2024-05-02

PTP-psykologen: "Kan jag kalla mig psykolog på mässan?"

En av förbundets medlemmar har skickat in följande fråga: Jag jobbar som PTP-psykolog i öppenvårdspsykiatrin i region. En kompis som är lärare ska ställa ut på en mässa och eftersom jag snart är färdig med min PTP, har jag lovat att vara där och svara på besökarnas frågor om psykisk ohälsa. Kan jag kalla mig "psykolog" på mässan?

Svar: Nej, enligt Psykologförbundets mening kan du inte göra det. Enligt patientsäkerhetslagen regel om skyddad yrkestitel, är det endast PTP-psykologer och legitimerade psykologer som får kalla sig psykolog. Men i förarbetena till lagen står det att det: "… krävs praktisk tjänstgöring bland annat för att få legitimation som läkare respektive psykolog. Genom regleringen i förevarande paragraf ges även möjlighet för yrkesutövare som genomgår sådan praktisk tjänstgöring för läkare, så kallad AT, och för psykolog, så kallad PTP, att i sin yrkesverksamhet använda en skyddad yrkestitel och därmed kalla sig läkare eller psykolog inför exempelvis patienter och kollegor."

Det betyder att rätten att kalla sig "psykolog" för PTP-psykologen är kopplad till yrkesverksamheten som sker inom ramen för PTP-tjänstgöringen. Detta är ju inte fallet på mässan. Där kan du däremot självklart säga att du är "anställd som PTP-psykolog" på arbetsplatsen ifråga.


 Det här svaret har även publicerats i Psykologtidningen, du hittar alla nummer från 2010 och framåt i Psykologtidningens arkiv.

Nyheter

"Hur löneförhandlar jag vid nyanställning?"

2024-06-24

När du söker nytt jobb har du chansen att förhandla fram en bättre lön. Men många tycker det är...

"Kan arbetsgivaren förändra arbetsuppgifterna eller förflytta en PTP-psykolog?"

2024-05-16

En av förbundets medlemmar har skickat in följande fråga: Kan arbetsgivaren förändra arbetsuppgif...

PTP-psykologen: "Kan jag kalla mig psykolog på mässan?"

2024-05-02

En av förbundets medlemmar har skickat in följande fråga: Jag jobbar som PTP-psykolog i...

”Kan föräldraledigheten påverka min löneutveckling?”

2024-03-07

En av våra medlemmar har skickat in följande fråga: Vad gäller om man är föräldraledig under...

"Vem kan ge mig besked vid en omorganisation?"

2024-02-07

En av våra medlemmar har skickat in följande fråga: Jag arbetar inom regionen och är ensam psykol...