Arbetsmiljöutbildning

För den som vill veta mer om arbetsmiljö finns ett antal olika utbildningar att tillgå, varav flera går att ta del av kostnadsfritt via nätet. Besök respektive hemsida för att ta reda på mer!

Suntarbetsliv är en partsgemensam organisation för kommuner och regioner. Organisationen arbetar för hållbara arbetsvillkor och god hälsa för alla som arbetar inom sektorn. På hemsidan publiceras artiklar och aktuell forskning med fokus på förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser. Dessutom finns här en arbetsmiljöutbildning samt flera konkreta verktyg som stöd i arbetet för en frisk arbetsplats, t.ex. verktyg för bättre möten, dialogverktyg för samverkan, samt OSA-utbildningen m.fl.

Prevent är en organisation inom privat sektor som erbjuder utbildningar och seminarier inom arbetsmiljö. Här finns information om utbildningar samt nyheter, fakta, böcker, checklistor m.m. Du som är skyddsombud och jobbar inom privat sektor kan söka stöd till utbildning inom arbetsmiljö. 

Partsrådet är en partsgemensam organisation inom statlig sektor. Fokus ligger på stöd till lokala parter i gemensamma sakfrågor, bland annat arbetsmiljö, och erbjuder verktyg, tjänster, inspiration och kompetensutveckling som stärker arbetet med att lösa olika uppgifter och utmaningar på statliga arbetsplatser runt om i landet