Lönens beståndsdelar

Lönen är din är ersättning för utfört arbete, men ska också återspegla din kompetens, erfarenhet samt dina arbetsuppgifter och befogenheter. Lönen består av flera beståndsdelar som påverkar på olika sätt.