Orosanmälan

Psykologer omfattas av skyldigheten enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) att genast anmäla till socialnämnden när man i verksamheten får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Man har ingen egen utredningsskyldighet om den saken, utan ska utgå ifrån sina egna iakttagelser och sin egen bedömning av om ett barn far illa eller misstänks fara illa. Det gäller information man fått i sin verksamhet som psykolog, det finns ingen motsvarande skyldighet om sådant man fått veta som privatperson.

Ibland är det en svår avvägning om man ska anmäla eller inte. Det går i sådana fall bra att ringa socialtjänsten och rådgöra anonymt, utan att namnge barnet om man behöver vägledning.