2024-05-16

"Kan arbetsgivaren förändra arbetsuppgifterna eller förflytta en PTP-psykolog?"

En av förbundets medlemmar har skickat in följande fråga: Kan arbetsgivaren förändra arbetsuppgifterna eller förflytta en PTP-psykolog?

Svar: Ja, det finns möjligheter för arbetsgivaren att göra det. Som omplacering betraktas både en förändring av dina arbetsuppgifter och en förflyttning till en annan arbetsplats. Det är mycket viktigt att aldrig säga nej till att följa arbetsgivarens direktiv om en omplacering utan att ha varit i kontakt med facket först. Orsaken till det är att du i vissa fall kan riskera din anställning om du inte följer arbetsgivarens direktiv.

Det finns framförallt tre olika omplaceringssituationer: 

  1. En omplacering som inte innebär en viktigare förändring av dina arbets- eller anställningsförhållanden kan arbetsgivaren besluta om ensidigt, och den behöver inte heller förhandlas med psykologförbundet som facklig organisation. Här är det fråga om smärre förändringar för dig.
  2. En omplacering som innebär viktigare förändring för dig ska förhandlas med facket. Med viktigare förändringar avses till exempel att du får arbetsuppgifter som kräver avsevärt längre resväg, arbetsuppgifter med nytt ansvar/befogenheter och/eller arbetsuppgifter som ligger utanför vad en psykolog i normalfallet förväntas arbeta med.
  3. Om arbetsgivaren vill förändra dina arbetsuppgifter i grunden kan det vara så att ni måste komma överens om det innan arbetsgivaren får göra förändringen. Arbetsgivaren kan inte ensidigt besluta om sådant, eftersom det är att se som en ändring av det enskilda anställningsavtalet, vilket ju kräver att båda parter är överens för att kunna genomföras. Du bör ta kontakt med facket och diskutera situationen om en sådan genomgripande förändring blir aktuell.

Utöver de här allmänna reglerna rörande omplaceringar, behöver du också tänka på att en omplacering kan påverka förutsättningarna för din PTP:

En förflyttning till en annan arbetsplats ska enligt föreskrifterna pågå under minst fyra månader motsvarande heltid för att få räknas in i PTP:n. Var därför uppmärksam på om en kortare förflyttning medför att den tiden inte räknas in och PTP:n behöver förlängas. Om en förflyttning genomförs där man kan befara att en förlängning kommer att behövas bör du begära av arbetsgivaren att denne garanterar att en förlängning av anställningen kommer att ske.


 Det här svaret har även publicerats i Psykologtidningen, du hittar alla nummer från 2010 och framåt i Psykologtidningens arkiv.

Läs gärna mer på sidan Frågor och svar om PTP

Nyheter

"Hur löneförhandlar jag vid nyanställning?"

2024-06-24

När du söker nytt jobb har du chansen att förhandla fram en bättre lön. Men många tycker det är...

"Kan arbetsgivaren förändra arbetsuppgifterna eller förflytta en PTP-psykolog?"

2024-05-16

En av förbundets medlemmar har skickat in följande fråga: Kan arbetsgivaren förändra arbetsuppgif...

PTP-psykologen: "Kan jag kalla mig psykolog på mässan?"

2024-05-02

En av förbundets medlemmar har skickat in följande fråga: Jag jobbar som PTP-psykolog i...

”Kan föräldraledigheten påverka min löneutveckling?”

2024-03-07

En av våra medlemmar har skickat in följande fråga: Vad gäller om man är föräldraledig under...

"Vem kan ge mig besked vid en omorganisation?"

2024-02-07

En av våra medlemmar har skickat in följande fråga: Jag arbetar inom regionen och är ensam psykol...