2024-01-15

Är min PTP-lön förhandlingsbar?

Fråga: Jag har just blivit erbjuden en anställning som PTP-psykolog i en region och nu menar arbetsgivaren att lönen inte är förhandlingsbar. Vad gäller?

Svar från förbundet: PTP-psykologer ska förhandla sin lön precis som alla andra som ansöker om en anställning.Psykologförbundet har inga rekommenderade ingångslöner för några medlemmar utan vi tillämpar så kallade sifferlösa löneavtal som grundar sig i att lönen som sätts ska vara individuell och differentierad, det vill säga sättas utifrån den sökandes utbildning, kunskap, kompetens, erfarenhet och personliga meriter.

När arbetsgivare hävdar att "de har ingångslöner" eller att "lönen inte är förhandlingsbar" för PTP-psykologer så ska man ifrågasätta det och hänvisa till att de partsgemensamma löneavtalen är sifferlösa. Stå upp för den lön du begär och kom med ett motbud även när arbetsgivaren meddelar dig att lönen redan är förbestämd.

Det är däremot inte alltid lätt när man är ny på arbetsmarknaden att veta vad en rimlig PTP-lön är, så förbered dig innan din löneförhandling genom att kolla upp löneläget på Saco Lönesök och sök gärna råd av din lokala fackliga företrädare om sådan finns. Det går också bra att kontakta oss på medlemsrådgivningen.


Det här svaret har även publicerats i Psykologtidningen, du hittar alla nummer från 2010 och framåt i Psykologtidningens arkiv.

Nyheter

"Hur löneförhandlar jag vid nyanställning?"

2024-06-24

När du söker nytt jobb har du chansen att förhandla fram en bättre lön. Men många tycker det är...

"Kan arbetsgivaren förändra arbetsuppgifterna eller förflytta en PTP-psykolog?"

2024-05-16

En av förbundets medlemmar har skickat in följande fråga: Kan arbetsgivaren förändra arbetsuppgif...

PTP-psykologen: "Kan jag kalla mig psykolog på mässan?"

2024-05-02

En av förbundets medlemmar har skickat in följande fråga: Jag jobbar som PTP-psykolog i...

”Kan föräldraledigheten påverka min löneutveckling?”

2024-03-07

En av våra medlemmar har skickat in följande fråga: Vad gäller om man är föräldraledig under...

"Vem kan ge mig besked vid en omorganisation?"

2024-02-07

En av våra medlemmar har skickat in följande fråga: Jag arbetar inom regionen och är ensam psykol...