2024-03-07

”Kan föräldraledigheten påverka min löneutveckling?”

En av våra medlemmar har skickat in följande fråga: Vad gäller om man är föräldraledig under löneöversynen? Kan föräldraledigheten påverka min löneutveckling?

Svar från ombudsmannen: Utgångspunkten är att alla anställda ska ingå i översynen och detta inkluderar även föräldralediga. Är du föräldraledig har du dessutom ett särskilt skydd mot att bli missgynnad av anledningar som direkt eller indirekt har att göra med föräldraledigheten. Detta innebär att du som föräldraledig ska ingå i löneöversynen som att du inte vore föräldraledig.

Har du varit föräldraledig hela året kan arbetsgivaren inte direkt lönesätta det arbete du utfört under året. Som föräldraledig ska du dock inte behandlas sämre än om du arbetat. Vad gäller löneöversyn innebär det ofta att man ser till utfall från tidigare år. Det innebär att om du har haft höga påslag tidigare så ska du ofta ha högt påslag även som föräldraledig. Om du är osäker på om du har fått rätt lönepåslag ska du alltid kontakta din lokala fackliga representant, alternativt vår medlemsrådgivning.

Är du föräldraledig har du rätt till löneöversyn samtidigt och på samma sätt som andra anställda. Det innebär att du har rätt till ett lönesamtal samtidigt som andra anställda och inte när du återgår i arbete. Tidpunkten för när du får lönepåslag kan exempelvis påverka sjukpenningsgrundande inkomst (”SGI”) eller föräldralön från arbetsgivaren. Förslagsvis bör arbetsgivaren kontakta dig som är föräldraledig inför löneöversynen för att bestämma om löneöversynen ska ske genom personligt möte, telefon eller annat sätt. Du som föräldraledig har en rätt men ingen skyldighet att komma på ett fysiskt lönesamtal hos arbetsgivaren om det är så andra anställda har.

Nyheter

"Hur löneförhandlar jag vid nyanställning?"

2024-06-24

När du söker nytt jobb har du chansen att förhandla fram en bättre lön. Men många tycker det är...

"Kan arbetsgivaren förändra arbetsuppgifterna eller förflytta en PTP-psykolog?"

2024-05-16

En av förbundets medlemmar har skickat in följande fråga: Kan arbetsgivaren förändra arbetsuppgif...

PTP-psykologen: "Kan jag kalla mig psykolog på mässan?"

2024-05-02

En av förbundets medlemmar har skickat in följande fråga: Jag jobbar som PTP-psykolog i...

”Kan föräldraledigheten påverka min löneutveckling?”

2024-03-07

En av våra medlemmar har skickat in följande fråga: Vad gäller om man är föräldraledig under...

"Vem kan ge mig besked vid en omorganisation?"

2024-02-07

En av våra medlemmar har skickat in följande fråga: Jag arbetar inom regionen och är ensam psykol...