridningen är vi inte nöjda med och vi anser att lönespridningen bör vara minst 2.0. Vi vet att med större lönespridning ökar lönerna.

Använd Saco Lönesök inför ditt lönesamtal, när du söker nytt jobb eller får ny befattning. Du har alltid möjlighet att kontakta din lokala förening eller medlemsrådgivningen om du har frågor eller vill ha stöd.