2024-01-15

Hur ska jag förbereda mig inför lönesamtalet?

En av Psykologförbundets medlemmar har skickat in följande fråga: Jag ska snart ha lönesamtal med min chef, hur ska jag förbereda mig?

Svar från ombudsmannen: Samtalet om din lön ska vara en dialog om dina arbetsinsatser, mål och prestationer det gångna året. Det ska även innehålla en framåtblick om hur du kan påverka din lön framöver, så prata gärna om din egen målbild av din lön. Chefen ska i samtalet motivera lönesättningen så att kopplingen mellan din nya lön och dina arbetsresultat blir tydlig.

Förbered dig i god tid genom att gå igenom det som togs upp under utvecklingssamtalet och titta gärna tillbaka på vad som togs upp vid föregående års lönesamtal. Gå igenom de lönekriterier som finns på arbetsplatsen innan samtalet och komplettera med egna ord om lönekriterierna inte är anpassade efter din roll. Fundera på vad du presterat det senaste året samt hur du själv värderar dina insatser och lyft fram det!

Annat att fundera på är: Har du fått nya eller mer avancerade arbetsuppgifter? Utökat ansvarsområde? Deltagit i något nytt projekt? Har du gått någon utbildning eller kurs som gynnar verksamheten? Använder du nya metoder eller har du fler patient/klientgrupper än tidigare? Sök gärna tips och råd av din lokalfackliga representant på arbetsplatsen, om sådan finns.


Det här svaret har även publicerats i Psykologtidningen, du hittar alla nummer från 2010 och framåt i Psykologtidningens arkiv.

Läs gärna mer på sidan Lönesamtal.

Nyheter

"Hur löneförhandlar jag vid nyanställning?"

2024-06-24

När du söker nytt jobb har du chansen att förhandla fram en bättre lön. Men många tycker det är...

"Kan arbetsgivaren förändra arbetsuppgifterna eller förflytta en PTP-psykolog?"

2024-05-16

En av förbundets medlemmar har skickat in följande fråga: Kan arbetsgivaren förändra arbetsuppgif...

PTP-psykologen: "Kan jag kalla mig psykolog på mässan?"

2024-05-02

En av förbundets medlemmar har skickat in följande fråga: Jag jobbar som PTP-psykolog i...

”Kan föräldraledigheten påverka min löneutveckling?”

2024-03-07

En av våra medlemmar har skickat in följande fråga: Vad gäller om man är föräldraledig under...

"Vem kan ge mig besked vid en omorganisation?"

2024-02-07

En av våra medlemmar har skickat in följande fråga: Jag arbetar inom regionen och är ensam psykol...