2024-02-07

"Vem kan ge mig besked vid en omorganisation?"

En av våra medlemmar har skickat in följande fråga: Jag arbetar inom regionen och är ensam psykolog i mitt team. Nu ryktas det om omorganisation och att slå ihop olika enheter. Frågan har inte tagits upp på vår arbetsplatsträff. Jag undrar vart jag vänder mig för att få besked om vad som händer?

Svar från ombudsmannen: När rykten börjar gå om att det planeras förändringar i organisationen samtidigt som det saknas information från arbetsgivaren föreslår jag att du frågar din chef och din fackliga företrädare.

Chefen, för att det är arbetsgivaren på arbetsplatsträffarna som ska informera om beslut och förändringar som berör arbetet och arbetstagarna, och den fackliga företrädaren därför att arbetsgivaren har en skyldighet att informera om planerade förändringar och dessutom skyldighet att involvera de fackliga företrädarna i förändringsprocessen inför en omorganisation. Men innan du kan få besked om hur det kommer att påverka dig och din arbetssituation är det vanligtvis en ganska lång process.

Inför beslutet att genomföra en omorganisation ska arbetsgivaren ta upp frågan i samverkan på samverkansmötet. Detta är ett forum där flera fackliga organisationer träffar arbetsgivaren samtidigt och regelbundet för att utbyta information och diskutera verksamheten. Finns inte samverkansavtal på din arbetsplats så sker detta i stället mellan arbetsgivare och varje fack för sig, i förhandling.

I samverkan bör det tydliggöras vilket syfte omorganisationen har, hur den ska genomföras och vilken tidsplanering man har tänkt sig. De fackliga företrädarna får på detta sätt en uppfattning om vad som är tänkt att omfattas av förändringen och hur. I detta skede kan den lokala psykologföreningen ta fram alternativa förslag som kan bidra till en väl fungerande verksamhet. Här kan du som medlem engagera dig med kunskaper och förslag till alternativa lösningar.

Den nya organisationen måste uppfylla krav på till exempel arbetsorganisationens funktion utifrån sådant som beslutsnivåer, arbetsbelastning och resursfördelning. Det är viktigt att arbetsgivaren genomför en risk- och konsekvensanalys ur ett arbetsmiljöperspektiv tillsammans med de fackliga organisationerna. Allt som oftast tar riskanalysen sikte på den förändringsprocess som genomförs istället för riskerna som kan uppstå i den nya organisationen

När beslutet är fattat av arbetsgivaren – efter diskussion med fackliga organisationer – kan information lämnas av arbetsgivaren på arbetsplatsträffen.

Nyheter

"Hur löneförhandlar jag vid nyanställning?"

2024-06-24

När du söker nytt jobb har du chansen att förhandla fram en bättre lön. Men många tycker det är...

"Kan arbetsgivaren förändra arbetsuppgifterna eller förflytta en PTP-psykolog?"

2024-05-16

En av förbundets medlemmar har skickat in följande fråga: Kan arbetsgivaren förändra arbetsuppgif...

PTP-psykologen: "Kan jag kalla mig psykolog på mässan?"

2024-05-02

En av förbundets medlemmar har skickat in följande fråga: Jag jobbar som PTP-psykolog i...

”Kan föräldraledigheten påverka min löneutveckling?”

2024-03-07

En av våra medlemmar har skickat in följande fråga: Vad gäller om man är föräldraledig under...

"Vem kan ge mig besked vid en omorganisation?"

2024-02-07

En av våra medlemmar har skickat in följande fråga: Jag arbetar inom regionen och är ensam psykol...