Arbetsmiljöutbildning

För den som vill veta mer om arbetsmiljö finns ett antal olika utbildningar att tillgå, varav flera går att ta del av kostnadsfritt via nätet. Besök respektive hemsida för att ta reda på mer!

Arbetsmiljöverket tillhandahåller ett antal interaktiva webbutbildningar via sin hemsida inom bland annat arbetsanpassning och rehabilitering, hot och våld, systematiskt arbetsmiljöarbete samt stress.

Suntarbetsliv är en partsgemensam organisation inom kommun- och landstingssektorn. Föreningen arbetar för hållbara arbetsvillkor och god hälsa för alla som arbetar inom sektorn. På hemsidan publiceras artiklar och aktuell forskning med fokus på förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser. Dessutom finns här en arbetsmiljöutbildning samt flera konkreta verktyg som stöd i arbetet för en frisk arbetsplats, t.ex. verktyg för bättre möten, dialogverktyg för samverkan, samt OSA-utbildningen m.fl.

Prevent är en organisation inom privat sektor som erbjuder utbildningar och seminarier inom arbetsmiljö. För mer information om utbildningar samt nyheter, fakta, böcker, checklistor m.m. Exempelvis finns webbverktyg för balans i arbetslivet samt vid kontorsförändring. Prevent erbjuder även ett uppslagsverk för arbetsmiljö. Du som är skyddsombud och jobbar inom privat sektor kan just nu söka stöd till fortsättningsutbildning inom arbetsmiljö. 

Arbetsmiljöforum erbjuder också ett flertal utbildningar inom arbetsmiljö.

Partsrådet är en partsgemensam organisation inom statlig sektor. Fokus ligger på stöd till lokala parter i gemensamma sakfrågor, bland annat arbetsmiljö, och erbjuder verktyg, artiklar m.m. för systematiskt arbetsmiljö, organisatorisk och social arbetsmiljö samt hot på jobbet.